Pārlekt uz galveno saturu

Praktiskās apmācības vēdera, vairogdziedzera ultrasonogrāfijā un FAST protokola pielietošanā, izmantojot UltraSim simulatoru

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:8.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.01.2023
Par studiju kursu
Kursa kods:RAK_019LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Rentgenoloģija un radioloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Artūrs Šilovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Radioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ardis Platkājis
Kontaktinformācija:Rīga, Hipokrāta iela 2, 1002.kabinets, rakatrsu[pnkts]lv, +371 67547139
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Pilns laiks - 2. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka fizioloģijā un anatomijā, iekšķīgās slimībās, veiksmīgi apgūts studiju programmas “Radioloģijas pamati” A sadaļas saturs.
Mērķis:
Izmantojot MITC (medicīnas izglītības tehnoloģiju centra) GE un Esaote ultrasonogrāfijas aparātus, kā arī simulatoru ULTRASIM, apmācīt studentiem praktiskās un teorētiskās iemaņas vēdera un vairogdziedzera normas variantu USG vizualizācijā un biežāko šo orgānu patoloģiju vizualizācijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ultrasonogrāfijas (USG) aparāta funkcijas, aprīkojums, zondu veidi. Darbs ar USG aparātu un UltraSim simulatoru. Urīnizvades sistēmas USG pamati.Nodarbības1.00MITC
2Klīnisko gadījumu apspriede un urīnizvades sistēmas patoloģiju piemēru vizualizācija uz UltraSim simulatora.Nodarbības1.00MITC
3Gremošanas sistēmas parenhimatozo un dobo orgānu (aknas, žultspūslis, aizkuņģa dziedzera un liesas) USG. Klīnisko gadījumu apspriede un aknu, žultspūšļa, aizkuņģa dziedzera un liesas patoloģiju piemēru vizualizācija uz UltraSim simulatora. 1. daļa.Nodarbības1.00MITC
4Gremošanas sistēmas parenhimatozo un dobo orgānu (aknas, žultspūslis, aizkuņģa dziedzera un liesas) USG. Klīnisko gadījumu apspriede un aknu, žultspūšļa, aizkuņģa dziedzera un liesas patoloģiju piemēru vizualizācija uz UltraSim simulatora. 2. daļa.Nodarbības1.00MITC
5Epitēlijķermenīšu un vairogdziedzera USG vizualizācija: Klīnisko gadījumu un epitēlijķermenīšu un vairogdziedzera patoloģiju vizualizācija uz UltraSim simulatora.Nodarbības1.00MITC
6Ginekoloģisku un krūts patoloģiju vizualizēšana uz UltraSim simulatora.Nodarbības1.00MITC
7FAST protokols politraumas pacientiem. Klīniskās situācijas ar FAST protokola pielietošanu uz UltraSim simulatora.Nodarbības1.00MITC
8Iepriekšējās nodarbībās iegūto zināšanu un praktisko iemaņu kopsavilkums un atkārtošana. Ieskaite.Nodarbības1.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga USG pamatu un klīnisko gadījumu metodoloģiskā materiāla apguve e-studiju vidē. Iepazīties ar pacienta klīniskajiem datiem, laboratoro atradni un anamnēzi. Izvērsta izmeklējamā orgāna USG vizualizācija ar attēla interpretāciju, anotāciju.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa apguve tiks vērtēta atbilstoši OSKE standartiem: piedalīšanās vēdera, vairogdziedzera klīnisko gadījumu USG vizualizācijā, diskusijās un klīnisko gadījumu analīzes. Nodarbību apmeklējums obligāts. Gala vērtējums tiks veidots pēc sekojoša principa: nodarbību apmeklējums (15%) + gala tests (45%) + prasmju ieskaite (40%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst papildu zināšanas vēdera un vairogdziedzera ultrasonogrāfijā, kā arī biežāko šo orgānu patoloģiju ultrasonogrāfijas (USG) vizualizācijā.
Prasmes:Praktiskās iemaņas darbā ar USG aparātu, Ultrasim simulatoru. USG dažādu detektoru pielietojums. USG orgānu normālā anatomija, šo orgānu vizualizācija dažādos gadījumos. Patoloģisko izmaiņu USG diagnostika.
Kompetences:Studenti spēj pielietot iegūtās zināšanas un prasmes abdominālajā un vairogdziedzera USG simulēta klīniskajā vidē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1G. Schmidt. Thieme Clinical Companion Ultrasound. 2007. (akceptējams izdevums)
2H. Jack Baskin Sr. Daniel S. Thyroid and Parathyroid Ultrasound and Ultrasound-Guided FNA 4th ed. 2018.
3P. Priedītis, V. Pīrāgs, L. Zvaigzne, M. Ratniece. Vairogdziedzera slimību radioloģiskā diagnostika. Medicīnas apgāds, 2014.
4Ārvalstu studentiem/For International students:
5G. Schmidt. Thieme Clinical Companion Ultrasound. 2007. (akceptējams izdevums)
6H. Jack Baskin Sr. Daniel S. Thyroid and Parathyroid Ultrasound and Ultrasound-Guided FNA 4th ed. 2018.
Papildu literatūra
1B. Block. Abdominal Ultrasound: Step by Step. 2015.
Citi informācijas avoti
1estudijas.rsu.lv