Pārlekt uz galveno saturu

Acta Chirurgica Latviensis (Latvijas Ķirurģijas žurnāls) ir zinātniskais žurnāls, kuru kopš 2000. gada izdod RSU sadarbībā ar Latvijas Ķirurgu asociāciju. Tajā ik gadu tiek publicēti oriģinālraksti, ārstēšanas rezultātu analizējoši pārskati, kā arī īsi klīnisko gadījumu apraksti, kas veltīti dažādām ar ķirurģiju un bērnu ķirurģiju saistītām nozarēm. Žurnāls veltīts plašai Latvijas topošo un praktizējošo ārstu auditorijai – speciālistiem, kuri ar ķirurģiskās ārstēšanas metodēm var palīdzēt pacientiem atgūt veselību.

2019. gadā žurnāls pie saviem lasītājiem atgriezās jaunā veidolā. Iesniegt manuskriptus aicināti ne vien praktizējoši ārsti, bet arī studenti, rezidenti un doktoranti.

Manuskriptu tehniskās prasības

Kopš 2001. gada žurnāls ir iekļauts arī Latvijas Zinātnes padomes vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā.

Acta Chirurgica Latviensis papīra formātā pieejams RSU bibliotēkā.

Žurnāla izlaidumu elektronisko versiju arhīvs

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 13, 2013

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 12, 2012

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 11, 2011

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 10, 2010

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 9, 2009

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 8, 2008

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 7, 2007

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 6, 2006

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 5, 2005

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 4, 2004

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 3, 2003

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 2, 2002

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 1, 2001