Pārlekt uz galveno saturu

RSU piedalās Latvijas Ķirurģijas žurnāla (Acta Chirurgica Latviensis) izdošanā, kas sadarbībā ar Latvijas Ķirurgu asociāciju izveidots 2000. gadā. Tajā ik gadu tiek publicēti oriģinālraksti, ārstēšanas rezultātu analizējoši pārskati, kā arī īsi klīnisko gadījumu apraksti, kas veltīti dažādām ķirurģijas un bērnu ķirurģijas nozarēm. Žurnāls veltīts plašai Latvijas ārstu auditorijai – speciālistiem, kuri, izmantojot ķirurģiskas ārstēšanas metodes, palīdz atgūt pacientiem veselību.

Kopš 2001. gada žurnāls ir iekļauts arī Latvijas Zinātnes padomes vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā.

Līdz 2008. gadam ir pieejami žurnālu numuru satura rādītāji ar tajos iekļauto rakstu nosaukumiem un autoriem, kā arī norāde par lapaspusi, kurā publikācija atrodama. Pilnu Latvijas Ķirurģijas žurnālu ir iespējams lasīt RSU bibliotēkā.

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 13, 2013

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 12, 2012

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 11, 2011

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 10, 2010

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 9, 2009

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 8, 2008

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 7, 2007

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 6, 2006

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 5, 2005

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 4, 2004

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 3, 2003

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 2, 2002

Latvijas Ķirurģijas žurnāls Nr. 1, 2001