Pārlekt uz galveno saturu
Izgudrojums attiecas uz veterinārmedicīnu un biotehnoloģiju nozari.

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

LV15071 B. Kompozīcija subklīniska mastīta ārstēšanai govīm / Jevgeņijs Jermolajevs, Lilija Peškova, Gundega Gulbe, Vaira Saulīte, Simona Doniņa, Anda Valdovska. Īpašnieks: Rīgas Stradiņa universitāte. Patenta publ.datums 20.02.2016.; Pieteikuma nr. P-15-67. Pieteikuma datums 14.07.2015.

Aktualitāte

Mastīts jeb tesmeņa iekaisums ir visbiezāk sastopamā slimība piena liellopu ganāmpulkos un ir galvenais iemesls ekonomiskajiem zaudējumiem piena ražošanā visā pasaulē. Tradicionāli mastīta ārstēšanā izmanto antibiotikas, kas ne vienmēr ir efektīvas, turklāt bioloģiskās lauksaimniecības apstākļos antibiotiku izmantošana produktīvo dzīvnieku ārstēšanā ir ļoti ierobežota un saistīta īpašniekam ar papildus zaudējumiem.

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pētnieku grupa ir izstrādājusi dabīgas izcelsmes komponentus saturošu kompozīciju subklīniska mastīta ārstēšanai govīm. Kompozīcija satur pienskābi, lizocīmu un dabīgos glikopeptīdus, kas iegūti no pienskābajām baktērijām.

Izstrādes posmu apraksts un rezultāti
 • Eksperimentālie pētījumi in vitro
 • Eksperimentālie pētījumi in vivo
 • Atlasīti un izpētīti jaunās kompozīcijas komponenti un to savstarpējā attiecība
 • Izstrādāts paņēmiens kompozīcijas izgatavošanai
 • Kompozīcijai veikti stabilitātes pētījumi
 • Izstrādātas vadlīnijas pareizai kompozīcijas lietošanai subklīniskā mastīta ārstēšanai
Īpašības un ieguvumi
 • Pētījumi in vitro un in vivo uzrāda pozitīvu efektu subklīniskā mastīta ārstēšanai govīm (patogēno un nosacīti patogēno baktēriju, kā arī somatisko šūnu skaita samazināšanos pienā)
 • Kompozīcijas lietošana izraisa balansētu iekaisuma reakciju ar celulārās imunitātes aktivizēšanos lokāli piena dziedzeros, kas raksturojas ar palielinātu somatisko šūnu skaitu un pretiekaisuma citokīna IL-10 aktivitāti leikocītos, un rezultējas ar tūlītēju (3. dienā pēc pirmās infūzijas) patogēno un nosacīti patogēno baktēriju skaita samazināšanos un sekojošu vidējā somatisko šūnu skaita samazināšanos (9. dienā pēc pēdējās infūzijas)
 • Pēc kompozīcijas ievadīšanas novērotas īslaicīgas izmaiņas govju asins rādītājos, kuras iekļaujas fizioloģiskās normas robežās un ir vērstas uz imūnšūnu migrācijas nodrošināšanu, kas veicina subklīniskā mastīta ārstēšanu lokāli piena dziedzeros
 • Atsevišķos gadījumos kompozīcijas lietošana izraisa nelielas, īslaicīgas izmaiņas piena kvalitātē
 • Kompozīcija izmantojama bioloģiskā lauksaimniecībā

 Piedāvājums

 • Intelektuālā īpašuma tiesību pārdošana vai licencēšanas iespējas, licencējot izstrādni (avansa maksājums, gada minimālie maksājumi, starpposma maksājumi)