Skip to main content

2015. gadā Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) svinēja 65 gadu jubileju, un RSU Absolventu asociācija aicināja nosūtīt mīlestības vēstuli savai universitātei. Katram RSU nozīmē ko atšķirīgu: studentiem – izaugsmes sākumu, absolventiem – atmiņas un vietu, kur atgriezties, savukārt darbiniekiem – stabilu un inteliģentu darba vidi un profesionālās izaugsmes iespējas.

Saņemtās mīlestības vēstules un apliecinājumi…