Pārlekt uz galveno saturu

15. oktobrī notiks starptautiskās kopīgās akadēmiskās maģistra studiju programmas Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem licencēšanas ekspertu vizīte, kuras laikā paredzētas tikšanās ar augstskolas vadību, studiju virziena un studiju programmu vadību, docētājiem, absolventiem, studējošajiem un darba devēju pārstāvjiem.

Vizīte ir būtisks posms studiju programmas licencēšanas procesā. Studiju programma līdz šim ir īstenota kā profesionālā programma sadarbībā ar Mīkola Romera Universitāti (Lietuva), taču turpmāk tā tiks īstenota četru augstskolu sadarbībā, pievienojot partnerus no Instituto Universitário de Lisboa (Portugāle) un Katolicka Univerzita v Ruzomberku (Slovākija). Programma tiks finansēta no Erasmus Mundus granta.

Norises vieta

Datums:

Kontaktinformācija