Pārlekt uz galveno saturu

Izglītības un zinātnes ministrija aicina zinātnes komunikatorus, zinātnisko institūciju vadītājus, zinātniekus un citus interesentus uz zinātnes patēriņa pētījuma rezultātu prezentāciju pirmdien, 8. martā.

Arvien vairāk pieaugot zinātnes komunikācijas lomai, aicinām iepazīties ar pētījumu, kas sniedz ieskatu Latvijas iedzīvotāju zinātnes satura patēriņa un līdzdalības aktivitātēs, lai iegūtu datus, kurus var tālāk izmantot zinātnes stratēģiskajā komunikācijā.

Zinātnes patēriņa pētījums tika iekļauts Kultūras ministrijas pētījumā par kultūras patēriņu un to īstenoja Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) sadarbībā ar SKDS un Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratoriju.

Par pētījuma rezultātiem stāstīs LKA profesore Dr. sc. soc. Anda Laķe.

Pētījuma uzdevumi
  1. Izpētīt un detalizēti raksturot Latvijas iedzīvotāju aktivitātes, kas raksturo iedzīvotāju interesi un līdzdalību ar zinātni un pētniecību saistītās norisēs, darbībās.
  2. Izpētīt un detalizēti raksturot Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret zinātni, zināšanām un izglītību,  priekšstatus par zinātnes attīstības līmeni, kā arī informētību par Latvijas zinātniekiem un zinātnes sasniegumiem.
  3. Izpētīt un raksturot Latvijas iedzīvotāju priekšstatus par zinātnes nozīmi Covid-19 seku mazināšanai.
  4. Salīdzināt zinātnes satura patēriņa un līdzdalības aktivitātes statistiskos rādītājus, lai novērtētu aktivitātes dinamiku 2018.–2020.
  5. Raksturot  jauniešus kā esošās un nākotnes zinātnes auditorijas iesaistes mehānismus un galvenos izaicinājumus saistībā ar zinātnieka profesijas izvēli, attieksmēm un interesi par to.

Pētījuma rezultātu ziņojums

Reģistrēties ZOOM PIEKĻUVES SAŅEMŠANAI (līdz 5. martam, plkst. 17)

Telpa
tiešsaistē, platformā Zoom
Datums: