Pārlekt uz galveno saturu

 

Becoming an Academic Writer

50-excersises.jpgOtrais izdevums palīdz uzlabot akadēmisko rakstību, iesaistoties dziļā un apzinātā praksē, ko izmanto eksperti tādās jomās kā sports vai mūzika. Šis praktiskais ceļvedis, kurā ir 50 vingrinājumi, ir elastīgi organizēts, lai lasītāji varētu vai nu kārtīgi iziet visus vingrinājumus, vai pievērsties konkrētām jomām, kur nepieciešama papildu prakse, lai nostiprinātu savas prasmes. Šo izdevumu papildina jauns pielikums par literatūras apskatu un jauni nodaļu kopsavilkumi.

 

Case Study Research And Applications: Design and Methods, 6th Edition

case-study-research.jpgRoberta K. Jina sestais izdevums, kas atzīts par vienu no visvairāk citētajām metodoloģijām sociālajās zinātnēs, nodrošina pilnīgu pieeju gadījumu izpētes pasaulē. Šajā izdevumā, integrējot 11 pieejas, piedāvā iedziļināties piemēru izpētē dažādās akadēmiskās un lietišķās jomās. Tas studentiem palīdzēs veiksmīgi izstrādāt un izmantot gadījumu izpētes izpētes metodi. Atsaucas uz relatīvisma un konstruktīvisma pieejām gadījumu izpētes pētījumos, kā arī - kā gadījumu izpēte var būt daļa no jauktu metožu pētījumos.

 

Data Literacy: A User's Guide

data-literacy.jpgŠajā grāmatā parādīts, kā, izmantojot vienkāršas Excel funkcijas, veidot ieskatu no publiski pieejamiem datiem. Plaši ilustrētas, soli pa solim sniegtas instrukcijas kodolīgā, visaptverošā atsaucē palīdzēs lasītājiem identificēt, iegūt, novērtēt, analizēt un vizualizēt informāciju. Noslēguma nodaļā ir ieviestas sarežģītākas datu analīzes metodes un rīki, tostarp datu bāzu pārvaldnieki, piemēram, Microsoft Access un MySQL un atsevišķas statistikas programmas, piemēram, SPSS, SAS un R. 

 

Design and Analysis of Experiments, 6th Edition

design-and-analysis-of-experiments.jpgD. Montgomerijs nodrošina lasītājiem visefektīvāko pieeju, lai iemācītos izstrādāt, vadīt un analizēt eksperimentus, kas optimizē produktu un procesu veiktspēju. Parāda, kā izmantot statistiski izstrādātus eksperimentus, lai iegūtu informāciju sistēmu raksturošanai un optimizēšanai, ražošanas procesu uzlabošanai un jaunu procesu un produktu projektēšanai un izstrādei. Materiālu alternatīvas produktu dizaina novērtēšana, produktu veiktspējas uzlabošana, uzticamības un ražošanas aspektus, kā arī eksperimentu efektīva veikšana.

 

Destination Dissertation: A Traveler's Guide to a Done Dissertation 2nd Edition

destination-dissertations.jpg Disertācijas veiksmīga pabeigšana, procesu formulējot kā stimulējošu un aizraujošu ceļojumu - tādu, kuru var pabeigt mazāk nekā deviņos mēnešos, veicot 29 soļos. Izskaidro konkrētus un efektīvus procesus vislaikietilpīgākajām disertācijas daļām - tēmas aktualitāte, literatūras izpēte, recenzijas rakstīšana, priekšlikumi, datu apkopošana un analīze un diskusijas un secinājumu nodaļas rakstīšana. Paredzēts pētniecībai jebkurā jomā gan kvantitatīviem, gan kvalitatīviem pētījumiem.

 

Detox Your Writing: Strategies for doctoral researchers

detox-your-writing.jpgGrāmatā tiek aplūkotas problēmas, ar kurām saskaras lielākā daļa doktorantūras pētnieku - neskaidrība par ieguldījumu, apjukums informācijas pārbagātībā, akadēmiskā stila rakstība, vēlme labāk papildināt, nevis pārskatīt. Katrā nodaļā tiek aplūkota kāda problēma, ieteikta alternatīva un pēc tam piedāvātas stratēģijas, kas paredzētas reālās problēmas risināšanai.

 

 

Getting Research Published: An A-Z of Publication Strategy, 3rd Edition

getting-research-published.jpgŠīs populārās un augsti novērtētās rokasgrāmatas trešais izdevums atklāj ētiku, konvencijas un bieži nerakstītos noteikumus par publicēšanu recenzētos žurnālos un konferencēs. Tas sniedz skaidru virzienu, kā izvēlēties pareizo žurnālu, lai izvairītos no publikāciju kavēšanās, atrisināt autortiesību jautājumus un daudzas citas ar publicēšanu saistītās problēmas, kas izaicina gan jaunus, gan pieredzējušus pētniekus.

 

Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach

integrating-qualitative-quantitative-research-methods.jpgKoncentrējoties uz pētījumu dizainiem un projektiem, kas apkopo gan kvalitatīvos, gan kvantitatīvos datus, Deivida L. Morgana Integrējošās kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes: Pragmatiskā pieeja apspriež stratēģijas kvalitatīvu un kvantitatīvu metožu apvienošanai, lai to apvienojums sasniegtu vairāk nekā tas būtu iespējams ar vienu metodi. Grāmatas praktiskais uzsvars uz jauktajām metodēm padara to noderīgu gan pieredzējušiem pētniekiem, gan studentiem.

 

Practical Research: Planning and Design, 12th Edition

practical-research_planning-and-design.jpgPraktiskā izpēte: Plānošana un projektēšana ir rokasgrāmata pētījumu plānošanai un veikšanai. Grāmata ir piemērota visdažādākajiem kursiem pamatpētniecības metodoloģijā, soli pa solim sniegti norādījumi un praktiski ieteikumi, lai virzītos no problēmas izvēles līdz aizpildīta ziņojuma sagatavošanai. 12. izdevums ir atjaunināts, iekļaujot jaunākas uz tehnoloģijām balstītas stratēģijas un tiešsaistes rīkus. Citas galvenās izmaiņas ietver labāku līdzsvaru starp kvantitatīvajām un kvalitatīvajām metodēm, jaunas nodaļas par darbības izpēti pievienošanu.

Publication Manual of the American Psychological Association, 7th Edition

publication-manual.jpgPublikācijas rokasgrāmatā ir sniegti norādījumi par virsrakstu, tabulu, attēlu, valodas izvēli, kas radīs spēcīgu un kodolīgu zinātnisko komunikāciju. Ievirze zinātniskajā rakstīšanas procesā - sākot no autorības ētikas līdz pat ziņošanai par pētījumu, izmantojot publikācijas. Septītais izdevums ir noderīgs resurss studentiem un profesionāļiem, lai sasniegtu izcilu rakstību, kas ietekmē pētīšanas procesu un pētījumu.

 

Qualitative Inquiry and Research Design (International Student Edition)

qualitative-inquiry.jpgŠajā ceturtajā izdevumā skatītas piecas kvalitatīvās izpētes - to vēsture un galvenie elementi: stāstījuma izpēte, fenomenoloģija, pamatota teorija, etnogrāfija un gadījumu izpēte. Veikts elementu salīdzinājums, lai redzētu atšķirības. Autori pētījumu dizainus saista ar katru no izmeklēšanas procesiem. Salīdzināti teorētiskie ietvari un veidi, kā izmantot kvalitātes standartus, kā arī stratēģijas pētījumu ievada rakstīšanai, datu vākšanai, datu analizēšanai, rakstīšanai un rezultātu pārbaudei.

 

Research Methods: The Basics: 2nd Edition

research-methods_the-basics.jpgThe Basics ir pieejams, lietotājam draudzīgs ievads dažādiem pētniecības teorijas, metožu un prakses aspektiem. Šis otrais izdevums piedāvā paplašinātu resursu apkopojumu, kas piemērots studentiem un pētniekiem dažādās jomās, tostarp dabaszinātnēs, sociālajās un humanitārajās zinātnēs.

 

 

Scale Development: Theory and Applications, 4th Edition

scale-development.jpgScale Development palīdz izprast jaunākas mērīšanas pieejas, salīdzināt tās ar klasiskajām pieejām un skaidrāk uztvert priekšrocības. Šajā izdevumā pievērsta uzmanība jaunām tēmām, kas saistītas ar mūsdienu mērīšanas pieejām, un ietver papildu vingrinājumus un piemērus diskusijas veicināšanai.

 

 

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana

zinatniska-rakstisana.jpgAtkārtoti izdota monogrāfija par zinātniskās rakstīšanas prasmēm, kurā pirmo reizi latviešu valodā tika apkopota visaptveroša informācija par zinātnisko rakstu gatavošanu un pētījumu rezultātu popularizēšanu. Šīs prasmes ir nepieciešamas katram pētniekam, jo tieši no tām lielā mērā ir atkarīgs, vai un kā tiks izmantoti pētījuma rezultāti. Zinātnisko publikāciju veidi un struktūra, prasības rakstiem starptautiskos zinātniskos žurnālos, zinātniskā komunikācija, akadēmiskais godīgums, citēšana un citējamība, bibliogrāfisko atsauču veidošana – tās ir tikai dažas no aplūkotajām tēmām šajā aktuālajā un vajadzīgajā izdevumā.

Social Research Methodology: A Critical Introduction, 2nd Edition

social-research-methodology.jpgŠis jaunais izdevums pilnībā izpēta pētījumu loģiku, vienlaikus palīdzot kritiski izprast praktisko, uz pierādījumiem balstīto darbu. Ar jaunām nodaļām, oriģinālu ietvaru un atjauninātiem piemēriem šī grāmata joprojām ir primārais resurss bakalaura studentiem.

 

 

 

Systematic Approaches to a Successful Literature Review, 2nd Edition

systematic-approaches.jpgPiedāvājot strukturētu un organizētu pieeju dažādiem literatūras pārskatu veidiem, šī grāmata palīdz izvēlēties pieejas piemērotību pētījumam. Grāmata ir komplektēta ar konstruktīviem rīkiem, piemēriem, gadījumu izpēti un praktiskiem vingrinājumiem un tā aptver visu literatūras pārskata paņēmienu klāstu.

 

 

The Oxford Handbook of Qualitative Research, 1st Edition

the-oxford-handbook-of-qualitative-research.jpgŠī rokasgrāmata sniedz plašu ievadu kvalitatīvo pētījumu jomā. Tas kalpo kā lietotājam draudzīgs mācību līdzeklis, kas piemērots bakalaura vai maģistra kursiem, kā arī personām, kas strādā pie sava noslēguma darba vai citiem pētniecības projektiem. Koncentrējoties uz metodisko instrukciju, šis izdevums piedāvā gan lauka retrospektīvu, gan perspektīvu skatījumu.

 

The SAGE Handbook of Online Research Methods, 2nd Edition

online-research-methods.jpgTiešsaistes pētījumu metodes ir populāras, dinamiskas un ātri mainīgas. Turpinot pirmā izdevuma, kas tika publicēts 2008. gadā, lielos panākumus, SAGE tiešsaistes pētījumu metožu rokasgrāmatas otrais izdevums piedāvā gan esošo priekšmetu jomu atjauninājumus, gan jaunas nodaļas, kas aptver jaunākos notikumus, piemēram, sociālos medijus, lielos datus, datu vizualizāciju un CAQDAS.

 

The SAGE Handbook of Qualitative Data Collection, 1st Edition

the-sage-handbook-of-qualitative-data-collection.jpgKvalitatīvo datu izpratne un definēšana ir atkarīga ne tikai no datu analīzes paņēmieniem, bet arī no tā, kā dati tiek ievākti. Jaunas ierīces, tehnoloģijas un tiešsaistes iespējas pētniekiem paver jaunus veidus, kā apkopot tekstus, izgūt attēlus, kustīgus attēlus. SAGE kvalitatīvās datu vākšanas rokasgrāmatā sistemātiski tiek pētītas pieejas, paņēmieni, debates un jaunas iespēju robežas kvalitatīvu datu veidošanai, vākšanai un iegūšanai.