Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Morfoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Silvija Umbraško
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anatomija

Mērķis

Dot iespēju iegūt zināšanas un prasmes morfoloģiskai un funkcionālai cilvēka ķermeņa uzbūves analīzei. No informācijas par cilvēka ķermeņa uzbūves pamatprincipiem iegūt zināšanas un izpratni par aktīvā un pasīvā kustību aparāta uzbūvi un funkcionālo darbību; par nervu sistēmas un endokrīnās sistēmas uzbūvi un regulējošo nozīmi; par iekšējo orgānu uzbūvi, funkcijām un novietojumu; limfātiskās sistēmas, sirds un asinsvadu sistēmas uzbūvi un lomu organisma vielu maiņā, izmantojot tradicionālās anatomijas pētīšanas metodes, anatomiskos terminus latviešu un latīņu valodā.

Priekšzināšanas

Visas bioloģijas disciplīnas vidusskolas programmas apmērā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students zinās nosaukt cilvēka ķermeņa orgānu sistēmas, izskaidrot to uzbūvi, ilustrēt novietojumu, novērtēt funkcijas, apasiņošanu un inervāciju; anatomijas terminus zinās latviešu un latīņu valodā.

Prasmes

Students atpazīs un pratīs parādīt skeleta kaulus, locītavas, atrast, klasificēt muskuļus, orgānus un citas anatomiskas struktūras demonstrētajos dabīgajos preparātos un citos uzskates līdzekļos; pratīs demonstrēt, izskaidrot kustības visās ķermeņa locītavās un analizēt, un pamatot iesaistīto muskuļu darbu, spēs strādāt ar speciālo literatūru; anatomijas zināšanas students pratīs integrēt motorajā kontrolē fizioterapijā.

Kompetences

Iegūstot cilvēka anatomijas zināšanas, studenti spēs izprast speciālos priekšmetus fizioterapijā, motorajā kontrolē.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE1BakalaursObligātsSilvija Umbraško
Fizioterapija, RFF1BakalaursObligātsSilvija Umbraško
Fizioterapija, RFFN1BakalaursObligātsSilvija Umbraško
Ortozēšana - protezēšana, RFO1BakalaursObligātsSilvija Umbraško
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE2BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFF2BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFFN2BakalaursObligāts
Ortozēšana - protezēšana, RFO2BakalaursObligāts