Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:10 / 15
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Bakalaura darbs ir studenta patstāvīgs pētījums par veselības aprūpē aktuālu problēmu, un ir obligāta studiju programmas sastāvdaļa, kura mērķis ir dot iespēju novērtēt studenta gatavību patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanas un iemaņas pētniecisku un profesionālu problēmu risināšanā.

Priekšzināšanas

Sekmīgi nokārtoti pārbaudījumi visos studiju programmā paredzētajos kursos.

Rezultāti

Zināšanas

Izprot, salīdzina un kritiski izvērtē dažādas teorētiskās nostādnes un pētījumu rezultātus saistībā ar pētījuma tēmu; nosauc un raksturo datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes, identificē pētījuma rezultātu praktisko pielietojumu, izprot bakalaura darba izstrādes prasības un vērtēšanas kritērijus.

Prasmes

Formulē pētījuma mērķi un izvirza pētnieciskos uzdevumus un jautājumu(-s)/hipotēzi(-es) atbilstoši tēmai, atlasa un kritiski izvērtē literatūras avotus, pamato pētījuma aktualitāti un problēmu. Spēj izplānot un realizēt pētījuma norisi, tostarp – izvēlas pētījuma mērķim atbilstošu izlasi un instrumentāriju, kā arī izstrādā procedūras protokolu un izvēlas atbilstošas datu apstrādes un analīzes metodes. Prot aprakstīt un interpretēt iegūtos pētījuma rezultātus, identificēt pētījuma ierobežojumus un stiprās puses un veikt atbilstošus secinājumus.

Kompetences

Patstāvīgi plāno un izstrādā pētniecības pamatprincipiem un ētikas normām atbilstošu pētījumu, sintezē savu saturu, balstoties uz atlasīto literatūru un iegūtajiem rezultātiem, patstāvīgi organizē darbu un pieņem lēmumus, argumentēti diskutē par iegūtajiem pētījuma rezultātiem un veiktajiem secinājumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības (ar spec. Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes), MZFkn8BakalaursObligātsAgita Melbārde-Kelmere, Valentīna Beļavska, Anastasija Gromova, Anita Znotiņa, Dagnija Brutāne, Inita Stūre-Stūriņa, Katrīna Belouško, Lilija Antoņēviča, Natālija Degtjarjova, Diāna Grase, Eva Cela, Ilona Zariņa, Līga Ēriksone, Inga Millere, Skaidrīte Šapovala, Laura Valgere, Dita Raiska, Lolita Baiba Zariņa, Sindija Treimane-Harlamova, Evita Grāvele, Anna Ribakova, Gunta Bēta, Olga Fokina, Kristaps Circenis, Diāna Platace, Aiga Lasmane, Ineta Raudova, Kristīne Jekševica, Vita Reidemane
Māszinības (ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa), MZFka8BakalaursObligātsInta Kalniņa, Karīna Kurtiša, Olga Fokina, Velga Sudraba, Dagnija Brutāne, Diāna Platace, Valentīna Beļavska, Dita Raiska, Lolita Baiba Zariņa, Evita Grāvele, Anna Ribakova, Gunta Bēta, Kristaps Circenis, Eva Cela, Agita Melbārde-Kelmere, Edīte Sietiņa, Sindija Treimane-Harlamova, Artūrs Paparde, Ineta Raudova, Kristīne Jekševica, Lilija Antoņēviča, Rita Konstante, Inita Stūre-Stūriņa, Diāna Grase
Māszinības (ar specializāciju Bērnu aprūpes māsa), MZFkb8BakalaursObligātsInita Stūre-Stūriņa
Māszinības (ar specializāciju Garīgās veselības aprūpes māsa), MZFkg8BakalaursObligātsAgita Melbārde-Kelmere, Kristaps Circenis, Inga Millere, Inita Stūre-Stūriņa, Katrīna Belouško, Vita Reidemane, Ilona Zariņa, Dita Raiska, Laura Valgere, Lolita Baiba Zariņa, Sindija Treimane-Harlamova, Evita Grāvele, Anna Ribakova, Gunta Bēta, Olga Fokina, Eva Cela, Dagnija Brutāne, Natālija Degtjarjova, Līga Ēriksone, Velga Sudraba, Artūrs Paparde, Sintija Lielšvāgere-Endele, Diāna Grase
Māszinības (ar specializāciju Internās aprūpes māsa), MZFki8BakalaursObligātsAgita Melbārde-Kelmere, Diāna Platace, Andrejs Ivanovs, Anastasija Gromova, Dagnija Brutāne, Inta Kalniņa, Eva Cela, Ilona Zariņa, Olga Fokina, Velga Sudraba, Nelda Karpenska-Allaža, Natālija Degtjarjova, Diāna Grase, Kristaps Circenis, Dita Raiska, Lolita Baiba Zariņa, Sindija Treimane-Harlamova, Evita Grāvele, Anna Ribakova, Gunta Bēta, Edīte Sietiņa, Liene Sondore, Anita Znotiņa, Ineta Raudova, Inita Stūre-Stūriņa, Vita Reidemane, Līga Ēriksone, Katrīna Belouško, Lilija Antoņēviča, Rita Konstante, Artūrs Paparde
Māszinības (ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa), MZFkk8BakalaursObligātsAgita Melbārde-Kelmere, Kristaps Circenis, Diāna Platace, Maira Vīksna, Anna Ribakova, Karīna Kurtiša, Anastasija Gromova, Anita Znotiņa, Dagnija Brutāne, Lilija Antoņēviča, Natālija Degtjarjova, Diāna Grase, Līga Ēriksone, Eva Cela, Ilona Zariņa, Jeļena Ričika, Sintija Lielšvāgere-Endele, Dita Raiska, Lolita Baiba Zariņa, Sindija Treimane-Harlamova, Evita Grāvele, Gunta Bēta, Olga Fokina, Ineta Raudova, Inita Stūre-Stūriņa, Kristīne Jekševica, Katrīna Belouško, Solvita Āboliņa, Artūrs Paparde, Aiga Lasmane, Zane Tauriņa
Māszinības (ar specializāciju Operāciju māsa), MZFko8BakalaursObligātsEva Cela
Vecmāte, MZFVb8BakalaursObligātsNatālija Vedmedovska, Elizabete Pumpure, Toms Pulmanis, Valentīna Beļavska, Ilze Ansule, Laila Laganovska, Edīte Sietiņa, Solvita Urbanoviča, Vija Bathena-Krastiņa, Lolita Kirsanova, Antra Kupriša, Madara Gaile, Liliāna Kaļeņikova, Artūrs Paparde, Kristīne Jekševica, Agita Melbārde-Kelmere
Vecmāte, MZFVbk8BakalaursObligātsKristaps Circenis, Ilze Ansule, Kristīne Jekševica, Laila Laganovska, Sintija Lielšvāgere-Endele, Solvita Urbanoviča, Toms Pulmanis, Vija Bathena-Krastiņa, Lolita Kirsanova, Antra Kupriša, Madara Gaile, Liliāna Kaļeņikova, Agita Melbārde-Kelmere, Velga Sudraba, Valentīna Beļavska
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF7BakalaursObligāts
Māszinības, ĀSNMZF7BakalaursObligāts
Vecmāte, MZFVb7BakalaursObligāts