Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2019 - pašlaik

Universitātes katedras vadītājs

RSU

2014 - pašlaik

Docents

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

2016 - 2018

Studiju programmas vadītājs - profesionālajai maģistra studiju programmai "Supervīzija"

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

2007 - pašlaik

Studiju programmas vadītājs - akadēmiskajai maģistra studiju programmai "Māszinības"

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

2014 - 2017

Prodekāns

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

2014 - 2014

Docents

Rīgas Stradiņa universitāte, Māszinību akadēmiskā skola

2003 - 2014

Prodekāns

Rīgas Stradiņa universitāte, Māszinību fakultāte

2000 - 2014

Asistents, lektors

Rīgas Stradiņa universitāte, Māszinību akadēmiskā skola

2000 - 2003

Neatliekamās medicīniskās palīdzības māsa

Rīgas neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija

pašlaik

Studiju programmas vadītājs

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

Izglītība

2013 - 2015

Profesionālās pilnveides programma „Supervīzija profesionālajā darbā”

Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte, Rīga (Latvija)

Apliecība Nr. 2015/2794, Supervizora sertifikāts - Nr. S 0032, derīgs līdz 16.01.2021.

2007 - 2010

Doktora studiju programma "Medicīna"

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa, Rīga (Latvija)

Promocijas darbs: "Praktizējošu māsu profesionālās dzīves kvalitātes psihosociālie aspekti un tos ietekmējošie faktori" (2013); LR medicīnas doktora zinātniskais grāds (Dr. med.) (diploms - D Nr.0152)

2004 - 2006

Tālākizglītības programma “Grupu psihoterapijas pamati”

Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte, Rīga (Latvija)

2002 - 2004

Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, Pedagoģijas nodaļa, Rīga (Latvija)

2000 - 2003

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, Psiholoģijas nodaļa, Rīga (Latvija)

1996 - 2000

Māszinību grāds un māsas kvalifikācija

Latvijas Medicīnas akadēmija, Māszinību fakultāte, Rīga (Latvija)

Ārstniecības personas identifikators: 94270018954, reģistrācijas apliecības nr. 49676, tiesīgs praktizēt māsas profesijā līdz 03.08.2020.

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

▪Starptautiska apmācības nedēļa sabiedrības veselībā un veselības veicināšanā (Health promotion of the working population) Lahti, Somijā, ​​04.04.-09.04.2005.

▪​Intensīvā apmācības programma "International Comparative Nursing Module" (Intensive Programme 2006). IP organizatori: Hanzehogeschool Groningen un Florence Network, Nīderlandē, Groningenā, ​23.01.-04.02.2006.

▪​Pieredzes apmaiņas vizīte ASV Louisville Bellarmine universitātē, ​06.07.-20.07.2006.

▪​Intensīvās apmācības programma "Integrating Notions of Society for health education transformation". IP organizators: Napier universitāte, Edinburga, Lielbritānija, ​17.09.-28.09.2007.

▪​Pieredzes apmaiņas vizīte ASV Louisville Bellarmine universitātē, ​13.10.-31.10.2007.

▪​Pieaugušo neformālās izglītības programma "Elektrokardiogrāfija" (Latvijas ārstu biedrība un Nacionālais sabiedrības veselības institūts), ​24.02.-26.02.2012.

▪​Erasmus pasniedzēju mobilitātes programma, Īslandes Universitāte (University of Iceland, Faculty of Nursing), ​19.05.-23.05.2014.

▪Latvijas Psihoorganiskās analīzes psihoterapeitu biedrības un Baltijas Psihoorganiskās analīzes institūta rīkotais seminārs PSIHOANALĪTISKĀ DIAGNOSTIKA, Semināru vadīja Nensija Makviljamsa, PhD (ASV), Latvija, Rīga, 24.-26.08. 2014.​

▪​Seminārs "Medicīnas pedagoģija", (vieslektori - Stephen Ludwig, James M. Callahan, ASV), Latvija, Rīga, 20.-21.10.2014.

​Pieredzes apmaiņas vizīte - Nursing Research Foundation and WHO collaborative center - Helsinki, Somija, ​11.-13.08.2015.​

 

Konferences

▪6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, Warsaw, Poland, ​​06.05.-09.05.2010.

▪​4th International Online Medical Conference (IOMC 2011), 05., 06., 23., 13. 03.2011.​

▪2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, Antalya, Turkey​, 25.05.-30.05.2011.

▪​IOMC 2012 (5th International Online Medical Conference), 3.,4., 10.,11.03.2012.

▪​3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, Izmira, Turcija, 9.-12.05. 2012.​

▪The XXXII FIMS World Congress of Sports Medicine, Rome, Italy​, 27.-30. 09.2012.​

▪Trešais Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress, Rīga​, 18.-21.09.2013.​

▪Praktiskā konference "Supervīzija un tās kvalitātes nozīme profesionālajā attīstībā", Rīga, Latvija​, 22.11.2014.​

▪5th International interdisciplinary scientific conference

▪SOCIETY HEALTH WELFARE Family Well-Being and Human Capital Improvement in Changing Society: Strategy and Practice, Riga, Latvia, 26. – 28.11.2014.

▪​Joint meeting of the CMO, CNO, CDO and the meeting of government CNO in the WHO European Region People-centred health care services; Riga, Latvia, ​07.-09.04.2015.​

6th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG-2015; Queen Elizabeth Elite Suite Hotel & SPA Convention Center, Antalya, Turkey, ​14.-16.05. 2015.​​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Profesionālās dzīves kvalitāte palīdzošajās profesijās strādājošajiem

Izdegšanas sindroms​ un nogurums palīdzošajās profesijās strādājošajiem

Supervīzija

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Akadēmiskā maģistra studiju programma "Māszinības"

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Aktuālās problēmas aprūpē

Profesionālais stress un psihoemocionālie arodfaktori palīdzošajās profesijās​

Veselības aprūpes izglītības programmu plānošana un realizācija​

 

Vadītie studiju kursi

 

Aktuālas problēmas aprūpē

 

 

Profesionālais stress un psihoemocionālie arodfaktori palīdzošajās profesijās

 

Profesionālie arodfaktori un prevencija veselības aprūpē

Psihosociālās vajadzības

Terapeitiska saskarsme

 

Veselības aprūpes izglītības programmu plānošana un realizācija

 

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Profesionālais stress un psihoemocionālie arodfaktori palīdzošajās profesijās

Docētie studiju kursi

Aktuālas problēmas aprūpē

Darba vides un pacientu drošība

Profesionālie arodfaktori un prevencija veselības aprūpē

Psihosociālās vajadzības

Starppersonu saskarsme veselības aprūpē

Terapeitiska saskarsme

Veselības aprūpes izglītības programmu plānošana un realizācija

Individuālā supervīzija

Pacientu un darba vides drošība

Prakse IV (kvalifikācijas prakse)

Supervīzija grupā

Supervīzijas grupa

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

​maģistra darbi: 30

​bakalaura darbi: 46

recenzētie:

​​maģistra darbi: 30

​​bakalaura darbi: 40

 

Projekti

 

2009.-2013. - Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana" projekta „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai" aktivitātes "Mācību procesa realizācija māsu pamatspecialitāšu apgūšanai RSU" par līguma nosacījumu izpildi atbildīgā persona.

2014.-2015. - Rīgas Stradiņa universitāte, docētājs IZM projektā „Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana, paplašinot pedagoģiskās kompetences un pedagogu noslodzes iespējas, iegūstot papildu kvalifikāciju B programmās"​

 

Programmas vadītājs projektā, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra, Projekts "OnBoard-Med, Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping” (OnBoard-Med)

 

Pētnieks (projekti), Darba drošības un vides veselības institūts, Projekts “Nurse Education Development” (NURED), Nr.CB399

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas supervizoru apvienība - biedrs (no 2015. gada)​.

Latvijas Zinātnes padomes eksperts medicīnas zinātnes nozarē (veselības aprūpes apakšnozarē, eksperta pilnvaru laiks līdz 2016. gada 17.oktobrim).

2003. līdz 2014. gada 1. jūlijam - RSU Māszinību fakultātes Domes loceklis.

No 2014. gada septembra - RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Domes loceklis.

No 2014. gada novembra Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komitejas loceklis.​

No 2015. gada - National Institutes of Science and Technology (INCT, Brazil) un National Council for Scientific and Technological Development (CNPq, Brazil) recenzents- konsultants (eksperts).​

 

Apbalvojumi un atzinības

 

Rīgas Stradiņa universitātes rektora Atzinības raksts par nozīmīgu un ilggadīgu ieguldījumu RSU Māszinību fakultātes vadībā, tās studiju darba attīstībā un pilnveidošanā, veidojot RSU par vadošo cilvēkzinātņu universitāti Baltijā (2014).​

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Zariņa, Ilona. Measuring the technophobia among middle-aged and older adults in Latvia : a pilot study [Elektroniskais resurss] / I.Zarina, K.Circenis, R.Erts // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.51 (2018), article No.02003, [7 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare (Part II)" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/1…

Fatigue and burnout among Latvian nurses [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, L.Deklava, I.Millere, A.Paparde, K.Kacare // Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues [Elektroniskais resurss]. - Vol.7, Issue 3 (2017, Sept.), p.111-116. - Resurss aprakstīts 2018.g. 9.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://sproc.org/ojs/index.php/gjpr/issue/view/182

Paparde, Artūrs. Effect of short systemic intermittent hypoxia on systemic hemodynamics blunted in cutaneous microcirculation [Elektroniskais resurss] / A.Paparde, L.Plakane, K.Circenis // Cardiology and Angiology: an International Journal [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, Issue 2 (2017), article No.CA 33514, p.1-11. - Resurss aprakstīts 2018.g. 9.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedomain.org/issue/2461

Zariņa, Ilona. Technophobia among middle-aged and older adults in Latvia : a pilot study [Elektroniskais resurss] / I.Zariņa, K.Circenis, R.Erts // New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, Issue 2 (2017) : Selected papers of 1st International Congress on Nursing (ICON-2017) (Lara-Antalya, Turkey, March 16-18, 2017), p.183-189. - Resurss aprakstīts 2018.g. 19.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/2746

Daugavpils žēlsirdīgo māsu skolas izveidošanas aizsākumi (1939-1943) = Beginning of Daugavpils charity sisters school foundation (1939-1943) / O.Fokina, I.Millere, L.Deklava, K.Circenis // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 4.daļa, 278.-287.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Āķe, Kitija. Dzīves kvalitātes un sāpju novērtējums pacientēm ar ārējo krūts protēzi, kuras izmanto speciālu krūts protēzes stiprinājumu / K.Āķe, K.Circenis, G.Rusovs // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 221.-228.lpp.

Causes of anxiety during pregnancy [Elektroniskais resurss] / L.Deklava, K.Circenis, V.Sudraba, I.Millere ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.623-626. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Effect of acute systemic hypoxia on human cutaneous microcirculation and endothelial, sympathetic and myogenic activity / A.Paparde, L.Plakane, K.Circenis, J.I.Aivars // Microvascular Research. - Vol.102 (2015), p.1-5. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Stress coping strategies of Drug and Alcohol Addicted patients in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, K.Circenis, I.Millere ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.632-636. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Supervision in nursing : Latvian sample study [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava, A.Paparde, V.Sudraba ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.86-91. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Treatment motivation differences between Minnesota and Methadone program with Substance use disorder in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, K.Circenis, I.Millere ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.627-631. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Žēlsirdīgo māsu sagatavošana Latvijas teritorijā 19.gs. = Sisters of Charity training on the Latvian territory in the 19th century / O.Fokina, I.Millere, K.Circenis, L.Deklava // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, 85.-96.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Aveniņa, Vita. Izdegšanas sindroms, līdzjūtības izraisīts nogurums un subjektīvais veselības vērtējums garīgās veselības aprūpes māsām / V.Aveniņa, K.Circenis // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 232.-241.lpp.

Deklava, Liāna. Stress coping mechanisms and professional burnout among Latvian nurses [Elektroniskais resurss] / L.Deklava, K.Circenis, I.Millere // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.159 (2014), p.261-267. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Visocka, Jevgenija. Dzīves kvalitāte pacientiem ar koronāro sirds slimību pirms un pēc koronārās angioplastijas / J.Visocka, K.Circenis // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 318.-324.lpp.

Circenis, Kristaps. Measuring the professional quality of life among Latvian nurses [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.84 (2013), p.1625-1629. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428

Deklava, Liāna. Professionally-relevant behaviour in healthcare professionals [Elektroniskais resurss] / L.Deklava, I.Millere, K.Circenis // Procedia Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.84, (2013), p.1673-1678. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Circenis, Kristaps. Profesionālās dzīves kvalitātes skalas adaptācija Latvijas māsu izlasē / K.Circenis, I.Millere // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 193.-197.lpp.

Circenis, Kristaps. Stress related work environment factors : nurses survey results [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, N 6 (2012, June), p.1150-1155. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/files/v04-n06-23.pdf

Circenis, Kristaps. Compassion fatigue, burnout and contributory factors among nurses in Latvia : [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere // Procedia - Social and Behavioral Sciences / [Elektroniskais resurss]. - Vol.30 (2011), p.2042.-2046. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428

Circenis, Kristaps. Izdegšanas sindroms, trauksme un depresija garīgās veselības aprūpes māsām / K.Circenis, L.Deklava, I.Millere // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 366.-370.lpp.

Circenis, Kristaps. Stress-related psychological disorders among surgical care nurses in Latvia [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // Review of Global Medicine and Healthcare Research (RGMHR) / International Online Medical Council (IOMC). - [Elektroniskais resurss]. - Vol.2, N 2 (2011), p.131.-138. - Resurss aprakstīts 2012.g. 22.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: www.iomcworld.com/rgmhr/

Deklava, Liāna. Stress coping among nurses in Latvia / L.Deklava, I.Millere, K.Circenis // HealthMED. - Vol.5, N 6 (2011), p.1468.-1473. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Veselības aprūpē strādājošo medicīnas māsu stresa pārvarēšanas veidi un apmierinātība ar darbu / L.Deklava, I.Millere, K.Circenis, S.Ozola // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 320.-326.lpp.

Imunizācija pret infekcijas slimībām un tās novērtējums Latvijā / I.Millere, J.Lācis, L.Deklava, K.Circenis ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 440.-450.lpp.

Perioperatīvās atsāpināšanas efektivitāte / J.Lācis, I.Millere, K.Circenis, L.Deklava ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 404.-413.lpp.

Veselības aprūpē strādājošo personību raksturojošie faktori un profesionāli relevantā uzvedība / L.Deklava, K.Circenis, I.Millere, J.Lācis ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 395.-403.lpp.

 

Tēzes​​

 

Aveniņa, Vita. Māsu darba vides organizatorisko faktoru skalas Practice Environment Scale - Nursing Work Index adaptācijas nepieciešamība Latvijā / V.Aveniņa, G.Apine, K.Circenis // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 131.lpp.

Medicīnas māsu darba vides kvalitātes faktori / S.Lakiša, I.Vanadziņš, K.Circenis, A.Paparde // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 192.lpp.

Quality-Work-Competence among Latvian nurses : comparison of different education levels / S.Lakisa, A.Paparde, K.Circenis, I.Vanadziņš // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.73.

Zariņa, Ilona. Interaction between middle-aged and older adults and technology / I.Zarina, K.Circenis // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.148.

Circenis, Kristaps. Pacientu drošība un māsu izglītība / K.Circenis, E.Cela, I.Millere // 4. Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress (Rīga, Latvija, 2017.g. 21.-23.sept.) : tēžu krājums. - Rīga, 2017. - 17.lpp.

Zariņa, Ilona. Tehnofobijas mērīšanas instrumenta adaptācija vecāka gadagājuma cilvēkiem Latvijā / I.Zariņa, K.Circenis, R.Erts // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 346.lpp.

Anxiety, depression and sleep quality in nursing staff working daily and shifts / I.Millere, K.Circenis, L.Deklava, I.Skutele // 7th World Conference on Psychology, Counseling & Guidance (Kusadasi, Turkey, Apr.28-30, 2016) : [Abstracts Book]. - Kusadasi, 2016. - P.49.

Fatigue and burnout among Latvian nurses / K.Circenis, L.Deklava, I.Millere, A.Paparde // 7th World Conference on Psychology, Counseling & Guidance (Kusadasi, Turkey, Apr.28-30, 2016) : [Abstracts Book]. - Kusadasi, 2016. - P.46.

Psychosocial elements of professionally-relevant behaviour in scrub nurses / L.Deklava, A.Ribakova, I.Millere, K.Circenis // 7th World Conference on Psychology, Counseling & Guidance (Kusadasi, Turkey, Apr.28-30, 2016) : [Abstracts Book]. - Kusadasi, 2016. - P.47.

Terentjeva, Olga. Pacientu trauksmes līmenis pirms aknu punkcijas biopsijas / O.Terentjeva, D.Platace, K.Circenis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 48.lpp.

The association of depression and anxiety with compliance among arterial hypertension patients / L.Deklava, M.Vīksna, K.Circenis, I.Millere // 7th World Conference on Psychology, Counseling & Guidance (Kusadasi, Turkey, Apr.28-30, 2016) : [Abstracts Book]. - Kusadasi, 2016. - P.48.

Zariņa, Ilona. Computer and internet use by older adults within the context of health literacy / I.Zarina, K.Circenis // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.137.

Paparde, Artūrs. Obstruktīvas miega apnojas attīstības risks pacientiem ar adipozitāti / A.Paparde, N.Grigore, K.Circenis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 55.lpp.

Deklava, Liāna. Stress coping mechanisms and professional burnout among Latvian nurses / L.Deklava, K.Circenis, I.Millere // 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2014) (Dubrovnik, Croatia, May 1-2, 2014) : Abstracts Book. - Dubrovnik, 2014. - P.61.

Izdegšanas sindroms garīgās veselības aprūpes un ambulatorās aprūpes māsām / L.Deklava, K.Circenis, I.Millere, O.Odiņa ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 128.lpp.

Social work practice development in nursing till Latvia achieving independence / O.Fokina, I.Millere, L.Deklava, K.Circenis // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.23.

Žēlsirdīgo māsu sagatavošana Krievijas Sarkanā Krusta darbības laikā Vitebskas guberņā 19. gadsimtā / O.Odiņa, I.Millere, L.Deklava, K.Circenis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 489.lpp.

Visocka, Jevgēnija. Dzīves kvalitāte pacientiem ar koronāro sirds slimību pirms un pēc koronārās angioplastijas / J.Visocka, K.Circenis // Baltijas valstu studentu zinātniski praktiskā konference "Sirds veselība - doma par rītdienu!" (Jūrmala, 2013.g. 25.apr.) : tēzes / LU P.Stradiņa medicīnas koledža. - Jūrmala, 2013. - 25.-26.lpp.

Circenis, Kristaps. Emotional intelligence competencies of surgical nurses / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 12th Congress of the Baltic Neurosurgical Association (Jurmala, Latvia, May 18-20, 2012) : Program and Abstract Book. - Jurmala, 2012. - P.68.

Circenis, Kristaps. Measuring the professional quality of life among Latvian nurses : [abstract] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (Izmir, Turkey, May 9-12, 2012). - Izmir, 2012. - Abstr. N 19737.

Circenis, Kristaps. Negative aspects of the professional quality of life among nurses : [abstract] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.17.

Circenis, Kristaps. Profesionālie riska faktori praktizējošām māsām : aptaujas rezultāti / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 147.lpp.

Circenis, Kristaps. Professional quality of life and stress-related psychological disorders among surgical care nurses in Latvia / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 12th Congress of the Baltic Neurosurgical Association (Jurmala, Latvia, May 18-20, 2012) : Program and Abstract Book. - Jurmala, 2012. - P.67.

Circenis, Kristaps. Professionally-relevant behaviour in healthcare professionals : [abstract] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (Izmir, Turkey, May 9-12, 2012). - Izmir, 2012. - Abstr. N 19834.

Deklava, Liāna. Praktizējošo māsu emocionālā inteliģence / L.Deklava, I.Millere, K.Circenis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 467.lpp.

Circenis, Kristaps. Compassion fatigue, burnout and contributory factors among nurses in Latvia / K.Circenis, I.Millere // 2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (Antalya, Turkey, May 25-30, 2011) : Abstract book. - Antalya, 2011. - [Nav norādītas lpp.].

Circenis, Kristaps. Nogurums aiz līdzjūtības un izdegšanas sindroms praktizējošām māsām Latvijā / K.Circenis, I.Millere // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 147.lpp.

Circenis, Kristaps. Stress-related psychological disorders among surgical care nurses in Latvia [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, N 3 (2011, March), [nav norādītas lpp.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/ijcrimph-v03-n03-01.htm

Circenis, Kristaps. Burnout syndrome and contributory work environment factors among psychiatry nurses : [abstract] / K.Circenis, L.Deklava, I.Millere // 9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology (Rome, Italy , Mar.29-31, 2010) : Book of Proceedings. - Rome, 2010. - P.342.

Circenis, Kristaps. Darba vides riska faktori garīgās veselības aprūpes māsām / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 130.lpp.

Circenis, Kristaps. Depression, anxiety and burn out syndrome among Latvian nurses : [abstract] / K.Circenis, L.Deklava, I.Millere // 6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (Warsaw, Poland, May 6-8, 2010) : Programme. - Warsaw, 2010. - P.77.

Circenis, Kristaps. Izdegšanas sindroms, hroniska noguruma sindroms un nogurums aiz līdzjūtības praktizējošām māsām Latvijā / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 52. Starptautiskā zinātniskā konference = 52nd International scientific Conference (Daugavpils, Latvija, 2010.g. 14.-17.apr.) : Tēzes / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2010. - 64.lpp.

Deklava, Liāna. Personality factors and professionally relevant behaviour in health care : [abstract] / K.Circenis, L.Deklava, I.Millere // 9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology (Rome, Italy , Mar.29-31, 2010) : Book of Proceedings. - Rome, 2010. - P.350-351.

Deklava, Liāna. Veselības aprūpē strādājošo personības un profesionāli nozīmīgās uzvedības faktori / L.Deklava, I.Millere, K.Circenis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 129.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Circenis, Kristaps. Supervīzija māsu praksē / K.Circenis // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 2.8.nod., 174.-178.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks