Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ieva Kalve
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Sniegt studējošajiem zināšanas un prasmes gan par sociālās uzņēmējdarbības būtību, gan modeļiem un to realizāciju pasaulē, iekļaujot gan ilgtspējīgas sociālās uzņēmējdarbības piemērus, gan instrumentus un mehānismus.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas ekonomikā, starptautiskajā biznesā, organizāciju teorijā un vadīšanā/menedžmentā.

Rezultāti

Zināšanas

Izpratne par pamatkoncepcijām, dažādajām pieejām un sociālās uzņēmējdarbības modeļiem, kā arī par sociālās uzņēmējdarbības piemēriem pasaulē – dažādās valstīs un nozarēs.

Prasmes

Prezentēšanas prasmes, kas stiprina studējošo argumentācijas, izskaidrošanas un diskusiju prasmes par aktuālajiem sociālās uzņēmējdarbības aspektiem. Grupu darbs un diskusijas paaugstina studējošo kritiskās domāšanas un diskusiju kultūras prasmes.

Kompetences

Spēja analizēt, salīdzināt, aprakstīt un izvērtēt dažādas pieejas ilgtspējīgu sociālo uzņēmumu veidošanā un vadīšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība, IBSE4BakalaursIerobežota izvēle