Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2003 - pašlaik

Docente

Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

Studiju kursi: stratēģiskā un pārmaiņu vadība, projektu vadība, lietišķā sarakste un dokumentu pārvaldība

2012 - pašlaik

Viesdocente

Vidzemes augstskola

Vieslekcijas par stratēģiskās un pārmaiņu vadības aktualitātēm un jaunajām tendencēm

2012 - pašlaik

Viesdocente

Latvijas Jūras akadēmija

Studiju kursi: stratēģiskā un taktiskā vadība, projektu vadība, dokumentu pārvaldība

2000 - pašlaik

Pašnodarbināta biznesa un vadības jautājumu konsultante

Galvenās tēmas: stratēģiskā un pārmaiņu vadība, papīra un elektronisko dokumentu pārvaldība, ergonomika Lekcijas gan organizācijās, gan biznesa uzsācējiem, konsultācijas par minētajām jomām

2001 - 2014

Docente

Biznesa augstskola Turība

Studiju kursi: stratēģiskā un pārmaiņu vadība, organizāciju teorija, mūsdienu vadības teorijas, projektu vadība, efektivitātes procesi organizācijās, dokumentu noformēšana un biroja darbs

2001 - 2003

Studiju daļas vadītāja

Biznesa augstskola Turība

Atbildība un pārraudzība par studiju procesa norisi augstskolā, no studiju programmu tehniskas pārbaudes līdz detalizētai nodarbību plānošanai. Iesaiste gan īstermiņa, gan stratēģiskās plānošanas procesos. Komunikācija ar akadēmisko un administratīvo personālu, atbildība par efektīvu plānošanas procesu, izmantojot dažādus pieejamos resursus, aprīkojumu un telpas

Izglītība

2014 - 2016

Maģistra grāds datorzinātnēs, specializācija Sociotehnisku sistēmu modelēšana

Vidzemes Augstskola

2009 - 2011

Maģistra grāds veselības zinātnēs, specializācija Uztura speciālists

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

2003 - 2008

Doktora grāds Ekonomikā, specializācija Izglītības vadība

Latvijas Universitāte

1999 - 2001

Maģistra grāds ekonomikā

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

1995 - 1999

Maģistra grāds pedagoģijā, specializācija ekonomikas un veselības mācības skolotājs

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Sasniegumi

Vadītie studiju kursi

Ilgtspējīga sociālā uzņēmējdarbība

Lietišķās sarakstes un dokumentu pārvaldības pamati

Pārmaiņu vadība

Projektu vadīšana starptautiskajā biznesā

Starptautiskā biznesa stratēģijas un vadība

Stratēģiskā un pārmaiņu vadība

Stratēģiskais menedžments

Docētie studiju kursi

Finanšu pamati

Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana

Pārmaiņu vadība

Projektu izstrāde un vadība

Projektu vadīšana starptautiskajā biznesā

Rehabilitācijas organizācija, integrācija un pakalpojumu veidi; veselības tūrisms un mārketings

Starptautiskā biznesa stratēģijas un vadība

Starptautiskās finanšu attiecības un Eiropas Monetārā savienība

Studiju darbs

Studiju darbs II

Profesionālās, zinātniskās un biznesa aktivitātes

 

Eksperte ESCO klasifikācijas izstrādē 2015 – līdz šim Stratēģiskā vadība, biroja darbs European Skills, Competences, Qualifications and Occupations Secretariat

Vadības un biznesa konsultācijas 2016 maijs-augusts - Biznesa tendenču apkopošana un analīze, ieteikumu izstrāde Sportident GmbH, Germany – producer of timing systems

2004 – līdz šim Vadīšana, stratēģiskā, krīzes un pārmaiņu vadība, līdzsvarotās vadības metode (Balanced Score Card) Valsts un pašvaldību organizācijas: Finanšu ministrija, Lauksaimniecības ministrija, Veselības ministrija. Latvijas lauksaimniecības universitāte, Lauku atbalsta dienests, Latvijas valsts ceļi, Latvijas valsts televīzijas un radio centrs, Tiesnešu mācibu centrs, Junior Achievement Latvia, Valsts augu aizsardzības inspekcija, Veselības inspekcija, Zvērinātu notāru padome, Konkurences padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Valsts zāļu aģentūra, Latvijas Māsu asociācija, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, Curriculum vitae 14/11/15 © Eiropas Savienība, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Lapa 5 / 5 Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Latvijas ārstu biedrība; Pašvaldības Apes, Beverīnas, Brocēnu, Carnikavas, Dobeles, Grobiņas, Gulbenes, Jaunpils, Jelgavas, Jūrmalas, Kandavas, Kuldīgas, Lielvārdes, Salaspils, Saldus, Smiltenes, Valmieras Privātās: AC Konsultācijas, Addictive, If P&C Insurance (Latvijas filiāle), Cabot Latvia, Grindex, Firma L4, Komerccentrs DATI grupa, Klondaika, Lāču ledus, Lattelecom, Latvijas Balzams, Latvijas gāze, Latswim, LPX Events, MB Betons, New Rosme, SEB Bank, Severstal, Signum, Sinhro, Silja, Spilva, Sportland, Sveaskog Baltfor, ZAAO

 

Iedvesmojoši semināri 2013- līdz šim, Viedais bizness – idejas un tehnoloģijas Junior Achievement – Young Enterprise Latvija – semināri programmā iesaistītajiem skolēniem un skolotājiem

Tālākizglītības semināri 2011- līdz šim, Radošums un inovatīva domāšana skolās Skolu personāls, vecāki un skolēni – pēc skolu vadītāju uzaicinājuma organizētas lekcijas

Metodoloģiskais un pārraudzības darbs

2016- līdz šim, Konventa locekle - Rīgas 3.arodskola

2011- līdz šim Uzņēmējdarbības NEP locekle; priekšsēdētāja (augusts 2017-marts 2019) LDDK pārraudzībā

2010 - līdz šim Metodiskais un eksperta darbs saistībā ar profesiju standartiem un kvalifikācijas eksāmeniem (sekretārs, lietvedis, komercdarbinieks, klientu apkalpošanas specialists) Valsts izgllītības satura centrs

2009 - līdz šim Akreditācijas komisiju locekle profesionālajā izglītībā (lietvedis, sekretārs, klientu apkalpošanas specialists, projektu vadītājs, komercdarbinieks u.c.) Izglītības kvalitātes vadības dienests

 

 

Pētniecība, lekcijas un konsultācijas, dalība projektos ārpus Latvijas

 

Fulbraita stipendija pētniecībai: 26.08.5017.-29.04.2018., uzņemošā augstskola Pacific Lutheran University (Takoma, Vašingtona štats, ASV). Pētniecības virziens: The possibilities of the use of modern management principles (Learning Organization, Balanced Score Card and Behavioural Economics) for the development of national economy of Latvia.

EIT Climate-KIC Pioneers into Practice programma – dalībniece brīvprātīgā darba grupā iedzīvotāju mobilitātes pasākumu izveidē Cēsīs, sadarbībā ar pašvaldību (Latvia) – jūnijs-novembris 2019; brīvprātīgais darbs Workplace Lab (Timišoara, Rumānija) 09.10.2019.-08.11.2019.

ERASMUS lekcijas (angļu valodā):

 Romieris University (Viļņa, Lietuva, 2006, 1 nedēļa) – lekcijas par stratēģisko menedžmentu

 HTW (Saarbrucken, Germany, 2009 and 2010, 1 nedēļa katrā no gadiem) – lekcijas par stratēģisko un pārmaiņu vadību

 Duale Hochschule Baden-Wurttemberg (Mannheima, Vācija, 2012, 1 nedēļa) lekcijas par stratēģisko un pārmaiņu vadību

 ULIM (Kišiņeva, Moldova, 2012, 1 mēnesis – lekcijas par stratēģisko un pārmaiņu vadību

 SAIL projekts (organize Upsalas Universitāte, Zviedrija, 2013, 2 nedēļas uz buru kuģa) – lekcijas par ilgstspēju, stratēģisko un projektu vadību starptautiskai studentu grupai (9 valstis) starptautiskā mācībspēku komandā

ERASMUS+ pirmsdiploma prakse: Timisoara Polytechnical University (Rumānija, 2015, 2,5 mēneši)

ERASMUS+ pēciploma prakse: attīstības konsultācijas uzņēmumam Sportident GmbH (Arnšate, Vācija, 2016, 3 mēneši)

 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Biznesa konsultantu asociācija – biedrs

Biznesa efektivitātes asociācija - biedrs

Latvijas Ergonomikas Biedrība - biedrs

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2016-2019 and 2013 – Junior Achievement-Young Enterprise Latvia Jauno uzņēmēju skola – pateicība par līdzdalību ikgadējos semināros (5-7 izbraukuma semināri katru gadu)

2018 –XXVI vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svētku organizācijas komiteja – par brīvprātīgo darbu laikā no 2018.gada 30.jūnija līdz 8.jūlijam

2015 – Valsts izglītības satura centrs – par līdzdalību skolotāju reģionālajā seminārā

2013 un 2012 – Biznesa augstskolas Turība Studentu pašpārvalde – par ieguldījumu studentu-senatoru attīstības un tālākizglītības veicināšanā

2012 – Free International University of Moldova – goda medaļa par ieguldījumu

2012 – Biznesa augstskolas Turība Studentu pašpārvalde – par ieguldījumu Jauno profesionāļu skolas darbā

2010 – Valsts izglītības satura centrs – par būtisku ieguldījumu profesionālās izglītības metodiskajā darbā

2010 – Biznesa augstskola Turība – Gada mācībspēks (arī Top5 mācībspēks studentu aptauju rezultātos 2008-2014) 2006 – Zygon Baltic Consulting – Gada konsultants

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Main occupational medicine problems in Latvia / M.Eglite, M.Burcena, I.Kalve, I.Vanadzins, T.Zvagule ...[et al.] // Proceedings of the 3rd International Scientific Forum "Health and Safety at the Workplace" (Novopolotsk-Polotsk, Belarus, May 15-17, 2019). - Novopolotsk-Polotsk, 2019. - P.92-95.

Analysis of occupational morbidity as a significant occupational health problem in Latvia / M.E.Eglite, J.D.Reste, I.J.Kalve, I.A.Vanadzins, T.J.Zvagule ...[et al.] // Здоровье и безопасность на рабочем месте : материалы II Международного научного форума (Минск, Беларусь, 6-8 июня, 2018 г.) = Health and Safety at the Workplace : Proceedings of the Second International Scientific Forum (Minsk, Belarus, June 6-8, 2018). - Минск, 2018. - C.68-72.

 

Tēzes​​

 

Occupational morbidity as significant occupational health problem in Latvia / M.Eglite, I.Kalve, I.Vanadzins, T.Zvagule // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.663.

Occupational morbidity in Latvia / M.Eglite, J.Reste, I.Kalve, I.Vanadzins // 1st International Conference "Ergonomics 20" & "Estonia 100" (Tartu, Estonia, Oct.25, 2018) : [Abstracts]. - Tartu, 2018. - P.8.

Kalve, Ieva. More – a model of fostering the progress of students in both STEM disciplines and physical activity in schools / I.Kalve, S.Ritter // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.50-51.

Assesment of mandatory health examinations for employees in Latvia / M.Eglite, I.Vanadzins, J.Reste, T.Zvagule, J.Cirule, I.Kalve // Work 2015 "New meanings of work" (Turku, Finland, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Turku, 2015. - P.93-94.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Kalve, Ieva. Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmata [Elektroniskais resurss] / Dienas bizness ; [autori: I.Kalve, K.Platā, I.Robežniece]. - Rīga : Dienas bizness, 2016. - [Dalīta pagin.]. - Neiesiets, atjaunināms izdevums.

 

5 grāmatas (Biznesa augstskolas Turība izdevniecība):

 Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība – monogrāfija, 2005

 4 grāmatas par dokumentu noformēšanu un pārvaldību – izdotas laikā no 2003 līdz 2013

 

Kontakti

Kolēģi

Tatjana Muravska
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Marta Urbāne
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Māris Andžāns
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Romāns Putāns
Studiju programmas vadītājs, Katedras vadītājs, Docētājs
Kristaps Zaļais
Mentors, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Kristīne Blumfelde-Rutka
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Lelde Metla-Rozentāle
Studiju procesa koordinatore, Docētāja
Māris Cepurītis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Mārtiņš Daugulis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Beāte Livdanska
Maģistra studiju programmas vadītāja asistente