Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Valentīna Beļavska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Praktiski sagatavot studentus darbam, kas nodrošina fizioloģiskas grūtniecības vadīšanu un aprūpi.

Priekšzināšanas

Anatomija, funkcionālā un patoloģiskā fizioloģija, fizioloģiskas grūtniecības vadīšana, ginekoloģija un veselas sievietes aprūpe un uzturs, starppersonu saskarsme veselības aprūpē, sabiedrības veselība un epidemioloģija, klīniskās aprūpes pamati un klīniskā aprūpe dzemdniecībā un ginekoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais atpazīs pazīmes, kas norāda uz grūtniecību un nosauks grūtniecības laboratoriskās diagnostikas metodes, spēs noteikt grūtniecības laiku un iespējamo dzemdību termiņu, formulēs savlaicīgas mātes riska grupas noteikšanas nozīmi, nosauks prenatālās diagnostikas metodes un izskaidros šo metožu pielietošanas nepieciešamību. Studenti izklāstīs grūtniecības vadīšanas plānu pēc MK noteikumiem NR. 611, uzskaitīs normatīvos aktus par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību.

Prasmes

Studējošais pratīs izvērtēt grūtnieces sūdzības, ievākt reproduktīvo anamnēzi, aprēķināt ķermeņa masas indeksu un izmērīt AT, veikt ginekoloģisko izmeklēšanu, paņemt citoloģisko un maksts floras bakteriskopisko iztriepi, izmantot indikatora strēmelīšu testu urīna analīžu veikšanai, noteikt augļa guļu ar Leopolda paņēmieniem, sagatavot dokumentāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību, izskaidrot ultraskaņas un dažādu bioķīmisko marķieru datus, noteikt iespējamo dzemdību termiņu, lietot grūtnieču aprūpē pieņemtos terminus, novērtēt augļa kustību raksturu un augļa sirdstoņu pierakstu.

Kompetences

Izmantojot apgūtās zināšanas par fizioloģiskas grūtniecības vadīšanu students spēj atpazīt fizioloģiski noritošu grūtniecību, vērtēt diagnostikas rezultātus, kas ietverti MK noteikumos NR. 611 un veikt iegūto datu dokumentēšanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb4BakalaursObligāts