Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilva Skulte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Sniegt padziļinātu pārskatu par nozīmīgākajiem komunikācijas modeļiem un teorijām, ētiskajiem aspektiem, kā arī atšķirīgajām iespējām, ko teorijas piedāvā veselības komunikācijas jautājumu interpretācijā un analīzē, lai stimulētu studentu spēju abstraktāk, plašāk un neatkarīgāk domāt, analizēt un izteikties par komunikācijas norisēm un to lomu veselības kontekstā.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

• Zināšanas par komunikācijas būtību un problemātiku, elementiem, pamatprincipiem un likumiem, teoriju daudzveidību un klasifikāciju.
• ­Izpratne par zīmes, vēstījuma un medija mijiedarbību komunikācijā.
• ­Izpratne par komunikācijas teorijas lingvistiskiem un psihokognitīviem pamatiem, komunikāciju teoriju socioloģiskajām pieejām.
• ­Padziļinātas zināšanas un izpratne par komunikācijas ētiku.

Prasmes

­Prasmes analizēt zīmes, vēstījuma un medija mijiedarbību komunikācijā.
­

Kompetences

Kritiski analizēt praktiskas komunikācijas situācijas, identificēt un formulēt problēmu situācijas un to cēloņus, sniegt ieteikumus komunikācijas problēmas risināšanā, balstoties uz komunikācijas teorijām un ievērojot komunikācijas ētiku.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības komunikācija, VKM1MaģistrsObligātsAinārs Dimants