Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Lāsma Šķestere
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne

Mērķis

Veidot studentiem izpratni par mārketinga jēdziena būtību, apskatot to kā aktivitāšu, institūciju un procesu kopumu. Izpētīt mārketinga nozīmi patērētāju, klientu, partneru un sabiedrības kontekstā.

Priekšzināšanas

Zināšanas ekonomikas pamatos.

Rezultāti

Zināšanas

Kurss sniedz nepieciešamās zināšanas par mārketinga būtības izpratni, kas nepieciešama uzņēmumu un organizāciju konkurētspējas paaugstināšanai tirgus apstākļos. Izpratni par mārketinga pamatjēdzieniem, tirgus pētījumiem, produkta dzīves ciklu un patērētāju uzvedību.

Prasmes

Novērtēt situāciju tirgū un pielāgot produktu tirgus prasībām. Izmantot atbilstošas mārketinga un reklāmas veidošanas metodes. Piedalīties projektu izstrādē, vadīšanā un ieviešanā.

Kompetences

Spēja izmantot iegūtās zināšanas tirgus izpētei, spēja plānot piemērotus mārketinga pasākumus, spēja analizēt mārketinga pētījumus un statistikas datus.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedriskās attiecības, SA5BakalaursIerobežota izvēleElita Račiņa
Žurnālistika, ZR5BakalaursIerobežota izvēleElita Račiņa