Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Ēriks Švēde
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas tehnoloģijas; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Materiālzinātne

Mērķis

Iepazīstināt ar tehniskajā ortopēdijā pielietojamajiem materiāliem un to īpašībām, iepazīties ar materiālu pielietošanas iespējām tehniskajā ortopēdijā, dažādu materiālu īpašību priekšrocībām, trūkumiem. Veidot izpratni par dažādu materiālu savstarpēju kombinēšanu izgatavojot tehniskos palīglīdzekļus.

Priekšzināšanas

Ievads specialitātē.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa sekmīgas apguves rezultātā tiek iegūtas pamatzināšanas par tehniskajā ortopēdijā pielietojamo materiālu iedalījumu, uz kā pamata students spēs iedalīt materiālus grupās pēc parametriem un aprakstīt materiālu grupu nozīmīgākās īpašības. Dažādu materiālu pielietojamību un kombinēšanas iespējas tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanā.

Prasmes

Studiju kursa sekmīgas apguves rezultātā studenti pratīs atšķirt dažādus tehniskajā ortopēdijā lietotus materiālus, atrast doto materiālu aprakstu ražotāju katalogos, kā arī spēs izskaidrot dotā materiāla pielietojuma iespējas ortopēdisko izstrādājumu izgatavošanā.

Kompetences

Materiālu iedalījums kategorijās un apakškategorijās.
Materiālu pielietojuma veids – izgatavošanas vajadzībām vai gala produkta izveidei.
Palīgmateriālu veidi un to īpašības.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO1BakalaursObligātsZane Zibulāne, Viesturs Drunks
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO2BakalaursObligāts