Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anda Rožukalne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorija

Mērķis

Sniegt maģistra studentiem izpratni par publiskās komunikācijas galvenajiem ietekmes faktoriem mediju sistēmas, mediju organizāciju, indivīda (informācijas avotu: ekspertu, lēmumu pieņēmēju, kampaņu izpildītāju) līmenī, padziļinot zināšanas par veselības komunikācijas stratēģiju realizācijas apstākļiem ES un Latvijas kontekstā.

Priekšzināšanas

Apgūts kurss par komunikācijas teorijām, principiem un ētiku.

Rezultāti

Zināšanas

• Par mediju sistēmu modeļiem, to vērtēšanas kritērijiem.
• Par mediju sistēmas un veselības komunikācijas mijiedarbību.
• Par mediju auditorijas tipiem, mediju lietojumu un auditorijas uzvedību.
• Par mediju efektiem veselības komunikācijā.
• Par sociālo mediju auditorijas lomu veselības komunikācijā.
• Par veselības žurnālistiku.

Prasmes

• Atpazīt mediju darbības pieejas, lai realizētu veselības komunikācijas stratēģijas.
• Pielietot mediju auditorijas pieejas un izmantot tās veselības komunikācijā.
• Pielietot zināšanas sociālo mediju izmantojumā veselības komunikācijā.
• Analizēt mediju efektus veselības komunikācijā.
• Izprast veselības žurnālistikas profesionālās pieejas.

Kompetences

• Realizēt veselības komunikāciju, izprotot mediju darbības un auditorijas likumsakarības.
• Novērtēt, sagatavot un izmantot veselības komunikācijas vēstījumu auditorijas pētījumus.
• Izmantot auditorijas pētījumus veselības komunikācijā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.