Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Egils Korņevs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.05.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:MUSZKK_021LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Egils Korņevs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilze Akota
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, 318.kabinets, 21.kabinets, MSZKKatrsu[pnkts]lv, +371 67457663
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas48
Kopā kontaktstundas56
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Topogrāfiskajā anatomijā un operatīvajā ķirurģijā mutes, sejas un žokļu rajonā, mutes ķirurģijā, patofizioloģijā vispārējā un speciālajā patoloģijā, vispārējā ķirurģijā, diagnostiskajā radioloģijā, iekšķīgās slimībās ar propedeitikas pamatiem, farmakoloģijā, neatliekamajā palīdzībā.
Mērķis:
Kursa beigās studējošais būs ieguvis integrētas zināšanas par mutes, sejas un žokļu ķirurģiju no iepriekšējiem studiju gadiem, pievienojot onkostomatoloģiju, ortognātisko ķirurģiju, kā arī pratīs veikt mazas ķirurģiskas operācijas un manipulācijas zobārstniecībā, kā arī būs spējīgam turpināt pēcdiploma apmācību rezidentūrā mutes, sejas un žokļu ķirurģijas vai ar to saistītā specialitātē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads onkostomatoloģijā. Mutes dobuma gļotādas priekšvēzis un vēzis. Lūpas un sejas audzēji.Lekcijas1.00auditorija
2Sejas-žokļu rajona kaulu audzēji. Siekalu dziedzeru audzēji.Lekcijas1.00auditorija
3Bezzobu žokļu ķirurģiskā anatomija un morfoloģiskie kritēriji preprotētisko operāciju plānošanā. Mīksto un cieto audu koriģējošas operācijas un implantāti izņemamo protēžu atbalsta uzlabošanai.Lekcijas1.00auditorija
4Alveolārā izauguma palielināšanas operācijas zobu implantātu ievietošanai. Zobu implantācijas komplikācijas, to novēršana.Lekcijas1.00auditorija
5Audzēju diagnostikas principi mutes, sejas un žokļu rajonā. TNM sistēma un audzēju stadijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Mutes gļotādas priekšvēži un vēži. Lūpas priekšvēži un vēži.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Žokļu audzēji. Sejas ādas audzēji.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Siekalu dziedzeru audzēji.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Staru terapijas stomatoloģiskas problēmas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Slimības vēstures prezentācija. Jaunākā zinātniskā informācija no periodiskās literatūras.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Bezzobu žokļu ķirurģiskā anatomija un morfoloģiskie kritēriji preprotētisko operāciju plānošanā. Zobu implantātu ievietošanas etapi, lēveru veidošanas veidi, instrumenti, operāciju tehnika, implantātu veidi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Viena zoba, daļēja zoba trūkuma aizvietošana. Pilns zobu trūkums. Operāciju tehnikas, instrumenti, materiāli. Mīksto un cieto audu koriģējošas operācijas un implantāti izņemamo protēžu atbalsta uzlabošanai.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Alveolārā izauguma palielināšanas operācijas zobu implantātu ievietošanai. Zobu implantācijas komplikācijas, to novēršana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Seminārs "Ortognātiskā ķirurģija".Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Seminārs "Stomatoloģiskās anestēzijas un eksodontijas komplikācijas".Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Seminārs. Retinētu zobu ķirurģija. Semestra ieskaite. Jaunāko pētījumu datu prezentācija retinētu zobu ķirurģijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuāla gatavošanās teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvei atbilstoši katras nodarbības tēmai. Patstāvīga literatūras avotu lasīšana.
Vērtēšanas kritēriji:
• Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi, mutisko atbilžu kvalitāte, katras nodarbības laikā. • Apgūtās terminoloģijas zināšanu un praktiskā pielietojuma pārbaude kolokvijos kursa laikā. • Kursa beigās Eksāmens ietver kursus Sejas un žokļu ķirurģija (7.sem), Bērnu mutes, sejas un žokļu ķirurģija (8.sem), Mutes, sejas un žokļu ķirurģija (9.sem) 1) mutiskas atbildes uz 3 teorētiskiem jautājumiem, 2) atbildes uz jautājumiem par aprakstītu klīnisku gadījumu bez iepriekšējas sagatavošanās, 3) rentgena attēla atpazīšana un analīze, 4) medikamenta nozīmēšana ar receptes izrakstīšanu (konkrēts medikaments, devas, ievadīšanas veids), 5) semestra laikā paveiktā klīniskā darba vērtējums, kas atspoguļots "Studējošā dienasgrāmatā mutes, sejas un žokļu ķirurģijā", diskusija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā tiks iegūtas pamatzināšanas un studējošais spēs izklāstīt etiopatoģenēzi, klīnisko izpausmi, diagnostiku, ārstēšanas principus un metodes visa mutes, sejas un žokļu rajona patoloģijā, iekļaujot sāpju kontroli, neatliekamo palīdzību, mutes ķirurģiju, iekaisuma slimības un traumas, audzēju saslimšanas un ortognātisko ķirurģiju, ētiskos un administratīvos principus, komunikācijas īpatnības mutes, sejas un žokļu ķirurģijas praksē.
Prasmes:Studiju programmas apguves rezultātā studenti pratīs identificēt patoloģiju sejas žokļu rajonā, nepieciešamības gadījumā veikt patstāvīgu ārstēšanu vai nosūtīt pacientu pie cita speciālista, attiecīgu procedūru veikšanai (sāpju un baiļu kontrole, neatliekamā palīdzība, ekstrakcija, intraorāla incīzija, biopsija, nelielas dentoalveolārās ķirurģijas operācijas), spēs prasmīgi komunicēt ar pacientu, viņa ģimenes locekļiem, kā arī ar citiem medicīnas speciālistiem.
Kompetences:Būt kompetentam par mutes, sejas un žokļu rajona saslimšanu un traumu diagnostiku un ārstēšanas metožu izvēli ētiskajā praksē, ievērojot attiecīgos noteikumus un ierobežojumus, nozīmējot pacientam ārstēšanu, vai nosūtot pie attiecīgā speciālista.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dentalmammoth.com
2Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery / L.J. Peterson, E. Ellis III,. J.R. Hupp, M.R. Tucker, 4th edition / Mosby, St. Louis, 2003
3Impacted Teeth / C. Alling, J. Helfrick, R. Alling (editors) / W.B. Saunders, Philadelphia, 1993.
Papildus literatūra
1Handbook of Local Anaesthesia / S.F.Malamed / 4th edition / Mosby – Year Book 1997
2Handbook of Medical Emergencies in the Dental Office / S.F. Malamed, 3rd edition/ Mosby, St.Louis, 1993.
3Oral and Maxillofacial Infections / R.G.Topazian, M.H.Goldberg, J.R.Hupp / 4th edition / W.B.Saunders Company, 2002
4Maxillofacial Injuries / Edited by J.L1.Williams 2nd edition / Churchill Livingstone 1994
5Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery
6International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
Citi informācijas avoti
1Journal of Oral and Maxillofacial Surgery