Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Dina Berloviene
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģija

Mērķis

Veidot izpratni par medicīniskās palīdzības (turpmāk tekstā - NMP) sniegšanā, NMP nodrošināšanā ārkārtas medicīniskās situācijās un civilā aizsardzībā. Veidot izpratni par iespējamām katastrofām un to veidiem, pasākumiem katastrofu situācijās un medicīnisko palīdzību, definēt ārējās vides ekstremālo faktoru iedarbību uz patofizioloģiskajiem mehānismiem, klīniskajām izpausmēm.

Priekšzināšanas

Anatomijā un funkcionālajā fizioloģijā, iekšķīgajās un ķirurģiskajās slimībās, traumatoloģijā, farmakoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti studiju kursa apguves rezultātā pratīs aprakstīt, kā tiek nodrošināta NMP ārkārtas medicīniskās situācijās un toksikoloģijā. Aprakstīs darbību pie iespējamām katastrofām.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs novērtēt situāciju un pielietot NMP terapijas principus dažādu akūtu situāciju gadījumā notikuma vietā, transportēšanas laikā un stacionārā.

Kompetences

Studenti izprot un novērtē NMP un katastrofu medicīnas sistēmu vienotību veselības aprūpes sistēmā; piedalās NMP pasākumu veikšanā ārkārtas un katastrofu situāciju gadījumos, sniedz psihosociālo atbalstu katastrofā cietušajiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža3Pirmais līmenisObligātsAleksejs Safonovs