Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 15
Kursa vadītājs: Anda Janeka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Veidot izpratni par neiroloģiju kā medicīnas disciplīnu. Dot ieskatu un apgūt galvenās nervu sistēmas saslimšanas, to etioloģiju, patoģenēzi, klīniskās izpausmes, iespējamās komplikācijas, ārstēšanas principus un iegūt zināšanas par pacientu aprūpes principiem un masāžas nozīmi pacientu ārstēšanā, aprūpē un rehabilitācijas procesā.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, saskarsmē un ētikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie pratīs izskaidrot nervu slimību etioloģiju, klīniku, taktiku neatliekamās situācijās, un pacientu aprūpi.
Studiju kursa apguves rezultātā studējošie zinās nervu sistēmas slimību etioloģiju un patoģenēzi, atpazīs un definēs klīniskos simptomus un sindromus, varēs nosaukt un aprakstīt diagnostikas metodes (anamnēzes dati, pacienta fizikālā izmeklēšana, laboratoriskie un instrumentālie izmeklējumi) un slimību ārstēšanas principus.

Prasmes

Studējošie spēs izvērtēt nervu slimību etioloģiju, simptomātiku. Studējošie piemēros iegūtās zināšanas dažādu situāciju risināšanā: spēs skaidrot pacientam, viņa tuviniekiem un aprūpes veicējiem masāžas uzdevumus, principus, veicamo pasākumu būtību un mērķi. Spēs skaidrot pacientam, viņa tuviniekiem un aprūpes veicējiem paša pacienta lomu vēlamo mērķu sasniegšanai masāžas rezultātā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs spējīgi identificēt slimību un sindromu klīniskās pazīmes un diferencēt tās pēc smaguma un bīstamības pakāpes, analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli. Spēs savstarpēji saistīt pacienta simptomus, sindromus, nozīmētos pasākumus un masiera lomu pacienta problēmu risināšanā. Patstāvīgi veikt masiera pienākumus, kas saistīti ar pacienta ārstēšanu, aprūpi un psiholoģisko atbalstu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža2Pirmais līmenisObligātsAnda Janeka