Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Daiga Behmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Veselības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne

Mērķis

Prakses mērķis – apvienot studentu torētiskās zināšanas ar jaunākajām tendencēm un prasmēm veselības aprūpes nozares sistēmu un uzņēmumu vadībā.

Priekšzināšanas

Profesionālā prakse attiecas uz studentiem, kuri pēc 1. studiju gada ir kompetenti realizēt noteiktu attīstības projektu uzņēmumos vai organizācijās, kas darbojas Latvijā vai ārvalstīs veselības aprūpes nozarē. Prakses uzdevums ir sasaistīt zināšanas un prasmes, kas iegūtas studiju programmas ietvaros ar reālo situāciju uzņēmumos un organizācijās, kā arī pilnveidot saskarsmes un sociālās prasmes.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais iegūst zināšanas:
• teorētisko zināšanu apstiprinājums attiecīgajā veselības aprūpes jomā
• ar prakses mērķi saistīto uzdevumu pārzināšana
• organizācijas darbības pārzināšana attiecīgajā jomā
• un praktiskās iemaņas prakses uzdevumu izpildē

Prasmes

Students iegūst prasmes:
• teorētisko zināšanu pielietojumā konkrētas organizācijas (sistēmas) darbības novērtēšanā
• atbilstošu analītisko instrumentu un analīzes metožu izvēlē un pielietošanā
• konkrētu projektu izstrādē un realizācijā
• pārmaiņu vadības principu īstenošanā

Kompetences

Students iegūst kompetenci:
• praktiskas iemaņas projektu realizācijā
• secinājumu un priekšlikumu izvairzīšanā konkrētajā jomā
• prakses gaitas, sasniegto mērķu un uzdevumu dokumentācijas sagatavošana un rezultātu prezentācija auditorijai

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.