Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Aija Bukova-Žideļūna
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Apgūt zināšanas un prasmes sabiedrības veselības un veselības aprūpes pamatjautājumos.

Priekšzināšanas

Epidemioloģijas pamati un internās medicīnas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

• Definēs sabiedrības veselības jēdzienu.
• Formulēs sabiedrības veselības nozares funkcijas.
• Nosauks mūsdienu sabiedrības veselības galvenās darbības jomas.
• Izklāstīs veselības veicināšanas jēdzienu un galvenos pamatprincipus.
• Nosauks principus, pēc kuriem veidota veselības ietekmes piramīda.
• Definēs uz pierādījumiem balstītas sabiedrības veselības jēdzienu.
• Definēs veselības, slimības, kaites un vainas jēdzienus.
• Definēs slimību profilakses līmeņus.
• Nosauks un aprakstīs augsta riska un populāciju slimību profilakses stratēģijas.
• Identificēs slimību skrīninga priekšnosacījumus attiecībā uz slimību, testu un ārstēšanu.
• Nosauks skrīninga efektivitātes indikatorus.
• Definēs veselības sistēmas pamata vērtības un ētiskos principus.
• Nosauks veselības aprūpes organizācijas un finansēšanas galvenos principus.
• Definēs kvalitātes jēdzienu veselības aprūpē.

Prasmes

• Diferencēs galvenās atšķirības starp sabiedrības veselību un medicīnu.
• Pielietos sabiedrības veselībā lietotos jēdzienus.
• Diferencēs dažādas intervences veselības ietekmes piramīdas ietvaros.
• Salīdzinās augsta riska un populācijas stratēģijas slimību profilaksē.
• Atšķirs slimību profilakses līmeņus.
• Atšķirs organizētu slimību no oportūnistisku slimību skrīninga.
• Klasificēs veselības aprūpes sistēmas pēc to finansēšanas principiem.
• Atšķirs veselības aprūpes līmeņus.

Kompetences

• Pamatos sabiedrības veselības nozares nozīmi veselības problēmu un demogrāfisko pārmaiņu kontekstā.
• Attiecinās un vispārinās sabiedrības veselības jautājumus uz klīnisko pētniecību un praksi.
• Argumentēs veselības veicināšanās un slimību profilakses lomu sabiedrības veselības uzlabošanā.
• Orientēsies veselības aprūpes sistēmas un finansēšanas pamatjautājumos saistībā ar veselības aprūpes praksi.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz10MaģistrsObligāts
Medicīna, MF9MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF10MaģistrsObligāts