Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ināra Logina
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Sniegt zināšanas par sāpju veidiem, to rašanās mehānismiem un aprūpes un terapijas uzdevumiem un iespējām.

Priekšzināšanas

Bioloģijā, fizioloģijā un anatomijā, bioķīmijā, klīniskajās disciplīnās, farmakoloģijā, psiholoģijā, iekšķīgajās un ķirurģiskajās slimībās un pacientu aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students izpratīs galvenos sāpju rašanās mehānismus, sāpju veidus un cēloņus un to bioloģisko un biopsihosociālo nozīmi; novērtēt sāpju pacientu sūdzības, to ietekmes klīniskajā praksē.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs novērtēt sāpju slimnieku sūdzības un vajadzības dažādos aprūpes etapos; atpazīt galvenos sāpju veidus un cēloņus dažādās klīniskajās situācijās; izvēlēties atbilstošāko sāpju pacienta aprūpes veidu; izskaidrot ar sāpju cēloņiem un to ārstēšanu saistītos jautājumus pacientam, viņa piederīgajiem un aprūpētājiem, sniegt psihoemocionālu atbalstu pacientam un viņa tuviniekiem, izglītot tos.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie varēs piedalīties sāpju pacienta aprūpes plānošanā dažādos etapos; sadarbībā ar citām ārstniecības personām noteikt individuālam pacientam attiecīgu terapiju, kas balstīta uz biopsihosociālu pieeju; novērtēt sāpju terapijas īslaicīgos un ilgtermiņa efektus un prognostiskos uzdevumus pacientiem ar sāpēm.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības2MaģistrsIerobežota izvēleDagnija Brutāne, Ināra Logina, Maija Māliņa, Mihails Arons