Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Valentīna Beļavska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Sniegt teorētiskās zināšanas seksuālās un reproduktīvās veselības un ģimenes plānošanas jautājumos, kā arī veicināt praktisko iemaņu apguvi seksuālās un reproduktīvās veselības un ģimenes plānošanas problēmu risināšanā.

Priekšzināšanas

Fizioloģijā, anatomijā, farmakoloģijā, psiholoģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst pamatzināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jēdzieniem, pamatprincipiem, juridiskiem aspektiem, problemātiku, ģimenes plānošanas un kontracepcijas metodes izvēles principiem, indikācijām, kontrindikācijām un lietošanu.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• sniegt rekomendācijas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem dažāda vecuma un dzimuma indivīdiem;
• sniegt rekomendācijas par ģimenes plānošanas un kontracepcijas metodēm, palīdzot veikt izvēli, atbilstoši indivīda vajadzībām;
• izglītot sabiedrības locekļus par seksuālās un reproduktīvās veselības, kā arī ģimenes plānošanas un kontracepcijas jautājumiem.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs:
• izvērtēt seksuālās un reproduktīvās veselības nozīmi indivīda dzīvē;
• objektīvi izvērtēt ģimenes plānošanas un kontracepcijas metodes lietošanas atbilstību konkrētam indivīdam;
• izvērtēt seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas, saglabāšanas un uzturēšanas nepieciešamību.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb3BakalaursObligātsValentīna Beļavska