Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Mārtiņš Moors
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Sniegt zināšanas par Latvijas sociālās drošības sistēmu, to veidojošajiem elementiem un darbības pamatprincipiem, t.sk. sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sistēmu.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Izprast Latvijas sociālās drošības sistēmu (principi, elementi, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sistēmas vieta tajā); raksturot katra sociālā nodrošinājuma (sociālā drošība šaurā izpratnē) sistēmas elementa būtību un atšķirību no citiem elementiem; zināt katra sociālās drošības sistēmas elementa darbības pamatprincipus, finansēšanas avotu un par realizāciju atbildīgo valsts pārvaldes līmeni un iestādi.

Prasmes

Atšķirt dažādus sociālās drošības sistēmas elementus; izteikties par sociālās drošības sistēmas elementu savstarpējo mijiedarbību un saistību; izskaidrot pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sistēmas vietu un uzdevumus sociālās drošības sistēmā.

Kompetences

Pielietot iegūtās zināšanas Latvijas sociālās drošības sistēmas raksturošanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN1BakalaursObligātsMārtiņš Moors
Sociālais darbs, SD1BakalaursObligātsMārtiņš Moors