Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Lolita Vilka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Sociālā ekonomika

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas un izpratni par sociālo inovāciju dizaina veidošanu un vadību, un tā ietekmes novērtēšanas metodēm.

Priekšzināšanas

Vēlams – mikroekonomika; inovāciju vadība un radošums; ievads sociālajā darbā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējoši gūs izpratni par inovāciju resursiem sociālajā darbā un sociālā uzņēmuma koncepciju, spēs attiecināt un integrēt iegūtās zināšanas sociālo problēmu risināšanas praksē.

Prasmes

Spēs analizēt, novērtēt un piemērot sociālās uzņēmuma potenciālās iespējas sociālā darba un sociālās uzņēmējdarbības praksē konkrētajos apstākļos (kopienā, pašvaldībā).

Kompetences

Spēja modelēt un radoši attīstīt sociālā darba formas, pielietojot sociālo uzņēmumu veidošanas principus un loģistiku.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība, IBSE4BakalaursIerobežota izvēle