Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Romāns Putāns
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Sabiedrības veselība; Politikas zinātne
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Citas ekonomikas un uzņēmējdarbības apakšnozares

Mērķis

Sniegt studējošajiem zināšanas par veselības aprūpes sistēmas nozīmi, lomu, indikatoriem, galvenajiem spēlētājiem un sistēmas kvalitātes ietekmi uz darba tirgu nacionālā un starptautiskā līmenī.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas sabiedrības veselībā vai makroekonomikā.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par veselības un sociālās aprūpes sistēmām pasaulē, to indikatoriem un socio-ekonomisko ietekmi.

Prasmes

Studējošais spēj identificēt galvenos riskus un kritiski analizēt iespējamos risinājumus socio-ekonomisko apstākļu un veselības aprūpes sistēmas savstarpējā saistībā

Kompetences

Studējošais spēj piedalīties diskusijās par socio-ekonomisko apstākļu un veselības aprūpes sistēmas savstarpējo ciešo saistību un apzinās to komplekso dabu

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība, IBSE4BakalaursIerobežota izvēle