Pārlekt uz galveno saturu

Līdz 2017. gadam tika izdoti RSU zinātnisko rakstu krājumi latviešu un angļu valodā medicīnas nozares un sociālo zinātņu jomā. Zinātnisko rakstu krājumus iespējams saņemt RSU bibliotēkā.

2017. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas

Rīgas Stradiņa universitāte, 2018
Zinātniskie raksti

RSU Research Articles in Medicine and Pharmacy 2017, Supplement I: Abstracts from VIII Latvian Gastroenterology Congress with International participation

Rīgas Stradiņa universitāte, 2018
Abstracts

RSU Research Articles in Medicine and Pharmacy 2017

Rīgas Stradiņa universitāte, 2018
Research articles

2017. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas

Rīgas Stradiņa universitāte, 2018
Zinātniskie raksti

2016. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas

Rīgas Stradiņa universitāte, 2016
Zinātniskie raksti

2016. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas

Rīgas Stradiņa universitāte, 2016
Zinātniskie raksti

RSU Research Articles in Medicine and Pharmacy 2016

Rīgas Stradiņa universitāte, 2016
Research articles

RSU Research Articles in Medicine and Pharmacy 2015, Supplement I: Abstracts from VII Latvian Gastroenterology Congress with International participation

Rīgas Stradiņa universitāte, 2015
Abstracts

RSU Research Articles in Medicine and Pharmacy 2015

Rīgas Stradiņa universitāte, 2015
Research Articles

2015. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas

Rīgas Stradiņa universitāte, 2015
Zinātniskie raksti

 

Par Andreja Vilka raksta “Citādais. apzināmais, - bet vai pieņemamais? Tolerances robežas” (publicēts RSU Zinātniskajos rakstos 2013, 81.–87. lpp.,) atsaukšanu