Skip to main content

RSU katru gadu izdod zinātnisko rakstu krājumu latviešu un angļu valodā medicīnas nozares un sociālo zinātņu jomā.

Šeit ir pieejami zinātnisko rakstu krājumu satura rādītāji ar tajā iekļauto pētnieciskā darba publikāciju nosaukumiem un autoriem, kā arī norāde par lapaspusi, kurā publikācija atrodama. Zinātnisko rakstu krājumus iespējams saņemt RSU bibliotēkā.

RSU zinātnisko rakstu krājuma tehniskās prasības

Par Andreja Vilka raksta “Citādais. apzināmais, - bet vai pieņemamais? Tolerances robežas” (publicēts RSU Zinātniskajos rakstos 2013, 81.–87. lpp.,) atsaukšanu.

RSU Research Articles in Medicine and Pharmacy 2015, Supplement I: Abstracts from VII Latvian Gastroenterology Congress with International participation

Rīgas Stradiņa universitāte, 2015
Abstracts

RSU Research Articles in Medicine and Pharmacy 2015

Rīgas Stradiņa universitāte, 2015
Research Articles

2015. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas

Rīgas Stradiņa universitāte, 2015
Zinātniskie raksti

2015. gada sociālo zinātņu pētnieciskā darba publikācijas

Rīgas Stradiņa universitāte, 2015
Zinātniskie raksti

RSU Research Articles in Medicine and Pharmacy 2014

Rīgas Stradiņa universitāte, 2014
Research Articles

2014. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas

Rīgas Stradiņa universitāte, 2014
Zinātniskie raksti

2014. gada sociālo zinātņu pētnieciskā darba publikācijas

Rīgas Stradiņa universitāte, 2014
Zinātniskie raksti

RSU Research Articles in Medicine and Pharmacy 2013, Supplement I: Abstracts from VI Latvian Gastroenterology Congress with International participation

Rīgas Stradiņa universitāte, 2013
Abstracts

RSU Research Articles in Medicine and Pharmacy 2013

Rīgas Stradiņa universitāte, 2013
Research articles

2013. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas

Rīgas Stradiņa universitāte, 2013
Zinātniskie raksti