Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

1 gadi
Kredītpunkti/ECTS:44 / 66
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši algologa papildspecialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai algologa papildspecialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskie semināri un studiju kursi – sāpju izmeklēšana un novērtēšana, multimodāla sāpju terapija, specifiskie sāpju sindromi. Papildus studiju kursiem rezidents veic pētniecisko un pedagoģisko darbu.

Prasības, sākot studijas

  • Ārsta grāds
  • Derīgs ārsta sertifikāts jebkurā pamatspecialitātē (oriģināls jāuzrāda)

Studiju rezultāti

Zināšanas

Demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni medicīnā kopumā, algoloģijas papildspeciālitātē tās atbilst specialitātes kompetences prasībām un jaunākajām zinātnes un profesionālās jomas atziņām, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē

Prasmes

  • Patstāvīgi izmantot medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista profesionālos pienākumus slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē
  • Prasmīgi veikt praktiskās manipulācijas
  • Darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā

Kompetence

  • Stratēģiski un analītiski formulēt algoloģijas aspektus un nozares problēmas
  • Risināt profesionālos jautājumus algoloģijā, izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes
  • Izprast savas profesijas teoriju, metodiku, uzskatus un, izvērtējot tos, spēt izmantot jaunākos pētījumus un nozares sasniegumus praktiskajā darbībā, izprotot un ievērojot profesionālo ētiku

Pārbaudījuma veids

Katra studiju kursa beigās teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, klīnisko gadījumu analīze, testi

Valsts pārbaudījumā tiek veikta teorētisko zināšanu pārbaude un pētnieciskā projekta aizstāvēšana