Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

3 gadi
Kredītpunkti/ECTS:132 / 198
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši bērnu alergologa specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai bērnu alergologa specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu, specifisko bērnu alergoloģijas manipulāciju apguve darbam ar dažāda vecuma bērniem, viņu vecākiem, audzinātājiem bērnu alergoloģijā un tai radniecīgās specialitātēs: alergoloģijā, imunoloģijā, bērnu dermatoloģijā, otorinolaringoloģijā, pulmonoloģijā, laboratorajā medicīnā, intensīvajā terapijā, praktizējot atbilstošā profila klīnikā, ambulatorā iestādē, dežurējot, veicot pētniecisko un pedagoģisko darbu.

Prasības, sākot studijas

 • Ārsta grāds
 • Derīga pediatra sertifikāta kopija (oriģināls jāuzrāda) vai augstskolas izziņa par rezidentūras studijām 3. studiju gadā pamatspecialitātē Pediatrs

Studiju rezultāti 

Zināšanas un prasmes

Demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni medicīnā kopumā, bet bērnu alergoloģijā tās atbilst attiecīgās specialitātes prasībām un jaunākajām zinātnes un profesionālās jomas atziņām, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē

Spēja izmantot zināšanas, analīze, sintēze, novērtēšana

 • Patstāvīgi izmantot medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta bērnu alergologa profesionālos pienākumus slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē
 • Prasmīgi veikt praktiskās manipulācijas
 • Darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā

Komunikācija

 • Argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem bērnu alergoloģijas un arī medicīnas zinātnes aspektiem ar speciālistiem un nespeciālistiem, pacientiem, sabiedrību u. c.
 • Uzturēt koleģiālas attiecības un iekļauties komandas darbā

Kompetences

 • Patstāvīgi plānot un organizēt savu ārsta speciālista profesionālās kompetences pilnveidi un attīstību
 • Uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi
 • Veikt uzņēmējdarbību, inovācijas bērnu alergologa darbībā
 • Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību
 • Veikt darbu, tālāku mācīšanos vai pētniecību sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas

Pārbaudījuma veids

Valsts pārbaudījumā tiek veikta pētnieciskā projekta aizstāvēšana, rakstiski jāatbild uz trīs teorijas jautājumiem un jāatrisina trīs situācijas uzdevumi