Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

3 gadi
Kredītpunkti/ECTS:132 / 198
1 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši Latvijā pieņemtajām bērnu endokrinologa specialitātes nolikuma prasībām un Eiropas Savienības prasībām šai specialitātei (programma atbilst prasībām Eiropas izglītībai bērnu endokrinoloģijas nozarē, kuras izstrādājusi Eiropas pediatru endokrinologu asociācija sadarbībā ar Eiropas Pediatru asociācijas valdi un apstiprinājusi Eiropas Savienības medicīnas speciālistu pediatrijas sekcija), lai ārstu sagatavotu sertifikācijai pediatra endokrinologa specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

 • Laboratorā hormonālā diagnostika
 • Pieaugušo endokrinoloģija
 • Imunoģenētika
 • Radioloģija
 • Neonatoloģija
 • Ģenētika
 • Bērnu intensīvā terapija
 • Bērnu ginekoloģija
 • Bērnu onkoloģija
 • Bērnu neiroloģija
 • Bērnu oftalmoloģija
 • Bērnu endokrinoloģija stacionārā
 • Bērnu endokrinoloģija ambulatori
 • Cukura diabēta apmācība
 • Izvēles disciplīna
 • Pētnieciskais un pedagoģiskais darbs

Prasības, sākot studijas

 • Ārsta grāds
 • Derīga pediatra sertifikāta kopija (oriģināls jāuzrāda) vai augstskolas izziņa par rezidentūras studijām 3. studiju gadā pamatspecialitātē Pediatrs

Studiju rezultāti
 

Zināšanas

 • Tikt galā ar konkrēto problēmu patstāvīgi
 • Plašas, vispusīgas, mūsdienīgas teorētiskās un praktiskās zināšanas bērnu endokrinoloģijā

Prasmes

 • Izprast konkrētās problēmas būtību, diagnostikas algoritmus
 • Sniegt profesionālu specializētu neatliekamo palīdzību
 • Praktiski realizēt diagnostikas, ārstēšanas un profilakses pasākumus
 • Darbā rādīt spējas patstāvīgai attīstībai, labi komunicēt ar dažādiem pacientiem, viņu vecākiem, kolēģiem un iekļauties komandas darbā, lai nodrošinātu pacientu vispusīgu aprūpi
 • Apgūt pedagoģiskā un pētniecības darba pieredzi
 • Iegūt darba organizācijas iemaņas

Kompetence

 • Strādāt atbilstoši savām pilnvarām augstākajā zināšanu, prasmju, attieksmju apguves un lietošanas līmenī
 • Pastāvīgi praktizējošs, kompetents, kvalificēts bērnu endokrinologs ar augstu zināšanu un prasmju līmeni

Pārbaudījuma veids

Katra studiju kursa beigās teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, ietverot referātus, esejas veida atbildes, klīnisko gadījumu analīzi, testus

Valsts pārbaudījumā tiek veikta teorētisko zināšanu pārbaude un pētnieciskā projekta aizstāvēšana