Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

2 gadi
Kredītpunkti/ECTS:88 / 132
2 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi, to pilnveidošanu atbilstīgi homeopātijas specialitātes nolikuma prasībām, sagatavot sertifikācijai homeopātijas specialitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem.

Programmas saturs 

 • Studiju kursi
 • Teorētiskā izglītība problēmlekciju un semināru veidā
 • Pētnieciskais darbs
 • Personas attīstības veicināšana un pedagoģiskais darbs

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds un sertifikāts jebkurā pamatspecialitātē

Studiju rezultāti     

Zināšanas

 • Izpratne par homeopātijas filozofiju un homeopātijas terapijas principiem; par veselību un slimības dinamiku; zināšanas par homeopātiskās ārstēšanas stratēģijām; par homeopātiskās ārstēšanas iespējām un tās ierobežojumiem atsevišķiem pacientiem, par homeopātiskās terapijas prognozēm, ņemot vērā pacienta vitalitāti, vecumu un slimības vēsturi, kā arī nozoloģisko diagnozi

 • Visaptverošas zināšanas par programmā iekļautajām homeopātiskajām zālēm, to pamatīpašībām (Materia Medica un salīdzinošo Materia Medica) un terapeitiskām indikācijām

 • Izpratne par homeopātisko zāļu izgatavošanas principiem un metodēm

 • Izpratne par homeopātijas nozīmi un vērtību medicīnas zinātnē, klīniskajā praksē, integrētajā medicīniskajā palīdzībā veselības aprūpē

 • Zināšanas par pētniecības metodēm un pierādījumiem homeopātijā

Prasmes

 • Specifiskas komunikācijas prasmes pie homeopātiskas anamnēzes ievākšanas, spēja kumulēt informāciju par pacientu atbilstoši sūdzībām, piemērot specifisku homeopātisku terapiju
 • Mācēt uzkrāt informāciju par pacientu ilgstošā homeopātiskas ārstēšanas periodā, fiksējot tās iegūšanas hronoloģiskā secībā
 • Precīzas, secīgas klīniskās homeopātiskas pacienta vēstures fiksēšana, aprūpes nepārtrauktībai un klīnisko standartu ievērošanai
 • Prast izmantot homeopātiskās doktrīnas principus plašam veselības traucējumu klāstam, gan hronisku, gan kompleksu slimību gadījumos
 • Noteikt šķēršļus homeopātiskai ārstēšanai un izmanto visus iespējamos līdzekļus to likvidēšanai
 • Izmantot dažādus Materia Medica un dažādus repertorijus un homeopātiskās datorprogrammas
 • Pagatavot specifiskas homeopātiskās zāles
 • Patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju
 • Veikt ārstniecisku darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, atkārtoti analizēt risinājumu, izmantojot jaunas pieejas
 • Argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem homeopātijas un profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem
 • Uzturēt aktuālu informāciju ar sasniegumiem zināšanās konvencionālajās un homeopātiskajās medicīnā

Kompetences

 • Uzņemas atbildību par efektīvas aprūpes nodrošināšanu pacientiem atbilstoši homeopātiskajiem principiem un koncepcijām
 • Strādā droši, efektīvi un ētiski
 • Veic pacienta fizisko izmeklēšanu, novērtēt klīniskās izpausmes, novērtēt pacienta slimības mentālos, psiholoģiskos, sociālos aspektus, konstitucionālās izpausmes un iedzimtību, analizēt un repertorizēt pacienta simptomus, veic atbilstīgu diagnostiku, veic diferenciāldiagnostiku, un atrod pacienta stāvoklim piemēroto homeopātisko zāli
 • Strādā slimnīcā vai privātpraksē ar spēju patstāvīgi risināt pacienta klīniskās problēmas. Apzināties savas personiskās kompetences robežas un to, kad un kā meklēt speciālistu palīdzību. Integrē homeopātijas praksi pacienta aprūpē
 • Patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamato lēmumus, un, ja nepieciešams, veic papildu analīzi
 • Veic klīniskos un zinātniskos pētījumus

Pārbaudījuma veids

Rezidentūras valsts pārbaudījums: pētnieciskā darba aizstāvēšana rezidentūras valsts pārbaudījuma ietvaros – divu klīnisko gadījumu apraksts un analīze. Viens no diviem ir hroniskas saslimšanas gadījums ar pietiekamu follow-up daudzumu.