Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

5 gadi
Kredītpunkti/ECTS:220 / 330
17 budžeta vietas2 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši ķirurģijas specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai ķirurga specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus trīs reizes mēnesī (33 semināri gadā). Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam.

 • Kklīnisko domāšanu un iemaņas, kas nepieciešamas specialitātē
 • Pedagoģisko un vadītprasmi
 • Zinātniskā darba iemaņas
 • Teorētiskās zināšanas

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Ķirurģisko slimību etioloģija
 • Patoģenēze
 • Simptomātika
 • Diagnostika
 • Indikācijas konservatīvai un ķirurģiskai ārstēšanai
 • Diagnostiskās metodes un instrumentārijs, kas izmantojams ķirurģijā

Prasmes

 • Sniegt neatliekamo palīdzību akūtos gadījumos
 • Izveidot pareizu diagnostikas shēmu un ārstēšanas taktiku pacientam ar ķirurģisku patoloģiju
 • Veikt diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijas

Kompetence

Sniegt ķirurģisku palīdzību saskaņa ar Latvijas Republikas Ministru kabineta, Veselības ministrijas un Latvijas Ķirurgu asociācijas prasībām. Sertificētā speciālista kompetencē ir ķirurģiskas patoloģijas diagnostika, konservatīva un operatīva ārstēšana.

Pārbaudījuma veids

Teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude katras apakšprogrammas studiju kursa nobeigumā. Beidzot pirmo studiju gadu, sekmīgi jānokārto teorētiskais pārbaudījums (tests) un praktiskais pārbaudījums, izmantojot mulāžas (mezglu siešana, kutānas un intrakutānas šuvju uzlikšana). Beidzot otro studiju gadu, sekmīgi jānokārto teorētiskais pārbaudījums (tests un mutiskais eksāmens) un praktiskais pārbaudījums (pamatiemaņas laproskopiskajā ķirurģijā, izmantojot simulatoru LapSim).

Valsts pārbaudījums

 • Teorētisko zināšanu pārbaude – tests
 • Praktisko iemaņu pārbaude – laproskopiskā apendektomija, holecistektomija, izmantojot simulatoru LapSim
 • Zinātniski pētnieciskā darba prezentācija