Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

4 gadi
Kredītpunkti/ECTS:176 / 264
7 budžeta vietas1 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi, kā arī pilnveidošanu atbilstoši laboratorijas ārsta specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai laboratorijas ārsta specialitātē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskās un praktiskās zināšanas laboratoriskajā diagnostikā. Teorētiskā izglītība balstās uz problēmlekciju (reizi mēnesī katram studiju gadam atsevišķi) un semināru apmeklēšanu (trīs semināri mēnesī jeb 33 semināri gadā), kā arī pieredzes apgūšana pedagoģiskā un zinātniski pētnieciskā darbā. Praktisko zināšanu pamatā ir laboratorisko manipulāciju veikšana, testēšanas metožu validēšanā, testēšanas rezultātu interpretācija, laboratorijas kvalitātes sistēmas ieviešana un uzturēšana.

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

  • Laboratorijas diagnostikā izmantojamās diagnostiskās metodes
  • Laboratorijas ierīces
  • Testēšanas rezultātu interpretācija
  • Kvalitātes kontroles principi un to realizēšanas veidi

Prasmes

Veikt diagnostiskās manipulācijas, kādas izmanto medicīnas laboratorijās diagnozes noteikšanai vai precizēšanai

Kompetence

  • Izmeklēt cilvēka organisma bioloģiskos audus un šķidrumus, kā arī izvadproduktus ar dažāda veida izmeklēšanas metodēm, lai izzinātu cilvēka organisma fizioloģiskās īpašības, slimību patoloģiju, veiktu diagnostiku un sekotu nepieciešamo funkciju kontrolei
  • Laboratorijas ārstam ir paraksta tiesības testēšanas pārskatiem, kas prasa medicīnisko interpretāciju

Pārbaudījuma veids

Zināšanu pārbaude pēc studiju kursiem.

Valsts pārbaudījums, kas notiek studiju beigās un sastāv no zinātniski pētnieciskā darba aizstāvēšanas un teorētisko zināšanu pārbaudes. Teorētiskās zināšanas tiek pārbaudītas rakstveida testā.