Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

5 gadi
Kredītpunkti/ECTS:220 / 330
3 budžeta vietas1 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši pneimonoloģijas specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai pneimonoloģijas specialitātē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Sniegt teorētiskās zināšanas un klīnisko pieredzi par plaušu slimībām un tuberkulozi. Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus. Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam.

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

Jāapgūst pneimonoloģijas studiju programma, jāizpilda visu rotācijas disciplīnu, problēmlekciju, teorētisko semināru prasības

Prasmes

  • Izmeklēt, diagnosticēt un ārstēt tuberkulozes un plaušu slimību pacientus
  • Izmantot studiju programmā paredzētās manipulācijas un diagnostikas metodes
  • Dežurēt un sniegt neatliekamo palīdzību
  • Izstrādāt un aizstāvēt pētniecisko darbu
  • Sagatavot materiālus un vadīt praktiskās nodarbības studentiem un citu specialitāšu rezidentiem

Kompetence

  • Lietot praksē sertificēta pneimonologa pilnvaras
  • Patstāvīgi pieņemt lēmumu un būt atbildīgam par viņa aprūpē esošā pacienta ārstēšanas un izmeklēšanas plānu, kā arī ārstniecisko un diagnostisko metožu un manipulāciju lietojumu, to kvalitāti un interpretāciju
  • Patstāvīgi veikt pētniecisko darbu un sagatavot prezentācijas

Pārbaudījuma veids

Zināšanu pārbaude pēc katra studiju kursa

Valsts pārbaudījumā 560 testa uzdevumi; 55 teorētiskie jautājumi; klīniskās situācijas uzdevums ar rentgenogrammu novērtējumu