Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

5 gadi
Kredītpunkti/ECTS:220 / 330
7 budžeta vietas6 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Norādītajā skaitā ietilpst divas vietas apakšspecialitātē Invazīvais radiologs, ja līdz 2020. gada 1. jūnijam ir licencēta rezidentūras studiju programma Invazīvais radiologs.


Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši diagnostiskās radioloģijas specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai radiologa diagnosta specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus. Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam.

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

  • Patstāvīgi veikt radioloģiskos izmeklējumus
  • Atpazīt, novērtēt, kritiski analizēt un pareizi interpretēt dažādu orgānu un sistēmu patoloģiskos radioloģiskos simptomus

Prasmes

Īsi, precīzi, patstāvīgi, profesionāli formulēt un aprakstīt iegūtos rezultātus un, integrējot tos ar klīniskiem datiem, skaidri, kodolīgi un izsmeļoši pateikt slēdzienu

Kompetence

Zināšanu, rezultātu analīzes, sintēzes un kritiskas profesionālās domāšanas līmenis, kas ļauj neatkarīgi strādāt par kvalificētu radiologu gan slimnīcu radioloģijas nodaļā, gan ambulatori un privātpraksē

Pārbaudījuma veids

1. studiju gads

Rakstveida tests teorētisko zināšanu pārbaudei un konvencionālās radioloģijas praktiskais eksāmens klīnikā

2. līdz 4. studiju gads

Rakstiska un mutiska teorētisko zināšanu pārbaude studiju kursu noslēgumā. Programmas noslēgumā teorētisko zināšanu pārbaude un zinātniski pētnieciska darba aizstāvēšana.