Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

5 gadi
Kredītpunkti/ECTS:220 / 330
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši reimatoloģijas specialitātes prasībām (reimatologa kompetencē ir veikt pacienta saslimšanas diagnostiku, ārstēšanu, rehabilitāciju un profilaksi, izmantojot zināšanas par balsta un kustību (saistaudu) sistēmas un autoimūno saistaudu sistēmas slimību etioloģiju patoģenēzi, diagnostiku, ārtstēšanu un rehabilitāciju), lai ārstu sagatavotu sertifikācijai reimatologa specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Studiju kursi, teorētiskā izglītība problēmlekciju un semināru veidā, pētnieciskais darbs un pedagoģiskais darbs, dežūras

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

  • Reimatoģijas teorija (slimību etioloģijā, patoģenēzē, diagnostikā, ārstēšanā, rehabilitācijā un profilaksē) un prakse
  • Vākt un savākt nepieciešamos anamnēzes, klīniskos un laboratoriskos datus par reimatiskām slimībām un konkrēto pacienta patoloģiju, balstoties uz tiem, veidot un realizēt diagnostikas un diferenciāldiagnostikas izmeklējumu plānu, veidot un izpildīt mūsdienu medicīnas prakses un zinātnes līmenim atbilstošu ārstēšanas plānu

Prasmes

  • Izmantot un izvērtēt reimatoloģijā lietojamās medicīniskās tehnoloģijas (medicīniskās ierīces, metodes, zāles), diagnostiskās manipulācijas un ārstnieciskās metodes
  • Patstāvīgi izmantot, analizēt un salīdzināt savāktos anamnēzes, klīniskos un laboratoriskos datus
  • Izveidot un noformēt, balstoties uz diagnostiku un diferenciāldiagnostiku, izmeklējumu plānu, izstrādā terapijas koncepciju un, balstoties uz to, lietot ārstēšanas plānā paredzētās medicīniskās tehnoloģijas
  • Izmantot medicīnisko literatūru un orientēties medicīnas dokumentācijā
  • Izmantot klīniskajos novērojumos un praksē gūtos datus, tos apzināt, sakārtot un izmantot, sagatavojot uz novērojumiem un pētījumiem balstītus zinātniskos un analītiski kritiskos rakstus
  • Patstāvīgi sniegt neatliekamo un plānveida reimatoloģisko palīdzību ambulatori, dienas stacionārā un hospitālī

Kompetence

Veikt pacienta slimības diagnostiku, ārstēšanu, rehabilitāciju un profilaksi, izmantojot zināšanas par balsta un kustību aparāta (saistaudu) sistēmas un autoimūno saistaudu sistēmas slimību etioloģiju, patoģenēzi, diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju

Pārbaudījuma veids

Pēc katra studiju kursa mutiska zināšanu pārbaude

Valsts pārbaudījums notiek rezidentūras beigās, un to veido teorētisko zināšanu pārbaude rakstveida testā, klīniskā gadījuma analīze un pētnieciskā darba aizstāvēšana