Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

4 gadi
Kredītpunkti/ECTS:176 / 264
1 budžeta vietas1 maksas vietas
5120.00 EUR/gadā

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai sporta ārsta specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Studiju kursi, teorētiskā izglītība problēmlekciju un semināru veidā, pētnieciskais darbs un pedagoģiskais darbs, dežūras

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Sporta medicīna un saistītās medicīnas specialitātes
 • Sporta patoloģijā, t. sk. traumas, rehabilitācija
 • Sporta treniņu un sacensību norise un organisma reakcija to laikā
 • Sportistu uzturs
 • Dopings un tā kontrole invalīdu sportā

Prasmes

 • Klīniskā medicīna un ar sportu saistītās medicīnas disciplīnas
 • Sporta medicīna un ar to saistītās nozares
 • Lietot sporta medicīnā izmantojamās izmeklēšanas un funkcionālās novērtēšanas metodes, noteikt atbilstību izvēlētajam sporta veidam un fizisko slodzi, sniegt palīdzību, ja radusies sporta trauma
 • Dopinga kontrole
 • Rehabilitācija

Kompetence

 • Saistības noteikšana starp organisma funkcijām un fizisko slodzi
 • Sportistu medicīniskā uzraudzība
 • Rūpes par veselīgu dzīvesveidu
 • Nodrošināt diagnostisko ārstēšanu un rehabilitāciju ar sporta un fiziskām aktivitātēm saistītos pasākumos

Pārbaudījuma veids

Zināšanu pārbaude mutiski pēc katra studiju kursa

Valsts pārbaudījums programmas noslēgumā, ietverot pētnieciskā darba prezentāciju un rakstveida testu