Pārlekt uz galveno saturu
Struktūrvienība vai projekts
Pieteikšanās līdz
Vietu skaits
1

Prasības

  • Doktora vai maģistra grāds atbilstošā nozarē
  • Nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas un/vai publicēti mācību līdzekļi
  • Pieredze pedagoģiskajā darbā
  • Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
  • Labas datorprasmes

Pienākumi

  • Kvalificētu lekciju sagatavošana un lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana
  • Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana
  • Piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā