Pārlekt uz galveno saturu
Absolventiem

RSU Absolventu asociācija sadarbībā ar RSU aicina absolventus izteikt viedokli par savu studiju programmu, aizpildot anketu. Atbildes ir anonīmas un tās tiks izmantotas apkopotā veidā ar nolūku apzināt absolventu pieredzi, lai aktualizētu studiju programmas saskaņā ar darba tirgus tendencēm.

Aizpildīt anketu

Pēc katra studiju gada beigām RSU aptaujā jaunos absolventus, vaicājot viņu viedokli par nupat pabeigto studiju programmu. Taču, lai spētu novērtēt studijās iegūto zināšanu kvalitāti, ir nepieciešams ievākt viedokli arī no absolventiem, kuri universitātē iegūtās prasmes jau izmanto savā darba ikdienā.

Atbilstīgi Eiropas tendencēm augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā visās Latvijas augstskolās vismaz reizi sešos gados tiek veikta studiju virzienu akreditācija. Viena no nozīmīgām kvalitātes pārbaudes sastāvdaļām akreditācijas procesā ir absolventu viedoklis.

Studiju virziena akreditācija ir Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļautajā kvalitātes nodrošināšanas aģentūras veikta pārbaude nolūkā noteikt augstskolas resursu kvalitāti un spēju atbilstoši normatīvo aktu prasībām īstenot noteiktam studiju virzienam atbilstošu studiju programmu. Augstskolas studiju virziena akreditācija dod tiesības tai izsniegt valsts atzītu augstākās izglītības diplomu par attiecīgajam studiju virzienam atbilstošas studiju programmas sekmīgu apguvi.