Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Absolventiem
Darbiniekiem
Skolēniem
Uzņemšana

Medicīnas studijas nebija tukumnieka Sanda Kovaļova mērķtiecīga izvēle kopš bērnības un pat ne kopš skolas laika. Lai gan vidusskolā viņam padevās daudzas lietas, sākot no skatuves runas un beidzot ar ķīmiju, pēc veiksmīgi nokārtota centralizētā eksāmena ķīmijā Sandis pieteicās studijām vairākās ar ķīmiju saistītās studiju programmās, arī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studiju programmā Medicīna. Kad puisis uzzināja, ka ir uzņemts RSU un varēs studēt Medicīnas fakultātē, viņš šo dzīves izaicinājumu pieņēma.

Sandis_Kovalovs-portrets03-lead.gif

"Iekšējā balss teica, ka man jākļūst par ārstu! Tagad pēc sešiem studiju gadiem varu teikt, ka nevienā mirklī nenožēloju savu izvēli. Lai arī studijas nebija vienkāršas, visu atsver prieks un gandarījums, ka esmu saņēmis RSU diplomu un man ir dota iespēja strādāt sirdij tuvā jomā un palīdzēt cilvēkiem!” smaidot lepni stāsta šā gada medicīnas studiju absolvents Sandis, kuram ir 24 gadi un kurš plāno turpināt studijas RSU rezidentūrā.

2015. gada janvāris. Sandis 1. kursa 1. semestra (rudens) noslēgumā kopā ar savu grupu pēc ķīmijas nodarbības. "Medicīnas studijās vienā kursā ir aptuveni 200 studentu, līdz ar to, lai praktiskajās nodarbībās varētu nodrošināt individuālu pieeju katram studentam, visi tiek sadalīti nelielās grupās – līdz 12 katrā. Šāds dalījums noder arī vēlākajos studiju gados, kad studijas notiek slimnīcas vidē, kad sākas darbs ar pacientiem," skaidro jaunais ārsts.

Sandis_Kovalovs2.jpg

Sandis_Kovalovs3.JPG

2016. gada vasarā Sandis kopā ar kursabiedrenēm pie RSU Anatomijas un antropoloģijas institūta jeb anatomikuma pēc veiksmīgi aizvadīta pēdējā eksāmena šajās telpās. "Medicīnas studiju sākumā tādus pamatkursus kā anatomija un histoloģija apgūst RSU anatomikumā, savukārt vecākajos kursos topošie ārsti savas iemaņas un prasmes var attīstīt RSU Medicīnas tehnoloģiju un izglītības centrā, apgūstot dažādas manipulācijas simulētos apstākļos, pirms sākam praktizēt ar pacientiem," par plašajām un daudzpusīgajām studiju nodrošinājuma iespējām un moderno infrastruktūru stāsta RSU medicīnas studiju absolvents.

 

2017. gada pavasarī, trešajā studiju gadā studiju kursā "Klīniskās prasmes" apgūstot medicīnas praktiskās iemaņas. "Iegūstot klīniskās prasmes simulētā vidē, studentiem ir iespēja justies droši, jo var izmēģināt un atkārtot dažādas manipulācijas vairākas reizes, kā arī iepazīt medicīnas aprīkojumu, nevienam nekaitējot, līdz students nonāk pie reālā pacienta," skaidro Sandis Kovaļovs.

Sandis_Kovalovs4-lead.gif

Sandis_Kovalovs5-lead.gif

RSU studentu konference, ko, ieguldot milzīgu darbu, organizē paši studenti, ir lielākā starptautiskā studentu konference Baltijas valstīs, kura šogad jau trešo reizi norisinājās divu dienu garumā. Sandis bija viens no konferences "Health and Social Sciences" organizatoriem 2018. gada pavasarī, kad viņam tika uzticēts atklāšanas ceremonijā teikt svinīgo uzrunu konferences dalībniekiem. "Šī konference ir lieliska iespēja studējošajiem piedalīties un izbaudīt starptautiska līmeņa konferenci tepat Rīgā – apmeklējot to kā klausītājam vai uzstājoties ar prezentāciju par savu pētniecisko darbu," ar lepnumu par paveikto stāsta jaunietis.

2018. gada rudens. Sandis ir 5. kursa students. Studiju kursā "Oftalmoloģija" tiek iepazīta šīs specialitātes praktiskā puse.

Sandis_Kovalovs6-lead.gif

Sandis_Kovalovs03.jpg

2019. gada sākums. Simulācijas analīze studiju kursā "Anestezioloģija un reanimatoloģija". Izrādās, ka visnoderīgāko pieredzi saistībā ar simulācijām medicīnā Sandis esot ieguvis docenta Reiņa Balmaka un viņa kolēģu lieliski organizētajā studiju kursā par neatliekamu stāvokļu atrisināšanu bērniem, jo savu nākotni viņš cer saistīt tieši ar bērnu veselības aprūpi: "Darbs ar mazajiem pacientiem man sniedz vislielāko prieku un motivāciju augt un pilnveidoties, lai es no savas puses spētu sniegt pēc iespējas labāko palīdzību."

2019. gada pavasaris. RSU Absolventu asociācijas Pētnieku akadēmijas pirmā gada noslēguma pasākums. Tas ir projekts, kurā paralēli studiju procesam RSU studentiem tiek sniegta informācija un pamatprasmes, kas nepieciešamas, lai pievērstos pētnieciskajam darbam. "Studiju laikā darbojos Studējošo pašpārvaldē un biju zinātnes virziena vadītājs, līdz ar to mans uzdevums bija ar dažādām aktivitātēm veicināt RSU studējošo veiksmīgu iesaisti pētniecībā, jo tas palīdz gūt jaunas zināšanas un paplašina redzesloku, iemāca uzdot jautājumus un meklēt uz tiem atbildes," rādot fotogrāfiju, piebilst Sandis.

Sandis_Kovalovs7-lead.gif

Sandis_Kovalovs04-lead.gif

2020. gada sākums. Sandis apgūst praktiskās iemaņas zīdaiņa izmeklēšanā studiju kursā "Ģimenes medicīna".

2020. gada pavasarī kopā ar mammu Sintiju mājās Tukumā uzreiz pēc veiksmīgi nokārtotā Valsts pārbaudījuma, kas šogad COVID-19 dēļ norisinājās attālināti.

Sandis_Kovalovs11-lead.gif

Sandis_Kovalovs10-lead.gif

2020. gada vasara. Sandis (ceturtais no labās) kopā ar grupas biedriem pēc veiksmīgi pabeigtām medicīnas studijām.

2020. gada 3. jūlijs. Sandis RSU izlaidumā uzstājas ar svinīgo uzrunu Medicīnas fakultātes absolventu vārdā. "Sapņosim lielus un krāšņus sapņus! Nezaudēsim zinātkāri! Turpināsim būt tikpat aizrautīgi kā līdz šim, un galvenais – ticēsim sev! Jo esmu pilnīgi drošs, ka šī diena ir tikai apliecinājums tam, ka katrs no mums ir spējīgs sasniegt jebkuras virsotnes!" savas uzrunas nobeigumā novēlēja Sandis.

Sandis_Kovalovs9-lead.gif