Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
2. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
ārsta grāds
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 240/360
Lekciju norises vieta: Rīga
6 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
200 budžeta
30 maksas

Programma ir organizēta tā, lai studiju laikā izsmeļoši apgūtu un nostiprinātu trīs galvenos ārsta specialitātes pamatelementus – zināšanas, pamatiemaņas un ētiku.

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

Studijas notiek piemērotās lekciju un nodarbību telpās, laboratorijās, slimnīcu nodaļās un studiju centros. Studiju laikā tiek nodrošināta brīvpieeja studiju e-resursiem, piemēram, e-grāmatām, video, zinātniskajām datubāzēm un citiem pasaules līmeņa e-resursiem.

Studiju vajadzībām iespējams izmantot valsts nozīmes RSU bibliotēku ar Latvijā unikālu medicīniskās literatūras klāstu.

Sākot ar ceturto semestri, nodarbības notiek labiekārtotās teorētisko un praktisko nodarbību telpās lielākajās Rīgas slimnīcās.

Daļa studentu vienu studiju gadu pavada Eiropas Savienības valstīs Erasmus+ programmas ietvaros. Atsevišķus studiju kursus iespējams apgūt vadošajās Vācijas slimnīcās pēc paša studenta izvēles. Tāpat daudzi studenti brīvprātīgi izvēlas studiju darbu turpināt internacionālajās grupās.

Studiju saturs

1. un 2. studiju gads

Apgūsi medicīnas pamatdisciplīnas. Svarīgi ir nodrošināt vispārējo teorētisko zināšanu bāzi, uz kuras pamata tiek modelēts tavs priekšstats par cilvēka organismu un tā normālu funkcionēšanu. Saturu veido disciplīnas no vairākām zinātņu nozarēm (anatomija, histoloģija, embrioloģija, molekulārā bioloģija, homeostāze, medicīniskā ķīmija un bioķīmija), kā arī humanitārās zinātnes (filozofija, psiholoģija, valodas).

3. studiju gads

Studēsi ar patoloģiskiem stāvokļiem un procesiem saistītas medicīnas disciplīnas, kā arī ievadu klīniskajās pamatdisciplīnās. Mērķis ir veidot padziļinātu izpratni par cilvēka organismu un tā funkcionēšanu ne vairs normas, bet patoloģiskos stāvokļos, veidot iemaņas šo patoloģisko stāvokļu izmeklēšanā. Studiju saturu veido patoloģija, radioloģija, farmakoloģija, aroda un vides medicīna, ģenētika, klīniskās aprūpes pamati, rehabilitoloģijas pamati, iekšķīgo slimību propedeitika un vispārējā ķirurģija, kas paplašinās skatījumu uz slimību diagnozi un izmeklēšanu.

4.–6. studiju gads

Apgūsi klīniskās medicīnas disciplīnas. Šis studiju periods galvenokārt notiek ārstniecības iestādēs reālos klīnikas apstākļos, kur iegūsi teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar pacientiem gandrīz visās ārstniecības jomās. Tiksi sagatavots vispārējai praksei ārsta darbā kvalificēta speciālista vadībā un arī medicīnas studiju turpināšanai pēcdiploma studiju posmā jeb rezidentūrā, kur svarīgi izvēlēties sev interesējošu un piemērotu ārsta specialitāti.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
FK_0683D printēšanas pamatiFizikas katedraDidzis Lauva2 / 3
KPUMTK_005Abdominālās un kakla patoloģijas ultrasonogrāfiskā diagnostika izmantojot ULTRASIM simulatoruKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraArturs Balodis2 / 3
NUNK_001Aktuālas neiroloģijas problēmasNeiroloģijas un neiroķirurģijas katedraJānis Mednieks2 / 3
OFK_001Aktuālie oftalmoloģijas jautājumiOftalmoloģijas katedraGuna Laganovska2 / 3
KK_002Aktualitātes angioloģijā, torakālā ķirurģijā, transplantoloģijā un uroloģijāĶirurģijas katedraAndrejs Brikuns2 / 3
DUGK_012Aktualitātes dzemdniecībā un ginekoloģijāDzemdniecības un ginekoloģijas katedraDace Rezeberga 2 / 3
AURK_047Aktualitātes klīniskajā toksikoloģijā un neatliekamajā medicīnā Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraIndulis Vanags2 / 3
ISK_206Aktualitātes onkoloģisko slimību epidemioloģijā, diagnostikā un ārstēšanā. Hematoloģisko sindromu diferenciāldiagnostikaIekšķīgo slimību katedraSandra Lejniece2 / 3
ORLK_003Aktualitātes otorinolaringoloģijāOtorinolaringoloģijas katedraGunta Sumeraga2 / 3
AURK_040Anestezioloģija un intensīvā terapija. ToksikoloģijaAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraIndulis Vanags3 / 4.5
HZK_048Apzinātība medicīnāHumanitāro zinātņu katedraVents Sīlis2 / 3
AUVMK_001Arodmedicīna un arodslimībasAroda un vides medicīnas katedraJeļena Reste2 / 3
HZK_023Ārprāta antropoloģijaHumanitāro zinātņu katedraVents Sīlis2 / 3
BUMK_013Ārstniecības augi, to izmantošanaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraRudīte Koka2 / 3
BKK_002Bērnu ķirurģijaBērnu ķirurģijas katedraArnis Eņģelis2 / 3
PEK_059Bērnu neiroloģijaPediatrijas katedraMarta Celmiņa2 / 3
HZK_051BioētikaHumanitāro zinātņu katedraIvars Neiders2 / 3
HZK_046Bioētika kinofilmāsHumanitāro zinātņu katedraIvars Neiders2 / 3
SL_001BiostatistikaStatistikas mācību laboratorijaMāra Grēve2 / 3
SL_002Biostatistikas pamatiStatistikas mācību laboratorijaIeva Reine2 / 3
MK_025Cilvēka anatomijaMorfoloģijas katedraDzintra Kažoka3 / 4.5
MK_063Cilvēka anatomija, t.sk. preparēšanas kurssMorfoloģijas katedraDzintra Kažoka10 / 15
SUUK_018Dažādi fitnesa nodarbību veidiSporta un uztura katedraAnita Gauruča2 / 3
DVK_003Dermatoloģija un veneroloģijaDermatoloģijas un veneroloģijas katedraElga Sidhoma2 / 3
DVK_002Dermatoveneroloģija (patoloģiju vizualizācija, mūsdienu diagnostika, terapeitiskās iespējas)Dermatoloģijas un veneroloģijas katedraElga Sidhoma2 / 3
DUGK_002Dzemdniecība un ginekoloģijaDzemdniecības un ginekoloģijas katedraDace Rezeberga 6 / 9
CFUBK_025Eksperimentālā pētniecība Medicīniskajā ķīmijāCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraĀris Kaksis2 / 3
AURK_013Ekstremālo situāciju medicīnaAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraViesturs Liguts2 / 3
MK_027EmbrioloģijaMorfoloģijas katedraMāra Pilmane2 / 3
ISK_211Endokrīno slimību diferenciāldiagnostiskie aspektiIekšķīgo slimību katedraIlze Konrāde2 / 3
SVUEK_062EpidemioloģijaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraIeva Strēle1 / 1.5
CFUBK_069FizioloģijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraPēteris Tretjakovs14 / 21
CFUBK_028FizioloģijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraPēteris Tretjakovs7 / 10.5
ISK_214GastroenteroloģijaIekšķīgo slimību katedraJuris Pokrotnieks2 / 3
ISK_044Gastroenteroloģijas, nefroloģijas aktuālie jautājumiIekšķīgo slimību katedraJuris Pokrotnieks2 / 3
BUMK_005Gēnu horizontālā pārneseBioloģijas un mikrobioloģijas katedraInese Čakstiņa2 / 3
GMK_008Ģimenes medicīnas pamatiĢimenes medicīnas katedraVija Siliņa2 / 3
GMK_003Ģimenes medicīnas speciālie jautājumiĢimenes medicīnas katedraVija Siliņa2 / 3
ISK_061HematoloģijaIekšķīgo slimību katedraSandra Lejniece1 / 1.5
MK_005HistoloģijaMorfoloģijas katedraMāra Pilmane7 / 10.5
ISK_006Iekšķīgās slimības (kardioloģija)Iekšķīgo slimību katedraOskars Kalējs6 / 9
ISK_213Iekšķīgās slimības I (gastroenteroloģija, nefroloģija, endokrinoloģija)Iekšķīgo slimību katedraJuris Pokrotnieks7 / 10.5
ISK_218Iekšķīgo slimību diferenciāldiagnostika un ārstēšanas novitātesIekšķīgo slimību katedraJūlija Voicehovska3 / 4.5
ISK_015Iekšķīgo slimību diferenciāldiagnostikas aktuālie jautājumiIekšķīgo slimību katedraJūlija Voicehovska2 / 3
KK_008Ievads ķirurģijāĶirurģijas katedraArtūrs Ozoliņš3 / 4.5
ISK_199Ievads klīniskajā medicīnāIekšķīgo slimību katedraSergejs Babikovs2 / 3
PEK_050Infekcijas slimības bērniemPediatrijas katedraDace Gardovska2 / 3
IUDK_016Infekciju slimības IInfektoloģijas katedraLudmila Vīksna8 / 12
IUDK_017Infekciju slimības IIInfektoloģijas katedraLudmila Vīksna2 / 3
PAK_015Izvērsts kurss audzēju patoloģijā un morfoloģiskajā diagnostikāPatoloģijas katedraIlze Štrumfa2 / 3
PAK_016Izvērsts kurss gastrointestinālo slimību patoloģijā (patomorfoloģija un patoloģiskā fizioloģija)Patoloģijas katedraIlze Štrumfa2 / 0
ISK_019Kardioloģijas, pneimonoloģijas aktuālie jautājumiIekšķīgo slimību katedraInga Stuķēna2 / 3
SUUK_032Kardiotrenažieri un spēka trenažieriSporta un uztura katedraUģis Ciematnieks2 / 3
HZK_030Ķermeņa fenomenoloģijaHumanitāro zinātņu katedraUldis Vēgners2 / 3
KK_013Ķirurģiskās slimības I (neatliekamā un plānveida abdominālā, krūts un endokrīnā ķirurģija)Ķirurģijas katedraGenadijs Trofimovičs 4 / 6
KK_014Ķirurģiskās slimības IIĶirurģijas katedraKaspars Zeiza3 / 4.5
KK_017Ķirurģisko slimību diagnostika un ārstēšana (vispārējā, sirds un torakālā ķirurģija)Ķirurģijas katedraHaralds Plaudis3 / 4.5
ISK_215Klīniskā Elektrokardiogrāfija un ievads sporta kardioloģijāIekšķīgo slimību katedraOskars Kalējs2 / 3
FLK_008Klīniskā farmakoloģijaFarmakoloģijas katedraSanta Purviņa5 / 7.5
FLK_048Klīniskā farmakoloģija, farmakoterapija, toksikoloģijaFarmakoloģijas katedraSanta Purviņa2 / 3
BUMK_068Klīniskā imunoloģija un klīniskā ģenētikaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraInese Mihailova2 / 3
REK_095Klīniskā rehabilitoloģijaRehabilitācijas katedraIlla Mihejeva1 / 1.5
MDAK_256Klīniskās aprūpes pamatiMāszinību un dzemdību aprūpes katedraLilija Antoņēviča2 / 3
MDAK_075Klīniskās aprūpes prakseMāszinību un dzemdību aprūpes katedraLilija Antoņēviča2 / 3
KPUMTK_001Klīniskās prasmesKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs1 / 1.5
FLK_047Klīnisko pētījumu pamatprincipi un zāļu reģistrācijaFarmakoloģijas katedraSanta Purviņa2 / 3
FKK_036Kosmētikas ķīmijaFarmācijas ķīmijas katedraAneka Kļaviņa2 / 3
VC_014Lietišķā un akadēmiskā angļu valoda medicīnāValodu centrsMiervaldis Karulis2 / 3
BUMK_015Medicīnas mikrobioloģijaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraJuta Kroiča8 / 12
HZK_003Medicīnas socioloģijaHumanitāro zinātņu katedraUldis Vēgners2 / 3
VC_109Medicīnas terminoloģija angļu valodāValodu centrsMiervaldis Karulis3 / 4.5
VC_118Medicīnas terminoloģija angļu valodā un valodas kultūraValodu centrsMiervaldis Karulis3 / 4.5
VC_006Medicīnas terminoloģija krievu valodāValodu centrsLudmila Jermakoviča2 / 3
VC_117Medicīnas terminoloģija latīņu valodāValodu centrsAija Zilvestre2 / 3
VC_102Medicīnas terminoloģija un komunikācija krievu valodā IValodu centrsLudmila Jermakoviča2 / 3
VC_103Medicīnas terminoloģija un komunikācija krievu valodā IIValodu centrsLudmila Jermakoviča2 / 3
VC_011Medicīnas terminoloģija vācu valodāValodu centrsLudmila Jermakoviča2 / 3
MVI_007Medicīnas un dzīvības zinātņu vēstureMedicīnas vēstures institūtsJuris Salaks1 / 1.5
CFUBK_072Medicīniskā BioķīmijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraDace Reihmane11 / 16.5
FK_009Medicīniskā fizikaFizikas katedraJevgenijs Proskurins4 / 6
BUMK_065Medicīniskā ģenētikaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraEdvīns Miklaševičs4 / 6
CFUBK_073Medicīniskā ķīmijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraAgnese Brangule4 / 6
ISK_203Medicīniskā komunikācijaIekšķīgo slimību katedraVladimirs Voicehovskis2 / 3
FK_041Medicīniskā lāzerfizikaFizikas katedraLāsma Asare2 / 3
FK_066Medicīniskās aparatūras un nanotehnoloģiju fizikaFizikas katedraKaspars Kaprāns4 / 6
BUMK_061Molekulārā un šūnu bioloģijaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraZanda Daneberga3 / 4.5
KK_028Mūsdienu ķirurģijas aktuālie jautājumiĶirurģijas katedraAndrejs Brikuns2 / 3
MUSZKK_023Mutes, sejas un žokļu ķirurģijaMutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedraIeva Bāgante2 / 3
HZK_031Nāve un miršanaHumanitāro zinātņu katedraUldis Vēgners2 / 3
AURK_020Neatliekamā medicīnaAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraAnastasija Fjodorova2 / 3
KPUMTK_013Neatliekamās situācijas pediatrijāKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraReinis Balmaks2 / 3
PEK_048Neatliekamās situācijas pediatrijā – padziļinātais kurssPediatrijas katedraReinis Balmaks2 / 3
ISK_219Nefroloģija: iepazītā un nezināmā praktiskā diferenciāldiagnostiskā kontekstāIekšķīgo slimību katedraAivars Pētersons2 / 3
NUNK_002NeiroķirurģijaNeiroloģijas un neiroķirurģijas katedraRolfs Ozols1 / 1.5
NUNK_017NeiroloģijaNeiroloģijas un neiroķirurģijas katedraDaina Pastare4 / 6
PUNK_013Neirotisko traucējumu klīnika un medikamentozā ārstēšanaPsihiatrijas un narkoloģijas katedraBiruta Kupča2 / 3
SUUK_049NūjošanaSporta un uztura katedraIrēna Upeniece2 / 3
OFK_003OftalmoloģijaOftalmoloģijas katedraGuna Laganovska2 / 3
ISK_030OnkoloģijaIekšķīgo slimību katedraIveta Kudaba1 / 1.5
CFUBK_010Organisma funkciju adaptācijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraArtūrs Paparde2 / 3
ORTK_001OrtopēdijaOrtopēdijas katedraAndris Jumtiņš4 / 6
ORLK_001OtorinolaringoloģijaOtorinolaringoloģijas katedraGunta Sumeraga3 / 4.5
ISK_222Padziļināta fizikālā izmeklēšanaIekšķīgo slimību katedraSergejs Babikovs2 / 3
VPUPK_166Pašefektivitāte un pašregulācijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
PAK_003Patoloģija un biopsiju kurssPatoloģijas katedraIlze Štrumfa11 / 16.5
VPUPK_168Pedagoģija veselības aprūpēVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAira Aija Krūmiņa2 / 3
PEK_037Pediatrijas pamati IPediatrijas katedraValda Staņēviča2 / 3
PEK_038Pediatrijas pamati IIPediatrijas katedraValda Staņēviča2 / 3
PEK_057Pediatrijas pamati IIIPediatrijas katedraValda Staņēviča2 / 3
HZK_004Personības psiholoģijaHumanitāro zinātņu katedraMāra Grīnfelde2 / 3
VPUPK_270Personības psiholoģija un veselībaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJana Duhovska2 / 3
SVUEK_121Pētniecības metodoloģija un epidemioloģijaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraMirdza Kursīte2 / 3
SUUK_178PilatesSporta un uztura katedraAnita Gauruča2 / 3
AURK_048Pirmā palīdzība un civilā aizsardzībaAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraMarina Šarkele1 / 1.5
KPUMTK_011Pirmsklīniskā prakse MITCKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
ISK_089PneimonoloģijaIekšķīgo slimību katedraInga Stuķēna3 / 4.5
ISK_221Prakses rotācija iekšķīgās slimībāsIekšķīgo slimību katedraJūlija Voicehovska4 / 6
KK_041Prakses rotācija Ķirurģiskās slimībasĶirurģijas katedraJānis Vilmanis4 / 6
NUNK_005Praktiskā neiroķirurģijaNeiroloģijas un neiroķirurģijas katedraKaspars Auslands2 / 3
ISK_208Praktiskais kurss pneimonoloģijāIekšķīgo slimību katedraInga Stuķēna2 / 3
RAK_017Praktiskās apmācības pamati vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfijāRadioloģijas katedraGaida Krūmiņa2 / 3
RAK_019Praktiskās apmācības vēdera, vairogdziedzera ultrasonogrāfijā un FAST protokola pielietošanā, izmantojot UltraSim simulatoruRadioloģijas katedraArdis Platkājis2 / 3
ORTK_004Pre-klīniskā ortopēdijaOrtopēdijas katedraRuta Jakušonoka2 / 3
IUDK_009Problēmjautājumi infektoloģijas un hepatoloģijas aspektāInfektoloģijas katedraLudmila Vīksna2 / 3
PUNK_005PsihiatrijaPsihiatrijas un narkoloģijas katedraElmārs Rancāns3 / 4.5
PMUPK_019Psihiskā veselībaPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraGunta Ancāne2 / 3
PUNK_010Psihiskie traucējumi iekšķīgu slimību klīnikāPsihiatrijas un narkoloģijas katedraĻubova Renemane2 / 3
PUNK_015Psihisko traucējumu diagnostika un ārstēšana primārajā aprūpēPsihiatrijas un narkoloģijas katedraElmārs Tērauds2 / 3
PMUPK_004Psihodinamiskie procesi grupāPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraGunta Ancāne2 / 3
PMUPK_021PsihosomatikaPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraGunta Ancāne1 / 1.5
PMUPK_005Psihosomatiskā medicīnaPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraGunta Ancāne2 / 3
RAK_018Radioloģijas pamatiRadioloģijas katedraArdis Platkājis1 / 1.5
REK_008Rehabilitoloģijas pamatiRehabilitācijas katedraIlla Mihejeva2 / 3
ISK_207ReimatoloģijaIekšķīgo slimību katedraAnda Kadiša2 / 3
ISK_082ReimatoloģijaIekšķīgo slimību katedraAnda Kadiša1 / 1.5
SVUEK_034Sabiedrības veselībaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraInese Gobiņa1 / 1.5
AURK_034Sāpju medicīnaAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraInāra Logina2 / 3
HZK_050SeksualitāteHumanitāro zinātņu katedraVents Sīlis2 / 3
SUUK_084Sporta spēlesSporta un uztura katedraIndra Vīnberga2 / 3
SUUK_090Sportistu uztursSporta un uztura katedraJānis Leitis2 / 3
SUUK_204Sports veselībaiSporta un uztura katedraIndra Vīnberga2 / 3
SUUK_135Sports veselībai 1Sporta un uztura katedraVoldemārs Arnis2 / 3
SUUK_136Sports veselībai 2Sporta un uztura katedraIndra Vīnberga2 / 3
KPUMTK_002Standartizētas situācijas internajā medicīnāKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraEdijs Šmagris2 / 3
KPUMTK_003Starpdisciplinārā pieeja neatliekamiem medicīniskiem stāvokļiemKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraMarina Šarkele2 / 3
CFUBK_019Šūnas metabolismsCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraJeļena Krasiļņikova2 / 3
PAK_009Tiesu medicīnaPatoloģijas katedraTatjana Bogdanova1 / 0
KK_005UroloģijaĶirurģijas katedraVilnis Lietuvietis2 / 3
SUUK_134Uzturs veselībai dažādos dzīves posmos, funkcionālā pārtikaSporta un uztura katedraLaila Meija2 / 3
SUUK_117Veselības vingrošanaSporta un uztura katedraMaruta Hoferte2 / 3
SUUK_118Veselīga uztura gatavošanaSporta un uztura katedraLiene Sondore2 / 3
AUVMK_014Vides medicīnaAroda un vides medicīnas katedraJeļena Reste2 / 3
ZFTK_051Zāļu formasZāļu formu tehnoloģijas katedraOxana Brante2 / 3

Līdztekus obligātajai studiju programmai studiju laikā apgūsi arī dažādus izvēles studiju kursus un veiksi pētniecisko darbu.

Studiju metodes

Medicīnas studijas sastāv no teorētisko zināšanu apguves un prakstiskā darba medicīnā. Būs iespēja klausīties lekcijas, kā arī piedalīties nodarbībās, dažādos laboratorijas darbos, pētniecībā u. c.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Lai veiksmīgi strādātu par ārstu, absolventiem jāturpina mācības rezidentūrā, kas ilgst 2–6 gadus atkarībā no izvēlētās specialitātes. Populārākās rezidentūras specialitātes ir bērnu ārsts (pediatrs), radiologs diagnosts, ķirurgs, psihoterapeits, tiesu medicīnas eksperts, ginekologs dzemdību speciālists, anesteziologs, reanimatologs, ģimenes ārsts, neatliekamās medicīnas ārsts, neirologs, psihiatrs, sporta ārsts u. c. Rezidentūra notiek kādā no Latvijas lielākajām veselības aprūpes iestādēm.

Absolventi

klavs-trusevskis.jpg

Pēc vidusskolas man bija skaidrs tikai viens – es gribu studēt medicīnu. Es vēlējos savas zināšanas iegūt universitātē, kas jau vēsturiski iesakņojusies kā medicīnas studiju pīlārs, gadu desmitiem glabājot tradīcijas jauno ārstu skološanā. Ja man būtu jāizvēlas analoģija, lai attēlotu pārmaiņas, kuras piedzīvoja mana pasaules uztvere, tad es teiktu, ka tas bija kā atklāt trešo dimensiju. Izmantoju arī Erasmus+ programmas sniegtās iespējas un papildināju zināšanas RSU sadraudzības universitātē Lībekā.

Klāvs Truševskis, studiju programmas Medicīna absolvents

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts ķīmijā vai bioloģijā
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • CE sertifikāts matemātikā
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Medicīna reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido: CE vērtējums ķīmijā vai bioloģijā (80 %), CE vērtējums latviešu valodā (10 %), CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā (5 %), CE vērtējums matemātikā (5 %).

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 2 punkti. 

Ko studēt tālāk

Lai kļūtu par sertificētu ārstu, studijas turpināsi rezidentūrā, izvēloties sev piemērotu ārsta specialitāti.

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra un doktora studiju programmās.

 

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija