Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
2. cikla (2. līmeņa) studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
ārsta grāds
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 240/360
Lekciju norises vieta: Rīga
6 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
205 budžeta
20 maksas

10 maksas*

6537 EUR/gadā

4200 EUR/gadā*

*Maksas studiju vietu skaits, kam tiek piemērota atlaide

Programma ir organizēta tā, lai studiju laikā izsmeļoši apgūtu un nostiprinātu trīs galvenos ārsta specialitātes pamatelementus – zināšanas, pamatiemaņas un ētiku.

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju programmas pamatā ir koncepcija, ka ārsts ir ārstniecības persona, kura ir ieguvusi izglītību un kura ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku un savā profesionālajā darbībā veic slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un pacientu medicīnisko rehabilitāciju, novērtē slimības un to izraisītos funkcionālos ierobežojumus ķermeņa, aktivitātes vai dalības līmenī.

Mācību procesā ir arī iekļautas prakses pacientu klīniskajā aprūpē, iekšķīgajās slimībās, ķirurģijā, dzemdniecībā un ginekoloģijā, papildinot teorētiskās zināšanas ar praktiskām iemaņām. Simulācijā balstītas medicīnas izglītības pieeja tiek īstenota Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a, izmantojot vairāku līmeņu mūsdienīgas simulācijas praktisko iemaņu pilnveidošanai gan individuālos, gan komandas scenārijos.

RSU Medicīnas fakultātes absolventi un mācībspēki ar panākumiem strādā Latvijas un ārzemju klīnikās, pētnieciskajos institūtos un starptautiskajās veselības aizsardzības organizācijās.

Medicīnas fakultātes katedras koordinē studentu apmācību visās klīniskajās un teorētiskajās medicīnas disciplīnās. Sadarbībā ar citu valstu augstskolām un zinātniskajiem institūtiem fakultātes katedras ir kļuvušas par zinātniskajām skolām un pētījumu centriem, kas nodrošina RSU mācībspēku profesionālo kvalitāti.

Studiju vide

Studijas notiek piemērotās lekciju un nodarbību telpās, laboratorijās, slimnīcu nodaļās un studiju centros. Studiju laikā tiek nodrošināta brīvpieeja studiju e-resursiem, piemēram, e-grāmatām, video, zinātniskajām datubāzēm un citiem pasaules līmeņa e-resursiem.

Studiju vajadzībām iespējams izmantot valsts nozīmes RSU bibliotēku ar Latvijā unikālu medicīniskās literatūras klāstu.

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs ir vienīgais simulāciju centrs Latvijā un lielākais Baltijā, kurā vienuviet ir atbilstoša infrastruktūra un aprīkojums, lai nodrošinātu prasmju apguvi un pilnveidi, kā arī simulāciju programmu īstenošanu dažādās veselības aprūpes nozarēs.
Sākot ar ceturto semestri, nodarbības notiek labiekārtotās teorētisko un praktisko nodarbību telpās lielākajās Rīgas slimnīcās.

Daļa studentu vienu studiju gadu pavada Eiropas Savienības valstīs Erasmus+ programmas ietvaros. Atsevišķus studiju kursus iespējams apgūt vadošajās ārvalstu slimnīcās pēc studentu pašu izvēles. Tāpat daudzi Latvijas studenti brīvprātīgi izvēlas studiju darbu turpināt internacionālajās grupās.

Studiju saturs

1. un 2. studiju gads

Apgūsi medicīnas pamatdisciplīnas. Svarīgi ir nodrošināt vispārējo teorētisko zināšanu bāzi, uz kuras pamata tiek modelēts tavs priekšstats par cilvēka organismu un tā normālu funkcionēšanu. Saturu veido disciplīnas no vairākām zinātņu nozarēm (anatomija, histoloģija, embrioloģija, molekulārā bioloģija, homeostāze, medicīniskā ķīmija un bioķīmija), kā arī humanitārās zinātnes (filozofija, psiholoģija, valodas).

3. studiju gads

Studēsi ar patoloģiskiem stāvokļiem un procesiem saistītas medicīnas disciplīnas, kā arī ievadu klīniskajās pamatdisciplīnās. Mērķis ir veidot padziļinātu izpratni par cilvēka organismu un tā funkcionēšanu ne vairs normas, bet patoloģiskos stāvokļos, veidot iemaņas šo patoloģisko stāvokļu izmeklēšanā. Studiju saturu veido patoloģija, radioloģija, farmakoloģija, ievads klīniskajā medicīnā, ģenētika, klīniskās aprūpes pamati, rehabilitoloģijas pamati, klīniskā mikrobioloģija un vispārējā ķirurģija, kas paplašinās skatījumu uz slimību diagnozi un izmeklēšanu.

4. un 5. studiju gads

Apgūsi klīniskās medicīnas disciplīnas. Šis studiju periods galvenokārt notiek ārstniecības iestādēs reālos klīnikas apstākļos, kur iegūsi teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar pacientiem gandrīz visās ārstniecības jomās. Paralēli prakstiskās iemaņas tiek pilnveidotas simulācijā balstītas izglītības ietvaros Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā.

6. studiju gads

Klīniski-praktiskais studiju gads, kurā studenti aizvada trīs prakšu rotāciju ciklus ārstniecības iestādēs – iekšķīgajās slimībās, invazīvā medicīnā un brīvajā izvēlē, kuru rezultātā tiksi sagatavots vispārējai praksei ārsta darbā kvalificēta speciālista vadībā un arī medicīnas studiju turpināšanai pēcdiploma studiju posmā jeb rezidentūrā, kur svarīgi izvēlēties sev interesējošu un piemērotu ārsta specialitāti. Studiju noslēgumā būs jāaizstāv pētnieciskais darbs un jānokārto Valsts pārbaudījums.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
FK_0753D modelēšana medicīniskajiem pielietojumiem radioloģijāFizikas katedraJevgenijs Proskurins2 / 3
FK_0783D printēšana medicīnāFizikas katedraJevgenijs Proskurins2 / 3
FK_0773D tehnoloģiju pielietojums medicīnāFizikas katedraJevgenijs Proskurins2 / 3
FK_0793D tehnoloģiju pielietojums medicīnāFizikas katedraJevgenijs Proskurins2 / 3
NUNK_001Aktuālas neiroloģijas problēmasNeiroloģijas un neiroķirurģijas katedraJānis Mednieks2 / 3
OFK_001Aktuālie oftalmoloģijas jautājumiOftalmoloģijas katedraGuna Laganovska2 / 3
KK_002Aktualitātes angioloģijā, torakālā ķirurģijā, transplantoloģijā un uroloģijāĶirurģijas katedraAndrejs Brikuns2 / 3
DUGK_012Aktualitātes dzemdniecībā un ginekoloģijāDzemdniecības un ginekoloģijas katedraDace Rezeberga 2 / 3
AURK_047Aktualitātes klīniskajā toksikoloģijā un neatliekamajā medicīnāAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraIndulis Vanags2 / 3
ISK_229Aktualitātes onkoloģisko un hematoloģisko slimību diagnostikā un ārstēšanā - imunoloģiskie, ģenētiskie un patomorfoloģiskie aspektiIekšķīgo slimību katedraSandra Lejniece2 / 3
AURK_040Anestezioloģija un intensīvā terapija. ToksikoloģijaAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraIndulis Vanags3 / 4.5
AUVMK_058Arodmedicīna un arodslimībasAroda un vides medicīnas katedraJeļena Reste1 / 1.5
HZK_023Ārprāta antropoloģijaSociālo zinātņu fakultāteVents Sīlis2 / 3
BUMK_013Ārstniecības augi, to izmantošanaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraRudīte Koka2 / 3
JF_532Ārstniecības personu tiesību aizsardzībaSociālo zinātņu fakultāteKarina Palkova2 / 3
PEK_054Bērnu infekcijas slimībasPediatrijas katedraIlze Grope2 / 3
PEK_046Bērnu kardioloģijas pamatiPediatrijas katedraIngūna Lubaua2 / 3
BKK_002Bērnu ķirurģijaBērnu ķirurģijas katedraArnis Eņģelis2 / 3
PEK_059Bērnu neiroloģijaPediatrijas katedraJurģis Strautmanis2 / 3
PEK_055Bērnu slimībasPediatrijas katedraIlze Grope2 / 3
HZK_051BioētikaSociālo zinātņu fakultāteUldis Vēgners2 / 3
HZK_046Bioētika kinofilmāsSociālo zinātņu fakultāteElīna Graudiņa2 / 3
SL_001BiostatistikaStatistikas mācību laboratorijaMadara Miķelsone2 / 3
SL_002Biostatistikas pamatiStatistikas mācību laboratorijaIeva Reine2 / 3
MK_063Cilvēka anatomija, t.sk. preparēšanas kurssMorfoloģijas katedraDzintra Kažoka10 / 15
IUDK_035Covid-19 norises un prognozes, ietekme uz cilvēku un cilvēciInfektoloģijas katedraLudmila Vīksna2 / 3
SUUK_018Dažādi fitnesa nodarbību veidiSporta un uztura katedraAnita Gauruča2 / 3
DVK_003Dermatoloģija un veneroloģijaDermatoloģijas un veneroloģijas katedraElga Bataraga2 / 3
DVK_002Dermatoveneroloģija (patoloģiju vizualizācija, mūsdienu diagnostika, terapeitiskās iespējas)Dermatoloģijas un veneroloģijas katedraElga Bataraga2 / 3
ISK_231Digitālās veselības un veselības datu nozīme mūsdienīgas veselības aprūpes nodrošināšanāIekšķīgo slimību katedraIeva Bikava2 / 3
DUGK_002Dzemdniecība un ginekoloģijaDzemdniecības un ginekoloģijas katedraDace Rezeberga 6 / 9
CFUBK_025Eksperimentālā pētniecība Medicīniskajā ķīmijāCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraĀris Kaksis2 / 3
AURK_013Ekstremālo situāciju medicīnaAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraViesturs Liguts2 / 3
ISK_002ElektrokardiogrāfijaIekšķīgo slimību katedraOskars Kalējs2 / 3
MK_027EmbrioloģijaMorfoloģijas katedraMāra Pilmane2 / 3
ISK_211Endokrīno slimību diferenciāldiagnostiskie aspektiIekšķīgo slimību katedraIlze Konrāde2 / 3
FLK_044Farmakoloģija un ToksikoloģijaFarmakoloģijas katedraMārcis Zeibārts6 / 9
CFUBK_069FizioloģijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraPēteris Tretjakovs14 / 21
ISK_214GastroenteroloģijaIekšķīgo slimību katedraJuris Pokrotnieks2 / 3
ISK_044Gastroenteroloģijas, nefroloģijas aktuālie jautājumiIekšķīgo slimību katedraJuris Pokrotnieks2 / 3
BUMK_005Gēnu horizontālā pārneseBioloģijas un mikrobioloģijas katedraInese Čakstiņa-Dzērve2 / 3
GMK_002Ģimenes medicīnas pamatiĢimenes medicīnas katedraVija Siliņa3 / 4.5
GMK_003Ģimenes medicīnas speciālie jautājumiĢimenes medicīnas katedraVija Siliņa2 / 3
PMUPK_035Ģimenes veselībaPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraLaura Valaine2 / 3
ISK_061HematoloģijaIekšķīgo slimību katedraSandra Lejniece1 / 1.5
MK_005HistoloģijaMorfoloģijas katedraMāra Pilmane7 / 10.5
MK_071HistoloģijaMorfoloģijas katedraMāra Pilmane6.67 / 10
ISK_217Iekšķīgās slimības (Kardioloģija)Iekšķīgo slimību katedraOskars Kalējs3 / 4.5
ISK_213Iekšķīgās slimības I (gastroenteroloģija, nefroloģija, endokrinoloģija)Iekšķīgo slimību katedraJuris Pokrotnieks7 / 10.5
ISK_218Iekšķīgo slimību diferenciāldiagnostika un ārstēšanas novitātesIekšķīgo slimību katedraJūlija Voicehovska3 / 4.5
ISK_015Iekšķīgo slimību diferenciāldiagnostikas aktuālie jautājumiIekšķīgo slimību katedraJūlija Voicehovska2 / 3
BUMK_007Ievads ekoloģijāBioloģijas un mikrobioloģijas katedraVilnis Šķipars2 / 3
ISK_199Ievads klīniskajā medicīnāIekšķīgo slimību katedraValdis Ģībietis2 / 3
PEK_056Ievads pediatra prasmēsPediatrijas katedraIlze Grope2 / 3
MF_055Ievads pētnieciskā darbībāMedicīnas fakultāteRudīte Koka1 / 1.5
PEK_050Infekcijas slimības bērniemPediatrijas katedraDace Gardovska2 / 3
IUDK_038Infektoloģija un laboratorā medicīnaInfektoloģijas katedraLudmila Vīksna6 / 9
RAK_022Invazīvās radioloģijas vaskulārās un ne-vaskulārās manipulācijasRadioloģijas katedraAina Kratovska2 / 3
FK_069IT pamatiFizikas katedraDidzis Lauva2 / 3
PAK_015Izvērsts kurss audzēju patoloģijā un morfoloģiskajā diagnostikāPatoloģijas katedraInese Briede2 / 3
PAK_016Izvērsts kurss gastrointestinālo slimību patoloģijā (patomorfoloģija un patoloģiskā fizioloģija)Patoloģijas katedraInta Liepniece-Karele2 / 3
SUUK_281Joga un meditācija: aktuālās prakses un risinājumiSporta un uztura katedraGints Peleckis2 / 3
ISK_230Kardioloģija un padziļināts teorētiskais un praktiskais kurss reimatoloģijāIekšķīgo slimību katedraAnda Kadiša2 / 3
SUUK_032Kardiotrenažieri un spēka trenažieriSporta un uztura katedraUģis Ciematnieks2 / 3
HZK_030Ķermeņa fenomenoloģijaSociālo zinātņu fakultāteMāra Grīnfelde2 / 3
KK_037Ķirurģijas pamatiĶirurģijas katedraArtūrs Ozoliņš3 / 4.5
KK_039Ķirurģiskās slimības IĶirurģijas katedraJānis Gardovskis4 / 6
KK_036Ķirurģiskās slimības IIĶirurģijas katedraKaspars Zeiza4 / 6
KK_017Ķirurģisko slimību diagnostika un ārstēšana (vispārējā, sirds un torakālā ķirurģija)Ķirurģijas katedraHaralds Plaudis3 / 4.5
KPUMTK_018Klīniskā aprūpe un simulācijasKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
ISK_215Klīniskā Elektrokardiogrāfija un ievads sporta kardioloģijāIekšķīgo slimību katedraOskars Kalējs2 / 3
BUMK_068Klīniskā imunoloģija un klīniskā ģenētikaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraNataļja Kurjāne2 / 3
BUMK_067Klīniskā mikrobioloģijaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraJuta Kroiča4 / 6
REK_224Klīniskā rehabilitoloģija internajā medicīnāRehabilitācijas katedraIlla Mihejeva2 / 3
REK_222Klīniskā rehabilitoloģija ķirurģijāRehabilitācijas katedraIlla Mihejeva2 / 3
REK_223Klīniskā rehabilitoloģija pediatrijāRehabilitācijas katedraGunta Kristapsone2 / 3
MDAK_075Klīniskās aprūpes prakseMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEvija Melbārde2 / 3
KPUMTK_001Klīniskās prasmesKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs1 / 1.5
RAK_023Klīniskie gadījumi radioloģijā: kā nokļūt līdz diagnozeiRadioloģijas katedraIlze Apine2 / 3
FLK_047Klīnisko pētījumu pamatprincipi un zāļu reģistrācijaFarmakoloģijas katedraIrēna Teterina2 / 3
VC_014Lietišķā un akadēmiskā angļu valoda medicīnāSociālo zinātņu fakultāteMiervaldis Karulis2 / 3
RAK_027Mākslīgais intelekts (MI) attēldiagnostikāRadioloģijas katedraMaija Radziņa2 / 3
BUMK_066Medicīnas mikrobioloģija un imunoloģijaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraJuta Kroiča4 / 6
HZK_052Medicīnas socioloģijaSociālo zinātņu fakultāteDina Bite2 / 3
SZF_070Medicīnas terminoloģija angļu valodāSociālo zinātņu fakultāteMiervaldis Karulis3.33 / 5
VC_117Medicīnas terminoloģija latīņu valodāSociālo zinātņu fakultāteAija Zilvestre2 / 3
VC_011Medicīnas terminoloģija vācu valodāSociālo zinātņu fakultāteInga Reinvalde2 / 3
MVI_008Medicīnas un dzīvības zinātņu vēstureMedicīnas vēstures institūtsJuris Salaks1.33 / 2
CFUBK_082Medicīniskā BioķīmijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraDace Reihmane10.67 / 16
CFUBK_072Medicīniskā BioķīmijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraDace Reihmane11 / 16.5
FK_009Medicīniskā fizikaFizikas katedraJevgenijs Proskurins4 / 6
BUMK_065Medicīniskā ģenētikaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraEdvīns Miklaševičs4 / 6
CFUBK_073Medicīniskā ķīmijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraMihails Haļitovs4 / 6
ISK_203Medicīniskā komunikācijaIekšķīgo slimību katedraVladimirs Voicehovskis2 / 3
FK_041Medicīniskā lāzerfizikaFizikas katedraLāsma Asare2 / 3
FK_070Medicīniskās aparatūras un nanotehnoloģiju fizika IFizikas katedraJeļena Kosmača2 / 3
FK_071Medicīniskās aparatūras un nanotehnoloģiju fizika IIFizikas katedraJeļena Kosmača2 / 3
REK_221Medicīniskās rehabilitācijas pamatiRehabilitācijas katedraIlla Mihejeva1 / 1.5
BUMK_072Molekulārā un šūnu bioloģijaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraZanda Daneberga2.67 / 4
KK_028Mūsdienu ķirurģijas aktuālie jautājumiĶirurģijas katedraAndrejs Brikuns2 / 3
MUSZKK_023Mutes, sejas un žokļu ķirurģijaMutes, sejas un žokļu ķirurģijas un mutes medicīnas katedraIeva Bāgante2 / 3
HZK_031Nāve un miršanaSociālo zinātņu fakultāteUldis Vēgners2 / 3
AURK_020Neatliekamā medicīnaAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraAnastasija Fjodorova2 / 3
KPUMTK_019Neatliekamo klīnisko situāciju simulācijaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs1.33 / 2
NUNK_002NeiroķirurģijaNeiroloģijas un neiroķirurģijas katedraRolfs Ozols1 / 1.5
NUNK_017NeiroloģijaNeiroloģijas un neiroķirurģijas katedraDaina Pastare4 / 6
PEK_053NeonatoloģijaPediatrijas katedraIlze Grope2 / 3
SUUK_049NūjošanaSporta un uztura katedraIrēna Upeniece2 / 3
OFK_003OftalmoloģijaOftalmoloģijas katedraGuna Laganovska2 / 3
ISK_030OnkoloģijaIekšķīgo slimību katedraIveta Kudaba1 / 1.5
ORTK_001OrtopēdijaOrtopēdijas katedraAndris Jumtiņš4 / 6
ORLK_007OtorinolaringoloģijaOtorinolaringoloģijas katedraGunta Sumeraga2 / 3
AURK_053Pacienta orientētās un Ķīnas Medicīnas sistēmas. Veselība un sāpesAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraEdgars Vasiļevskis2 / 3
JF_487Pacientu tiesības un pienākumiSociālo zinātņu fakultāteKarina Palkova2 / 3
ISK_222Padziļināta fizikālā izmeklēšanaIekšķīgo slimību katedraValdis Ģībietis2 / 3
VPUPK_166Pašefektivitāte un pašregulācijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraBeate Evelīna Dišlere2 / 3
PAK_044PatoloģijaPatoloģijas katedraIlze Štrumfa10 / 15
VPUPK_168Pedagoģija veselības aprūpēVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAira Aija Krūmiņa2 / 3
PEK_049Pediatrijas pamati IPediatrijas katedraValda Staņēviča4 / 6
PEK_051Pediatrijas pamati IIPediatrijas katedraValda Staņēviča2 / 3
PEK_057Pediatrijas pamati IIIPediatrijas katedraValda Staņēviča2 / 3
HZK_004Personības psiholoģijaSociālo zinātņu fakultāteVents Sīlis2 / 3
VPUPK_270Personības psiholoģija un veselībaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJana Duhovska2 / 3
PMUPK_034Personības struktūras - norma un psihopatoloģijaPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraGunta Ancāne2 / 3
VPUPK_091Personības teorijasVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraElīna Akmane2 / 3
SVUEK_121Pētniecības metodoloģija un epidemioloģijaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraMirdza Kursīte2 / 3
MF_002Pētnieciskais darbsMedicīnas fakultāteIngus Skadiņš2 / 3
SUUK_178PilatesSporta un uztura katedraAnita Gauruča2 / 3
KPUMTK_020Pirmā palīdzība un civilā aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs1.33 / 2
ISK_210PneimonoloģijaIekšķīgo slimību katedraMadara Tirzīte2 / 3
MF_051Prakses rotācija Brīvā izvēleMedicīnas fakultāteJana Pavāre5 / 7.5
MF_049Prakses rotācija iekšķīgās slimībasMedicīnas fakultāteJūlija Voicehovska6 / 9
MF_050Prakses rotācija Ķirurģiskās slimībasMedicīnas fakultāteJānis Vilmanis6 / 9
NUNK_005Praktiskā neiroķirurģijaNeiroloģijas un neiroķirurģijas katedraKaspars Auslands2 / 3
ISK_208Praktiskais kurss pneimonoloģijāIekšķīgo slimību katedraMadara Tirzīte2 / 3
RAK_019Praktiskās apmācības vēdera, vairogdziedzera ultrasonogrāfijā un FAST protokola pielietošanā, izmantojot UltraSim simulatoruRadioloģijas katedraArtūrs Šilovs2 / 3
ORTK_004Pre-klīniskā ortopēdijaOrtopēdijas katedraRuta Jakušonoka2 / 3
PUNK_005PsihiatrijaPsihiatrijas un narkoloģijas katedraElmārs Rancāns3 / 4.5
PMUPK_019Psihiskā veselībaPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraLaura Valaine2 / 3
PUNK_010Psihiskie traucējumi iekšķīgu slimību klīnikāPsihiatrijas un narkoloģijas katedraĻubova Renemane2 / 3
PUNK_015Psihisko traucējumu diagnostika un ārstēšana primārajā aprūpēPsihiatrijas un narkoloģijas katedraElmārs Tērauds2 / 3
PMUPK_021PsihosomatikaPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraGunta Ancāne1 / 1.5
PMUPK_005Psihosomatiskā medicīnaPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraGunta Ancāne2 / 3
RAK_018Radioloģijas pamatiRadioloģijas katedraNauris Zdanovskis1 / 1.5
AURK_050Sāpju medicīnaAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraInāra Logina2 / 3
AURK_034Sāpju medicīnaAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraInāra Logina2 / 3
HZK_050SeksualitāteSociālo zinātņu fakultāteVents Sīlis2 / 3
SUUK_084Sporta spēlesSporta un uztura katedraIndra Vīnberga2 / 3
SUUK_090Sportistu uztursSporta un uztura katedraJānis Leitis2 / 3
SUUK_204Sports veselībaiSporta un uztura katedraIndra Vīnberga2 / 3
SUUK_232Sports veselībai 2Sporta un uztura katedraIndra Vīnberga2 / 3
KPUMTK_002Standartizētas situācijas internajā medicīnāKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraEdijs Šmagris2 / 3
KPUMTK_003Starpdisciplinārā pieeja neatliekamiem medicīniskiem stāvokļiemKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraMarina Šarkele2 / 3
PAK_009Tiesu medicīnaPatoloģijas katedraJolanta Vamze-Liepiņa1 / 1.5
DUGK_022Ultrasonogrāfijas pamati dzemdniecībā un ginekoloģijāDzemdniecības un ginekoloģijas katedraNatālija Vedmedovska2 / 3
KK_005UroloģijaĶirurģijas katedraVilnis Lietuvietis2 / 3
SUUK_134Uzturs veselībai dažādos dzīves posmos, funkcionālā pārtikaSporta un uztura katedraLaila Meija2 / 3
MF_009Valsts pārbaudījumsMedicīnas fakultāteIngus Skadiņš10 / 15
SUUK_117Veselības vingrošanaSporta un uztura katedraMaruta Hoferte2 / 3
SUUK_118Veselīga uztura gatavošanaSporta un uztura katedraLiene Sondore2 / 3
AUVMK_014Vides medicīnaAroda un vides medicīnas katedraJeļena Reste2 / 3
ZFTK_051Zāļu formasLietišķās farmācijas katedraOxana Brante2 / 3

Studiju metodes

Medicīnas studijas sastāv no teorētisko zināšanu apguves un praktiskā darba medicīnā. Būs iespēja klausīties lekcijas, kā arī piedalīties nodarbībās, dažādos laboratorijas darbos, pētniecībā u. c.

Studiju norises vietas

 

 

Darba iespējas pēc studijām

Lai veiksmīgi strādātu par ārstu, absolventiem jāturpina mācības rezidentūrā, kas ilgst 2–6 gadus atkarībā no izvēlētās specialitātes. Populārākās rezidentūras specialitātes ir bērnu ārsts (pediatrs), radiologs diagnosts, ķirurgs, psihoterapeits, tiesu medicīnas eksperts, ginekologs dzemdību speciālists, anesteziologs, reanimatologs, ģimenes ārsts, neatliekamās medicīnas ārsts, neirologs, psihiatrs, sporta ārsts u. c. Rezidentūra notiek kādā no Latvijas lielākajām veselības aprūpes iestādēm.

Absolventi

klavs-trusevskis.jpg

Pēc vidusskolas man bija skaidrs tikai viens – es gribu studēt medicīnu. Es vēlējos savas zināšanas iegūt universitātē, kas jau vēsturiski iesakņojusies kā medicīnas studiju pīlārs, gadu desmitiem glabājot tradīcijas jauno ārstu skološanā. Ja man būtu jāizvēlas analoģija, lai attēlotu pārmaiņas, kuras piedzīvoja mana pasaules uztvere, tad es teiktu, ka tas bija kā atklāt trešo dimensiju. Izmantoju arī Erasmus+ programmas sniegtās iespējas un papildināju zināšanas RSU sadraudzības universitātē Lībekā.

Klāvs Truševskis, studiju programmas Medicīna absolvents

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts ķīmijā vai bioloģijā
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • CE sertifikāts matemātikā
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums Sekmju izraksts (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikāti 
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāuzrāda normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai 

 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Medicīna reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido CE vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā un ķīmijā vai bioloģijās.
Uzņemšanas rezultātu kopvērtējumu 100% sastāda:

 • 5% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Matemātikā,
 • 10% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Latviešu valodā,
 • 5% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā,
 • 80% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Ķīmijā vai Bioloģijā.

Reflektantiem, kuri vidējo vispārējo izglītību ir ieguvuši pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), konkursa rezultātu sastāda valsts pārbaudes darbu rezultāti šādos izglītības apguves līmeņos:
Augstākais līmenis (reizina ar koeficientu 1.0)
Optimālais līmenis (reizina ar koeficientu 0.75)

Vispārīgais līmenis (reizina ar koeficientu 0.5)

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas (nacionālajās) mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas (nacionālie) skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 2 punkti. 

Ko studēt tālāk

Lai kļūtu par sertificētu ārstu, studijas turpināsi rezidentūrā, izvēloties sev piemērotu ārsta specialitāti.

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra un doktora studiju programmās.

 

Programmas direktors

Kontaktinformācija