Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
BITF mērķstipendijas

Borisa un Ināras Teterevu fonds (BITF) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) un RSU Absolventu asociāciju jau devīto gadu ik semestri rada iespējas finansiāli atbalstīt studiju procesa modernizēšanu gan sociālo zinātņu, gan veselības aprūpes studiju virzienā, nodrošinot mērķstipendijas docētājiem.

bitf-logo.png

Stipendijas paredzētas inovatīvu studiju kursu izstrādei vai esošo studiju kursu pilnveidei, kā arī  starptautiskās pieredzes apmaiņas veicināšanai.

2022. gads iesācies jo īpaši darbīgi tiem RSU docētājiem, kuri šā gada sākumā pieteicās BITF mērķstipendijām, lai modernizētu kādu studiju kursu. RSU Absolventu asociācija kopā ar Pedagoģiskās izaugsmes centru apkopoja dažas spilgtākās atziņas, kuras docētāji atklāja, izvērtējot sasniegtos rezultātus.

Lielākā daļa docētāju atzīst, ka darbs ar studiju kursu modernizēšanu ir pašiem sniedzis pozitīvus izaicinājumus un izaugsmes iespējas, piemēram, strādājot ar dažādiem interaktīvajiem rīkiem.

jolanta_dinsberga02_sq.png

Gūta fantastiska pieredze, jo, pilnveidojot studiju kursu, veicinu ne tikai studiju kursa apguvi studējošo vidū, bet pilnveidoju arī savas zināšanas un dažādas prasmes, tostarp digitālās. Svarīgi atzīmēt, ka RSU mērķtiecīgi strādā vairākos virzienos, un jau pirms pieteikšanās uz mērķstipendiju bija iespēja apgūt H5P programmas darbības pamatprincipus. Tas ļāva izveidot mūsdienīgu, gan pašai, gan studentiem interesantu, izzinošu un vērtīgu studiju kursu ar dažāda satura un formas simulācijām vai scenārijiem.

Juridiskās fakultātes lektore Jolanta Dinsberga

Vairums docētāju savās atsauksmēs norāda, ka pozitīvu pieredzi darbā ir sniegusi iespēja sastrādāties ar atsaucīgiem kolēģiem un RSU personālu, kas ir veicinājis ieguldītā darba kvalitāti.

kristine_blumfelde_rutka.jpg

Uzskatu, ka, ievērojot noteiktu laika grafiku, mērķstipendijas ietvaros iespējams strukturēti izstrādāt studiju kursa modernizācijas plānu, ko vēlāk soli pa solim ar kolēģu atbalstu var realizēt. Rezultātā ir sanācis komplekss digitālā mārketinga darbnīcu kopums, kas saturiski un tehniski, manuprāt, pat pārsniedz plānoto.

Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras lektore Kristīne Blumfelde-Rutka

Liels prieks par rezultātiem, kas sniedzās ne tikai studiju procesā, bet izgāja ārpus RSU robežām.

zane_vitenberga_verza.png
mara_pilmane.jpg

Ir digitalizēti visi veselības fakultātēm lietojamie histoloģiskie un embrioloģiskie mikropreparāti, arī daļa no anatomijas, embrioloģijas un histopatoloģiskajiem makropreparātiem, kas kopā ar aprakstiem atraduši vietu e-studiju vidēs un RSU repozitorijā, un veido digitalizētās morfoloģijas e-studiju vides pamatu, kas katrā mērķstipendiju uzsaukumā tiek aizvien papildināts. Ziņas par šīm digitalizētājām kolekcijām jau izgājušas ārpus RSU robežām, un šā gada 16. jūnijā Anatomijas un antropoloģijas institūtu pieteikusies apmeklēt Latvijas Zinātņu akadēmijas Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa, lai iepazītos ar reālo un digitalizēto materiālu tuvplānā!

Anatomijas un antropoloģijas institūta doc. Zane Vitenberga-Verza un prof. Māra Pilmane

Būtisks mērķstipendiju ieguvums ir rosināt docētāju motivāciju un vēlmi veidot modernu un studentcentrētu mācīšanās vidi.

aneka_klavina.jpg
zanna_martinsone_sq.png

Kopumā pieredze ir ļoti veiksmīga, jo tā dod motivāciju sakopot spēku un laiku, lai ieguldītos efektīvākam darbam ar studējošajiem, kā arī radītu strukturētu un vieglāk uztveramu kursa saturu. Arī turpmāk tiks izmantoti interaktīvie rīki un video vizualizācijas citu tematu apgūšanā. Kolēģu piemēri rada vēlmi ieviest savos kursos arvien jaunus mācīšanās un mācīšanas risinājumus!

Aroda un vides medicīnas katedras stundu pasniedzēja Aneka Kļaviņa un doc. Žanna Martinsone

Priecājamies par docētāju aktīvo iesaisti studiju programmu modernizācijā un aicinām domāt par inovatīviem mācīšanās un mācīšanas risinājumiem, lai pieteiktos nākamajai mērķstipendijai 2022./2023. akadēmiskā gada rudens semestra sākumā!