Pārlekt uz galveno saturu
Jubilejas

Rakstu sagatavoja Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA)
sadarbībā ar RSU Zobārstniecības fakultāti

Jau pavisam drīz, 21. augustā, lielā un nozīmīgā dzīves jubilejā sveiksim Bufalo Universitātes profesori, Rīgas Stradiņa universitātes Goda doktori Mirdzu Neideri. Viņa dzimusi Latvijā 1933. gadā, bet profesionālās zobārsta gaitas saistās ar ASV, Bufalo Universitātes Zobārstniecības skolu. M. Neideres saikne ar Latviju nepārtrūka – tā allaž bijusi stipra un Latvijai nozīmīga.

mirdza_neidere_2005.jpg

Prof. Mirdza Neidere Rīgas Stradiņa universitātē 2005. gadā

Profesores Mirdzas Neideres vārds ir labi zināms medicīnas pasaulē – 1964. gadā ASV viņa nokārtoja eksāmenu un kļuva par pirmo sievieti, kas jebkad sertificēta mutes, sejas un žokļu patoloģijā. Līdz pat 2021. gadam M. Neidere mācīja ASV Ņujorkas štata Bufalo Universitātes (BU) bakalaura programmas un maģistrantūras zobārstniecības studentus. 1988. un 2001. gadā Alfa Omega zobārstniecības brālība (Alpha Omega dental fraternity) viņu nosauca par Gada skolotāju, 2001. gadā dr. M. Neiderei piešķirts Bufalo Universitātes Kanclera apbalvojums par izcilību apmācīšanā (SUNY Chancellor's Award for Excellence in Teaching), bet 2002. gadā viņa ieguva Izcila profesora pasniedzēja statusu (SUNY Distinguished Teaching Professor). 2004. gadā M. Neidere bija viena no pirmajiem trim Bufalo Universitātes jaunizveidotās balvas Outstanding Contributions to International Education at UB laureātiem – šis apbalvojums M. Neiderei piešķirts par izcilu ieguldījumu starptautiskajā sadarbībā BU, atzīstot viņas nozīmību universitātes attiecībās ar Latviju. Kā raksta BU ziņu izdevums 2004. gada pavasarī, "jau drīz pēc tam, kad Latvija ieguva neatkarību no bijušās Padomju Savienības, Neidere atbalstīja Latvijas Medicīnas akadēmiju, konsultējot tās Zobārstniecības skolu un uzņemot fakultātes pārstāvjus īslaicīgām vizītēm BU. Viņa bieži atgriežas Latvijā, lai lasītu lekcijas un sniegtu palīdzību Stomatoloģijas institūtam Rīgā”.

M. Neideres devums novērtēts arī Latvijā – 2005. gada 29. jūnijā viņa saņēma Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Goda doktora (Doctor Honoris Causa) nosaukumu par RSU Stomatoloģijas fakultātes izglītības attīstības veicināšanu. Pasniedzējas un zinātnieces darbā viņa nostrādāja 57 gadus. M. Neideres ieguldījums pētniecībā ir ne vien vadītie medicīnas doktoru zinātniskie darbi, bet arī vairāk nekā 100 zinātnisko publikāciju starptautiski atzītos izdevumos. Savas aktīvās darba gaitas dr. Neidere beidza 2021. gadā, tomēr viņas iesāktais Latvijas medicīnas atbalsta darbs turpinās. Tas aizsākās tūlīt pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, vienlaikus ar iesaisti Latviešu ārstu un zobārstu apvienībā (LĀZA) – M. Neidere ir darbojusies LĀZA valdē, bijusi tās biedrzine un kopā ar dr. Zaigu Alksni-Phillips izdevusi LĀZA Ziņas.

Otrais pasaules karš pāršķēla arī viņas likteni – M. Neideres ģimene devās bēgļu gaitās un 1950. gada martā no Vācijas pārcēlās uz ASV. Par M. Neideres dzīves daudzajām šķautnēm, par viņas dzīvesceļa liktenīgiem pavērsieniem būtu jāsagatavo atsevišķs raksts, taču šoreiz apstāsimies pie profesores neizsīkstošās sadarbības ar RSU Zobārstniecības fakultāti. M. Neideres nozīmīgās jubilejas gaidās par to savās pārdomās dalās fakultātes kolēģi.

Ilga Urtāne, RSU emeritētā profesore

Bija 1991. gada 18. novembra priekšvakars, vēl trauslās Latvijas neatkarības pirmsākums, kad Bufalo Universitātes profesore Mirdza Neidere ieradās Rīgā. Bija pagājuši 47 gadi, kopš viņa, 11 gadus veca meitene, kopā ar ģimeni 1944. gadā bēgļu gaitās bija atstājusi Latviju. M. Neideres mērķis bija satikt Zobārstniecības fakultātes mācību spēkus, iepazīties ar Latvijas zobārstniecību un saprast, kā varētu palīdzēt. Pirms kara viņas māte bija ieguvusi zobārsta diplomu un tēvs – ārsta diplomu Latvijas Universitātē. Mirdza no savas mātes bija dzirdējusi par profesora Kārļa Barona (1865–1944) laika zobārstniecības izglītību Latvijā, ka tā bijusi apritē ar Eiropu, ka bija izveidotas studentu klīnikas ar Vācijā ražotām iekārtām un tehnisko aprīkojumu, ka daudzi docētāji bija guvuši izglītību Rietumos un izveidojusies tālaika Latvijas docētāju paaudze. Pēc 50 gadu padomju ietekmes Latvijā M. Neidere sastapās ar nabadzīgo materiāli tehnisko izglītības bāzi un ar nepietiekamām pasaules zināšanām par zobārstniecības zinātni un tehnoloģijām. Viņa no sirds vēlējās dāsni dalīties ar to, ko bija ieguvusi Amerikā – ar labu zobārstniecības izglītību, pieredzi un pasaules zinātnes redzējumu. Mēs to ļoti novērtējām, jo mums bija dzirkstoša vēlme mainīties un iet rietumu virzienā.

Pirms vīzītes Latvijā M. Neidere bija iesaistījusies un atbalstīja sadarbības veidošanu ar Rīgas Tehnisko universitāti un profesoru Ivaru Knētu. Viena no RTU studentu grupām jau atradās Bufalo Universitātē, lai apgūtu informācijas tehnoloģiju apmācības kursu. Var teikt, ka šajā laikā veidojās pirmsākumi Rīgas Biznesa skolai pie RTU, ko tagad vada Jānis Grēviņš, bijušais students Bufalo Universitātē, un sekmīgi turpina attīstīt sadarbību starp universitātēm.

Jau pirmajā ierašanās reizē M. Neiderei bija plāns, kā pievērsties zobārstniecības attīstībai. Viņa uzskatīja, ka svarīgi ir mūsu docētājiem dot pasaules redzējumu un zināšanas. Par mūsu ikdienas realitāti, kas tālu atpalika no rietumu pasaules iespējām, viņa mācēja izteikties bez pazemojuma un pārmetumiem, bet uzmundrinot un parādot ceļu. Man pirmajai krita laimīgā loze ar iespēju braukt uz Bufalo Universitāti. Un tā 1992. gada februārī M. Neidere bija sagādājusi finanses, kur lielu daļu sedza Sorosa fonds, lai segtu viena mēneša vizīti Bufalo Universitātē un dalību Starptautiskajā zobārstniecības zinātnes kongresā Bostonā, kā arī vizīti Kanādā. Viesmīlīgās Mirdzas mājas bija paredzētas tikai vēliem vakariem, naktīm un agriem rītiem, jo viss pārējais laiks bija saplānots pa dienām un stundām, lai iepazītos ar Bufalo Universitātes klīnikām, īpaši ar orālās patoloģijas un periodontoloģijas nodaļu, kurā M. Neidere strādāja un vienlaikus ieņēma augstu amatu universitātes zinātnes vadībā. Es redzēju, kāda cieņa un augsta reputācija M. Neiderei ir no kolēģu puses. Dr. Neidere uzsvēra, ka zobārstniecības attīstībā nozīmīga loma ir zinātnei. Māka rakstīt projektus un dabūt tiem finanses, ir ceļš uz attīstību, bet ja no desmit uzrakstītiem projektiem kaut vai diviem būs veiksmīgs rezultāts, tas arī ir labi. Zobārstniecības izglītības un zinātnes līmenis Bufalo Universitātē bija ļoti augsts pat salīdzinājumā ar citām ASV universitātēm.

Ļoti interesants man bija brauciens uz Bostonu un dalība kongresā, Hārvarda Universitātes apmeklējums un tikšanās ar Bostonas latviešu izcelsmes ārstiem un zobārstiem. Mirdzas entuziasms un spēja sniegt pēc iespējas vairāk informācijas, iepazīstinot ar zobārstniecību un Amerikas dzīves kultūru, bija apbrīnas vērts. Neaizmirstama bija vizīte Toronto: Zobārstniecības skolas apskate ar plašām, bagātām materiāli tehniski nodrošinātām studentu apmācības klīnikām, iepazīšanās ar Kanādas latviešu sabiedrību, it īpaši ar Pētera Apses ģimeni, kurai turpmāk bija nozīmīga loma Latvijas zobārstniecības attīstībā.

Manas vizītes noslēgumā Mirdza Neidere bija noorganizējusi tikšanos ar latviešu izcelsmes zobārsti Ilzi Lakstīgalu, kura visus turpmākos gadus sadarbojās ar Stomatoloģijas institūtu gan uzņemot savās mājas institūta speciālistus no Latvijas kongresu un pasākumu braucienos uz Ņujorku, gan dodot iespēju savā privātpraksē apgūt praktiskās iemaņas, kā arī ziedojot līdzekļus pirmās studentu preklīnikas izveidošanai Stomatoloģijas institūtā.

Toreiz redzot un piedzīvojot Amerikas zobārstniecības attīstības līmeni, man bija profesionālais šoks, un vienlaikus tā bija arī augsta latiņa visai manai turpmākajai profesionālajai dzīvei, kuras mērķis bija skaidrs – Zobārstniecības fakultātes un Stomatoloģijas institūta attīstība. Atmiņas par vizīti Bufalo Universitātē un Mirdzas Neideres augstsirdību glabāju kā dārgu pērli.

Pēc manas vizītes Bufalo Mirdza vairākas reizes ieradās Latvijā, lai tuvāk iepazītos ar mūsu speciālistiem periodontoloģijā un orālajā patoloģijā, novadītu pārrunu seminārus un uzdāvinātu jaunākās grāmatas. Viņa turpināja meklēt iespējas mūsu kolēģiem doties uz Bufalo Universitāti un apmeklēt Amerikas zobārstniecības zinātniskos kongresus. Varētu teikt, ka Mirdza veidoja sadarbības tīklu latviešu izcelsmes zobārstiem, ražotāju kompānijām un Sorosa fondu, lai sniegtu palīdzību Latvijas zobārstniecības attīstībai. Pēc neilga laika Mirdza Neidere bija sagatavojusi vizīti un nodrošinājusi finansējumu Terapeitiskās stomatoloģijas katedras pasniedzējām, kuru vidū bija Inguna Grīnvalde. Viņa atceras, ka 1996. gada brauciens uz Bufalo Universitāti deva jaunu pavērsienu Latvijas periodontoloģijas attīstībā un jaunu mācību programmu izveidošanā. Iesākt jaunu virzienu nebija viegli: radās daudz neskaidrību un šaubu, un tādās reizēs varējām rēķināties ar M. Neideres padomiem. Ciešāka profesionālā sadarbība izveidojās arī ar Orālās patoloģijas katedras vadītāju profesori Ingrīdu Čēmu. Par neizsīkstošu entuziasmu Latvijas zobārstniecības izglītības attīstībā M. Neiderei piešķirts RSU Goda doktora nosaukums.

mirdza_neidere_rsu_goda_doktors_2005.jpg

Prof. Mirdza Neidere RSU Goda doktoru inaugurācijas ceremonijā 2005. gada 29. jūnijā

Un atkal M. Neidere ar vēl joprojām zināmu ietekmi Bufalo Universitātē dedzīgi atbalsta tālāku, jau augstāka līmeņa sadarbību starp augstskolām. Viņa visus darbus dara ar entuziasmu un no sirds. Sazinoties ar M. Neideri, jūtu, ar kādu entuziasmu viņa gatavo kārtējo vizīti mūsu fakultātes periodontoloģijas docētājai un rezidentūras programmas vadītājai Anetei Vaškevičai.

uni_buffalo_rsu_vizite05.png

Prof. Mirdza Neidere (centrā) kopā ar RSU rektoru prof. Aigaru Pētersonu, Bufalo Universitātes kolēģiem un Latvijas delegācijas pārstāvjiem pēc sadarbības memoranda parakstīšanas 2023. gada aprīlī

Andris Ābeltiņš, asoc. profesors, RSU Zobārstniecības fakultātes dekāns

Pirmo reizi M. Neideri satiku 2022. gada 5. maijā, kad biju pirmajā vizītē Bufalo Universitātē. Pirms tikšanās jau biju dzirdējis labus vārdus par viņu no Jāņa Grēviņa un Ilgas Urtānes. Mūsu tikšanās notika BU Zobārstniecības skolā (School of Dental Medicine), kur dr. Neidere mūs sagaidīja ar uzrunu skaidrā latviešu valodā.

Tālāk bija vairākas tikšanās ar Bufalo Universitātes Zobārstniecības fakultātes pārstāvjiem, kurās M. Neidere aktīvi piedalījās, un varēja redzēt, ka viņai bija liela autoritāte Amerikas kolēģu vidū. Tikšanās bija ļoti veiksmīgas un radās priekšnosacījumi tālākai sadarbībai starp abām universitātēm. Tika panākta vienošanās par Anetes Vaškevičas vizīti BU 2023. gada rudenī uz vienu mēnesi, un ar to saistītās izmaksas segtu Mirdza Neidere no saviem personiskajiem līdzekļiem.

Starp BU un RSU 2023. gada aprīļa beigās oficiāli tika noslēgts saprašanās memorands par sadarbību zobārstniecības jomā. Līguma parakstīšanas ceremonijā piedalījās arī M. Neidere.

Pēc līguma ceremonijas norisinājās neformāls pasākums BU Zobārstniecības skolā, kur bija uzaicināti kolēģi no zobārstniecības specialitātēm un RSU delegācijas pārstāvji. Nākamā bija pilna darba diena ar pārrunām par iespējamo sadarbību, kurā aktīvi piedalījās arī M. Neidere. Vizīti BU uzskatu par ļoti veiksmīgu, un par veiksmi veidojošu faktoru uzskatu Mirdzas Neideres veikumu BU. Profesores tiešums, asais prāts un lieliskās komunikācijas spējas bija mūsu sadarbības garants.

Tuvojoties M. Neideres 90 gadu jubilejai, Zobārstniecības fakultātes vārdā pateicamies par neizsīkstošo ieguldījumu Latvijas zobārstniecības izglītības attīstībā. Jubilārei vēlam možu garu, dzirkstošu entuziasmu, labu veselību un būt gandarītai par padarīto.

Daudz laimes, jubilār!

bufalo_universitate_2022_maijs.jpg

Latvijas delegācija Bufalo Universitātē 2022. gada maijā. No kreisās: RSU Medicīnas fakultātes prodekāns asoc. prof. Ingus Skadiņš, RTU Rīgas Biznesa skolas direktors doc. Jānis Grēviņš, RSU Tālākizglītības fakultātes dekāne prof. Ilze Grope, Bufalo Universitātes Zobārstniecības skolas emeritētā profesore Mirdza Neidere, RSU Zobārstniecības fakultātes dekāns asoc. prof. Andris Ābeltiņš, Bufalo Universitātes Zobārstniecības skolas asociētais dekāns akadēmiskajos jautājumos Džozefs Gambakorta (Joseph Gambacorta) un RSU administrācijas un attīstības prorektors Toms Baumanis. Foto no BU arhīva