Pārlekt uz galveno saturu
Grāmatas
Tiesības

18. oktobrī Rīgas Stradiņa universitātē notika Juridiskās fakultātes prof. Dr. habil. iur. Osvalda Joksta grāmatas Civiltiesības jautājumos un atbildēs atvēršana. Pasākuma apmeklētājus uzrunāja Rīgas Stradiņa universitātes rektors Aigars Pētersons un studiju prorektore Tatjana Koķe.

Prof. O. Joksts ir veicis apjomīgu pētniecisko darbu, kas rezultējies jaunajā grāmatā, kura paredzēta studentiem un akadēmiskajam personālam, kā arī ikvienam interesentam.

Grāmatā Civiltiesības jautājumos un atbildēs apkopoti apraksti par dažādiem gadījumiem no prakses, risinot fizisko un juridisko personu attiecības mantošanas, zaudējuma un kaitējuma piedziņas, zemes īpašu tiesību un citos jautājumos. Grāmata ir īpaši noderīga studentiem, lai dziļāk izprastu un apgūtu civiltiesisko zinātņu priekšmetu. Aprakstītajos piemēros izmantots gandrīz 300 tiesību subjektu jautājumu par viņu tiesībām dažādu civiltiesisku problēmu risināšanā un piedāvāti šo problēmu risinājumi.

Grāmatai ir sešas nodaļas, kurās piedāvātas atbildes tiesiskā regulējuma jautājumos, aptverot tādas tēmas kā lietu un īpašumu tiesības, zemes īpašums un darījumi ar to, dzīvokļa īpašums, mantojuma tiesības, nodokļi, nodevas un finanšu darījumi, pensiju un sociālās apdrošināšanas tiesiskie jautājumi.

Grāmata izdota ar Rīgas Stradiņa universitātes atbalstu.

joksts_gramata_02.jpg

joksts_gramata_03.jpg