Lekciju cikls par pētniecības metodoloģiju un datu apstrādi Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem

RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC) sadarbībā ar MF Statistikas laboratoriju un SVSLF Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedru jau otro reizi rīko docētājiem paredzētu tematisko lekciju ciklu Pētniecības metodoloģija un datu statistiskā apstrāde veselības aprūpes zinātnēs, kas sniedz iespēju papildināt un uzlabot pētījumu veikšanai nepieciešamās zināšanas pētnieciskajā metodoloģijā un praktiskās iemaņas datu statistiskajā apstrādē.

Desmit nodarbību garajā tematiskajā ciklā docētājiem ir iespēja papildināt savas zināšanas par tādiem sekmīgas pētniecības stūrakmeņiem kā pētījuma koncepcijas izstrāde (pētījuma jautājuma izvirzīšana, konceptuālā modeļa izstrāde), pētījuma dizaina izvēle (aprakstošie un analītiskie pētījumu dizaini) un sistemātisko kļūdu novēršana. Tāpat lekciju cikla dalībniekiem tiek sniegta iespēja uzlabot praktiskās iemaņas datu statistiskajā apstrādē gan aprakstošajā statistikā, gan korelāciju, regresijas un dzīvildzes analīzē, izmantojot IBM programmu SPSS Statistics.

Lekciju ciklā ar savām zināšanām dalās trīs savā jomā kompetenti un pieredzes bagāti speciālisti – Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docente Dr. med. Inese Gobiņa, docente Dr. med. Anda Ķīvīte, un Statistikas laboratorijas vadītājs Andrejs Ivanovs, sociālo zinātņu doktora grāda pretendents.

Pirmo reizi PIC organizēto lekciju un kursu ietvaros RSU docētājiem un studējošajiem lekcijas ir iespējams vērot tiešsaistē, izmantojot E-studiju portālu, kas lekcijās izklāstīto informāciju padara pieejamu plašākai auditorijai.

Saistītās ziņas