Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem

Dziļās sērās paziņojam, ka mūžībā devies ārsts, traumatologs ortopēds, ilggadējs Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes dekāns profesors Vitālijs Zirdziņš (20.02.1943.–29.03.2020.).

Profesors V. Zirdziņš no 1994. līdz 2008. gadam bija RSU Medicīnas fakultātes dekāns. No 1993. līdz 1998. gadam bijis arī RSU Ortopēdijas katedras vadītājs, kā arī RSU Studiju kvalitātes iekšējās pārraudzības dienesta vadītājs (2012–2016).

vitalijs_zirdzins_lidzjutiba1.png

Daudzus gadus ciešā sadarbībā ar profesoru Eduardu Žeiduru strādājis RSU Ārstu specializācijas un kvalifikācijas celšanas fakultātē. Vairāk nekā četrdesmit gadu prof. V. Zirdziņš bija ārsts, traumatologs ortopēds Rīgas 2. slimnīcā.

No 1998. gada decembra līdz 1999. gada augustam, kad toreizējais rektors prof. Jānis Vētra pildīja Latvijas Republikas 7. Saeimas deputāta pienākumus, profesors V. Zirdziņš bija Rīgas Stradiņa universitātes (toreiz – Latvijas Medicīnas akadēmija) rektora pienākumu izpildītājs.

Pēc valsts neatkarības atgūšanas profesora V. Zirdziņa vadībā tika izstrādāta pirmā studiju programma medicīnā latviešu valodā un tika īstenota pāreja no PSRS laika izglītības modeļa uz Rietumeiropas izglītības modeli. Prof. V. Zirdziņš to veica ciešā sadarbībā ar Dandī Universitāti Skotijā.

Profesora V. Zirdziņa izvadīšana aizsaulē notiks ceturtdien, 2. aprīlī, plkst. 15.00, I Meža kapos, laukumā pie kapličas.

Rīgas Stradiņa universitāte izsaka dziļu līdzjūtību tuviniekiem.