Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri
Pētniecība
Starptautiskā sadarbība
Psiholoģija

Uz ziņojumiem, lekcijām un meistarklasēm pulcējot Latvijas un ārvalstu profesionāļus psiholoģijā, komunikācijā, sabiedrības veselībā, rehabilitācijā, medicīnā un citās jomās, 25.–27. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā (MITC) notiks 5. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja. Pērn konference pulcēja ap 450 dažādu jomu profesionāļu un citu interesentu.

Kopumā konferences programmā iekļauti vairāk nekā 60 ziņojumi, lekcijas un meistarklases gan Latvijas, gan ārvalstu ekspertu izpildījumā, un dalībnieku vidū ir gan docētāji un pētnieki, gan studenti, tostarp doktoranti. Programmā īpaša nozīme būs pievērsta starpdisciplinaritātes, starptautiskās sadarbības, neiropsiholoģijas un kvalitatīvās pētniecības jautājumiem.

Konferenci ceturtdien, 25. aprīlī, uzsāks simpozijs, kas veltīts Valsts pētījumu programmas Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai 3. projektam Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā. Tā būtība ir ciešākas zinātnes un prakses kopdarbības iespēju izpēte un veicināšana. Pirmajā dienā tiks izvērtētas Latvijas Klīniskā personības testa izmantošanas aktualitātes, bet pēcpusdienā darbs noritēs trīs sekcijās un būs iespēja noklausīties 33 RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes (RSU SVSLF), Rehabilitācijas fakultātes, Komunikācijas fakultātes un Medicīnas fakultātes, kā arī doktorantūrā studējošo ziņojumus par studiju procesā izstrādātajiem pētniecības un promocijas darbiem, kas saistīti ar psiholoģisko palīdzību darbā ar dažādām pacientu grupām. Šo konferences dienu noslēgs diskusija par iespējām un izaicinājumiem supervīzijas darbā dažādās profesionālajās vidēs.

Piektdien, 26. aprīlī, konferences dalībnieki varēs noklausīties astoņus vieslektorus no ASV, Lielbritānijas, Portugāles un Lietuvas, kas dos iespēju izzināt pētījumu virzienus psiholoģijā, kas balstās uz inovatīvām pieejām un moderno tehnoloģiju izmantošanu. Vieslektoru ziņos arī par pētniecības attīstības jautājumiem. Konferences vieslektori ir Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras sadarbības partneri, kuri iesaistīti psiholoģijas doktorantu īstenoto pētījumu konsultēšanā, kā arī pētījumos, kas veikti, izmantojot Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Psiholoģijas laboratorijā pieejamo aparatūru. Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra jau kopš tās dibināšanas pirms pieciem gadiem, intensīvi iniciē un iesaistās dažādos pētījumos.  

Konferences noslēguma dienā, 27. aprīlī, notiks vieslektoru un Latvijas augstskolu docētāju un profesionāļu vadītas meistarklases par tādiem jautājumiem kā depresijas ārstēšanas neirobioloģiskie pamati, novecošanās un demences psihobioloģija, darba metodes supervīzijā un mākslas terapijā.

Konferenci rīko Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra.