Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība

21. maijā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padomes atklātajā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā, Andris Skride aizstāvēs promocijas darbu Hemodinamisko rādītāju novērtēšana un mirstības riska faktoru identifikācija pacientiem ar pulmonālu arteriālu un hronisku trombembolisku pulmonālu hipertensiju.

Pulmonālā hipertensija ir paaugstināts spiediens plaušu artērijās – mazajā asinsrites lokā. Slimībai ir dažādas formas, un neārstējot tā ļoti īsā laika periodā izraisa pacienta nāvi – bez specifiskas terapijas vidējā dzīvildze šiem pacientiem nepārsniedz divus gadus no diagnostikas brīža. Ar slimību bieži saslimst jauni, darbspējīgi cilvēki.

No 2007. līdz 2016. gadam pētījumā tika atlasīti pacienti ar pulmonālo arteriālo un hronisko trombembolisko plaušu hipertensiju – divām retām, bet ārstējamām slimības formām. Pirms iekļaušanas pētījumā visiem pacientiem tika veikta sirds labo daļu kateterizācija, līdz ar to precīzi nosakot hemodinamiskos raksturlielumus.

Pētījuma mērķis bija agrīni (jau diagnostikas brīdī) identificēt slimības mirstības riska faktorus, tādējādi apzinot tos pacientus, kuriem jāpiemēro spēcīgāka slimības terapija un uzraudzība. Tika noteikta arī slimības epidemioloģija Latvijā, aprēķināta pacientu dzīvildze.

Tika atklāts, ka nozīmīgākie mirstības riska faktori pulmonālās arteriālās plaušu hipertensijas pacientu grupā ir labā ātrija spiediens un pacienta funkcionālā klase diagnostikas brīdī. Hroniskās trombemboliskās pulmonālās hipertensijas pacientiem statistiski nozīmīgs mirstības riska kritērijs – gados jaunāks pacients.

Pētījuma laikā Latvijā tika ieviestas vairākas jaunas ārstniecības metodes – plaušu transplantācija, pulmonālā endarterektomija un medikamantozas ārstēšanas metodes. Starptautiskos, recenzējamos žurnālos publicētas 10 zinātniskās publikācijas, kas apliecina Latvijas ieguldījumu zinātnes pasaulē šīs slimības izpētē.

Andra Skrides disertāciju atradīsiet šeit.