Pētījums par vīrusu infekciju saistību ar mialģisko encefalomielītu / hroniskā noguruma sindromu Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība

11. decembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātajā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā, Santa Rasa aizstāvēs promocijas darbu Persistentu vīrusu infekciju saistība ar mialģisko encefalomielītu / hroniskā noguruma sindromu.

Mialģiskais encefalomielīts / hroniskā noguruma sindroms ir neskaidras izcelsmes hroniska un kompleksa slimība, kas ietver centrālās nervu sistēmas un imūnsistēmas traucējumus, šūnu enerģijas metabolisma un jonu transporta disfunkciju, kā arī kardiovaskulāros traucējumus. Cilvēka herpesvīruss-6, cilvēka herpesvīruss-7, cilvēka parvovīruss B19 un ksenotropajam peļu leikozes vīrusam radniecīgais vīruss tiek uzskatīti par iespējamajiem ME / CFS palaidējfaktoriem.

Pētījuma mērķis bija noteikt cilvēka herpesvīrusa-6, herpesvīrusa-7, parvovīrusa B19 un ksenotropā peļu leikozes vīrusam radniecīgā vīrusa saistību ar mialģiskā encefalomielīta / hroniskā noguruma sindroma izcelsmi un attīstību organismā.

Šajā pētījumā bioloģiskais materiāls no 200 pacientiem ar klīniski diagnosticētu mialģisko encefalomielītu / hroniskā noguruma sindromu un 150 praktiski veseliem indivīdiem analizēts ar dažādām molekulārās bioloģijas un seroloģijas laboratorijas metodēm, lai noteiktu šo vīrusu klātbūtni, slodzi un aktivitātes fāzi, kā arī citokīnu (mazmolekulāras olbaltumvielas, kurām ir liela nozīme šūnu savstarpējā komunikācijā) līmeni saistībā ar klīniskajiem simptomiem.

Pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka ksenotropajam peļu leikozes vīrusam radniecīgā vīrusa infekcija nav saistīta ar mialģisko encefalomielītu / hroniskā noguruma sindromu. Turklāt būtiski biežāka persistentas cilvēka herpesvīrusa-6, cilvēka herpesvīrusa-7 un cilvēka parvovīrusa B19 infekcijas / koinfekcijas atrade aktīvā fāzē ar augstāku vīrusa slodzi un paaugstinātu iekaisuma un pretiekaisuma citokīnu līmeni pacientiem ar mialģisko encefalomielītu / hroniskā noguruma sindromu, salīdzinot ar praktiski veseliem indivīdiem, kas saistīti ar smagāku slimības klīnisko gaitu, liecina par šo vīrusu infekcijas / koinfekcijas lielo nozīmi mialģiskā encefalomielīta / hroniskā noguruma sindroma attīstībā un klīniskajā norisē.